Skip to main content

Nära 1,5 miljoner kvm kontor tomma i Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 17:45 CEST

Stabilare i Göteborg och Malmö

Lågkonjunkturen gör att kontorshyrorna faller och vakanserna fortsätter att öka. Stockholm, som påverkats mest av neddragningarna inom IT- och tele-combranschen samt bank- och finanssektorn, uppvisar de största hyresfallen. Göteborg och Malmö har en högre stabilitet och har inte drabbats av lika stora sänkningar. Det framgår av fastighetsrådgivaren NewSecs senaste rapport, "Nordic Report, Fall 2003".

Topphyrorna i Stockholms bästa innerstadsläge har sjunkit med mer än 30- 35 % sedan 2000 och ligger idag på 4300 kronor/kvm. Marknadshyrorna i samma läge har sjunkit med närmare 20 % under samma period och ligger idag mellan 3300 och 4000 kr/kvm. Vakansgraden för kontorsfastigheter i Storstockholm är idag i genomsnitt ca 10 % vilket betyder nära 1,5 miljoner kvm tomma kontor. Kista är det område som drabbats hårdast med kraftiga hyresfall och mer än 25 % vakans.

Stockholms kontorsmarknad visar visserligen fortsatt något ökande vakanser och sjunkande hyror men bedöms dock bli en av de första kontorsmarknaderna i Europa att vända uppåt igen när ekonomin tar fart. Mycket talar för att det kan vara rätt timing för investerarna att gå in i marknaden nu när vakanser och hyror börjar bottna, konstaterar NewSec i rapporten "Nordic Report, Fall 2003".

Bättre i Göteborg och Malmö

I Göteborg ligger marknadshyrorna inom intervallet 1)
1400 till 2000 kr/kvm och har sedan toppnivåerna 2001 fallit med 10 % i bästa innerstadsläge. Vakansgraden har under året gått upp med ytterligare 1 % till 7 %. I Malmö har marknadshyrorna fallit med 8 % i bästa innerstadsläge sedan toppnivåerna 2001 och ligger nu inom intervallet 1250 till 1650 kr/kvm. Vakansgraden i Malmöregionen är idag 10 %, jämfört med 8 % år 2001 när den var som lägst. NewSec spår i sin rapport en fortsatt stabil utveckling, marginell hyressänkning och en viss ökning av vakansgraden i Göteborg och Malmö.

Rapporten, "Nordic Report Fall 2003", återfinns i sin helhet som pdf på www.newsec.se

För ytterligare information kontakta:
Jan Wejdmark, Chef NewSec Rådgivning och ansvarig utgivare för Nordic Report
Telefon: 08-454 40 45 Mobil: 0708- 44 30 66 jan.wejdmark@newsec.se

För Göteborgsregionen:
Robert Treutiger, Chef NewSec Väst, Göteborg
Telefon: 031-721 30 05 Mobil: 0709- 50 13 31 robert.treutiger@newsec.se

För Malmö och Öresundsregionen:
Krister Clerselius, Chef NewSec Syd
Telefon: 040-696 50 08 Mobil: 0708- 44 30 05 krister.clerselius@newsec.se

Jenny Fridh, Kommunikationsansvarig
Telefon: 08-454 40 33 Mobil: 0708-44 30 33 jenny.fridh@newsec.se

NewSec är Nordens och Östersjöregionens ledande fastighetsrådgivare med kompetens inom fastighetsrådgivning, förvaltning, investment management och information på Internet via Datscha.com. Med cirka 300 medarbetare i sju länder tillhandahåller vi branschens främsta kompetens och erbjuder det bredaste och djupaste tjänsteutbudet på marknaden.

1) Topphyror tecknas normalt cirka 10% över detta intervall.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera