Skip to main content

Newsec Energy utser ny VD och partner

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 08:00 CEST

Daniel Kronheffer återvänder till ett Stronghold-bolag för att bli VD och delägare i Newsec Energy. Bolagets affärsidé är att med geoenergi öka värdet på större fastigheter genom markant sänkta energikostnader, bibehållet inomhusklimat och lägre miljöbelastning.

Newsec Energy är i slutfasen av att färdigställa ännu ett viktigt referensprojekt. Tidigare genomförda installationer påvisar stora kostnadsbesparingar och positiva miljöeffekter i linje med eller över förväntan.

”Energikostnaden är vanligtvis den näst högsta kostnaden i en fastighet efter finansieringskostnaden. Genom att reducera energikostnaden och därmed öka driftsnettot skapas normalt en ansenlig värdeökning, samtidigt som det bidrar till positiva miljöeffekter”, säger Daniel Kronheffer, VD Newsec Energy.

Bolaget tar nu nästa steg i att utveckla affärskonceptet och stärka Newsec Energys position inom fastighetsbranschen.

”Det gäller att knyta ihop teknik med smarta affärsupplägg. Daniel har rätt kompetens och ett djupt kunnande om fastigheter, vilket gör att vi är övertygade om att han är rätt person. Hans fokus kommer att vara marknadsföring och försäljning, säger Göran Beronius, partner och tidigare VD på Newsec Energy.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Kronheffer, VD och partner Newsec Energy, tel: 0735-01 07 00
Göran Beronius, partner Newsec Energy, tel: 0708-44 30 86

Newsec är norra Europas enda fullserviceföretag inom fastighetsbranschen, med 12 kontor i 7 länder. Newsec erbjuder tjänster till såväl fastighetsägare som företag som hyr eller äger sin fastighet. Newsec har omkring 550 anställda och har den senaste tiden varit rådgivare i affärer med ett sammanlagt värde av över 90 miljarder kronor. Vi värderar fastigheter värda mer än 650 miljarder kronor per år och förvaltar över 1 000 fastigheter med ett totalt värde av 100 miljarder kronor. Via vårt väl underhållna internationella nätverk om 6 000 konsulter, kan vi erbjuda våra tjänster på den globala marknaden. Detta gör oss till norra Europas enda fullserviceföretag inom fastighetsbranschen vilket ger oss en unik förmåga att förutsäga framtiden.