Skip to main content

Newsec expanderar inom snabbväxande segment

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 08:00 CEST

Max Barclay, tidigare kommunikations- och marknadschef inom Newsecs ägarbolag Stronghold, har tillträtt en ny roll som Senior Partner inom Newsec Corporate Real Estate. Barclay kommer att ansvara för att marknadsföra erbjudandet i norra Europa och identifiera nya affärsmöjligheter.

Newsec Corporate Real Estate erbjuder företag och organisationer strategisk fastighetsrådgivning i samband med omförhandling av lokaler, omlokalisering, förvärv eller avvecklig av verksamhet.

”Newsec har redan idag ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande inom Corporate Real Estate. Jag ser fram emot att ansvara för uppbyggnaden och koordineringen av vår affär i norra Europa med fokus på lönsamhet och tillväxt”, säger Max Barclay, Senior Partner inom Newsec Corporate Real Estate.

Newsecs rådgivning täcker hela processen från analys och beslutsunderlag till genomförande.

”Max Barclay har lång erfarenhet av, och ett brett internationellt kontaktnät inom, fastighetsbranschen. Det är viktiga faktorer i vår ambition att kontinuerligt skapa mervärde åt våra kunder och samtidigt stärka Newsec som The Full Service Property House”, säger Newsecs VD Patrik Enblad.  

Newsec har idag ett femtontal rådgivare inom Corporate Real Estate i Norden. Ambitionen är att rekrytera ytterligare medarbetare redan under innevarande år då efterfrågan successivt bedöms öka, inte minst från europeiska företag.

”Kostnadseffektiv lokalförsörjning kommer allt högre upp på företagens agendor. Gedigen fastighetskunskap kombinerat med stor erfarenhet inom det aktuella området gör Newsec till en naturlig partner i lokal- och fastighetsfrågor. Många av de projekt vi genomför leder till besparingar på upp till 20-30 procent av den årliga lokalkostnaden”, säger Helén Silverstolpe som ansvarar för den svenska verksamheten inom Newsec Corporate Real Estate.


För ytterligare information kontakta:
Niklas Alm, Kommunikations- och marknadschef, tel: 0708-24 40 88
Max Barclay, Senior Partner Newsec Corporate Real Estate, tel: 0708-44 30 65

Newsec är norra Europas enda fullserviceföretag inom fastighetsbranschen, med 12 kontor i 7 länder. Newsec erbjuder tjänster till såväl fastighetsägare som företag som hyr eller äger sin fastighet. Newsec har omkring 550 anställda och har den senaste tiden varit rådgivare i affärer med ett sammanlagt värde av över 90 miljarder kronor. Vi värderar fastigheter värda mer än 650 miljarder kronor per år och förvaltar över 1 000 fastigheter med ett totalt värde av 100 miljarder kronor. Via vårt väl underhållna internationella nätverk om 6 000 konsulter, kan vi erbjuda våra tjänster på den globala marknaden. Detta gör oss till norra Europas enda fullserviceföretag inom fastighetsbranschen vilket ger oss en unik förmåga att förutsäga framtiden.

Bifogade filer

PDF-dokument