Skip to main content

Newsec utvecklar åt Alecta i Sundbybergs Stadskärna - skapar kvarteret Signalfabriken

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 08:00 CET

Detaljplanen för det nya kvarteret Signalfabriken i Sundbyberg, som utvecklats av Newsec och Alecta, har godkänts. Därmed växer en ny mötesplats fram innehållande bland annat ett 20-tal butiker, bibliotek, hotell, caféer, 5 000 kvm kontor samt 120 lägenheter. Signalfabriken ägs av tjänstepensionsbolaget Alecta och kommer efter om- och tillbyggnad att omfatta cirka 36 000 kvm.

Det är ett mycket stimulerande fastighetsutvecklingsprojekt i en komplex innerstadsmiljö. Signalfabriken blir en annorlunda lösning med butiksentréer vända inåt små trevliga gårdar, och en spännande komplettering till Sundbybergs stadskärna med drygt 5 000 kvm handelsyta samt 120 lägenheter”, säger Peter Liderås, Chef Fastighetsutveckling & Projekt vid Newsec Asset Management.

Den nya detaljplanen innebär att hela nuvarande kvarteret Plåten som idag består av tomställda industri- och kontorslokaler kommer att byggas om och bli en del av Sundbybergs nya stadskärna. Projektet sysselsätter 150 till 200 personer och invigningen planeras till hösten 2013. Intresset för att köpa någon av de 120 lägenheterna i Signalfabriken är redan mycket stort. Uthyrningsarbetet av handelsytor är i full gång och bedrivs av Newsec.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Liderås, Chef Fastighetsutveckling & Projekt Newsec Asset Management,
Telefon 08-55 80 50 76, e-post peter.lideras@newsec.se

Jonas Törnell, Affärsansvarig Newsec Asset Management
Telefon 08-558 050 65, e-post jonas.tornell@newsec.se

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster via affärsområdena Advice, Asset Management och Transactions.  Newsec grundades 1994 och är partnerägt. Koncernen har egen verksamhet i sex länder, över 500 medarbetare och omsätter cirka 600 MSEK. 

Newsec genomför årligen hundratals uppdrag och förvaltar över tusen fastigheter. Genom den stora volymen, lokal närvaro samt bredden och djupet inom de olika verksamheterna erhålls stor kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo.

Bifogade filer

PDF-dokument