Skip to main content

Nytt rekordår på den svenska fastighetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 13:50 CEST

Den svenska kommersiella fastighetstransaktionsmarknaden är starkare än någonsin. Affärer till en volym om 127 miljarder*, transaktioner över 40 miljoner kronor, har genomförts under årets tre första kvartal. Motsvarande siffra för 2015 var 100 miljarder, tillika en ökning om 27 procent. Newsec förutspår att den totala transaktionsvolymen för helåret 2016 landar inom intervallet 180-190 miljarder kronor, vilket med råge kommer vara en ny toppnotering på den svenska fastighetsmarknaden.

Kontor och bostäder fortsätter vara de mest populära segmenten på marknaden och står för 38 respektive 24 procent av transaktionsvolymen. Geografiskt har regionstäder kraftigt ökat i attraktivitet under 2016 och står hittills under året för 33 procent av transaktionsvolymen, motsvarande siffra för helåret 2015 var 21 procent.

”Intresset att investera i fastigheter ökar konstant till följd av attraktiv riskjusterad avkastning relativt andra tillgångsslag. Andel internationella investerare har sjunkit, på grund av ett antal större inhemska transaktioner under året. Intresset är dock fortsatt stort från det internationella kapitalet och fler aktörer än någonsin är inne på marknaden. Bland annat har vi sett stora indirekta investeringar från utländskt kapital, däribland Blackstones köp av 40 procent av rösterna och 32 procent av aktiekapitalet i D. Carnegie & Co”, säger Jakob Pettersson, Analyschef, Newsec Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Max Barclay, VD Newsec Sweden
Telefon 0708-44 30 65, e-post:max.barclay@newsec.se
Niklas Alm, Kommunikationsdirektör, Newsec
Telefon: 0708-24 40 88, e-post: niklas.alm@newsec.se

* Transaktioner överstigande 40 miljoner kronor. Förvärv av aktier i fastighetsbolag som förblir börsnoterade räknas ej in i transaktionsvolymen.

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster via affärsområdena Capital Markets, Leasing, Asset & Property Management, Valuation & Advisory och Corporate Solutions.

Newsec grundades 1994 och är partnerägt. Idag har bolaget över 700 medarbetare fördelade på ett 20-tal kontor runt om i norra Europa. Newsec genomför årligen tusentals uppdrag och förvaltar över

2 000 fastigheter. Genom den stora volymen, lokal närvaro samt bredden och djupet inom de olika verksamheterna erhålls stor kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy