Skip to main content

Stabil transaktionsmarknad trots oro i euroområdet

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 07:58 CEST

Under det första halvåret 2012 var den svenska transaktionsvolymen, trots finansieringsproblematiken, högre än under motsvarande period 2011. Fastigheter för 46 (40) miljarder har bytt ägare och antalet större affärer, över 100 miljoner, uppgick till 93 (110) stycken under det första halvåret 2012. Det är främst kapitalstarka institutioner och pensionsbolag som svarat för huvuddelen av förvärven. Andelen utländska investerare uppgick till 19 procent vilket kan jämföras med 15 procent för helåret 2011.

De två senaste åren har ett flertal försäljningar skett av obestånds-fastigheter på delmarknader utanför Sveriges tre storstadsregioner. Under 2012 har få sådana affärer genomförts vilket bidragit till att stärka storstadsregionernas andel av transaktionsvolymen, som sammantaget uppgick till närmare 73 procent.

Investerarnas intresse för kontorssegmentet svalnade under 2009-2010. Istället var det bostadsfastigheternas stabila kassaflöden som attraherade investerare och segmentet stod för den största andelen av transaktionsvolymen. Tidigare ordning återställdes 2011 och under det första halvåret 2012 svarade kontorssegmentet för omkring 45 procent av transaktionsvolymen, vilket är i linje med åren 2005-2008. Bostadssegmentet har fortsatt att locka kapital. Trots ett stort intresse, även från internationella investerare, minskade handelsfastigheternas andel från drygt 20 procent för helåret 2011 till knappt 10 procent under årets första sex månader.

Newsecs tidigare bedömning om en transaktionsvolym i linje med 2011, det vill säga omkring 85 miljarder, kvarstår. 

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Alm, kommunikationschef  
Telefon 0708-24 40 88, e-post niklas.alm@newsec.se

 

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster via affärsområdena Advice, Asset Management och Transactions.  Newsec grundades 1994 och är partnerägt. Koncernen har egen verksamhet i sex länder, över 500 medarbetare och omsätter cirka 600 MSEK. 

Newsec genomför årligen hundratals uppdrag och förvaltar över tusen fastigheter. Genom den stora volymen, lokal närvaro samt bredden och djupet inom de olika verksamheterna erhålls stor kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy