Skip to main content

Visit Hornborgasjön - en framgångsrik satsning på besöksnäringen

Nyhet   •   Apr 09, 2018 08:00 CEST

Förra året besökte cirka 145.000 personer området runt Hornborgasjön, många för att titta på tranor. Foto: Kent-Ove Hvass/Next Skövde

Falköping, Skara och Skövde har de senaste tre åren ingått i ett gemensamt projekt för att utveckla affärsverksamheten runt Hornborgasjön till ett av Sveriges mest spännande besöks­område året runt. Satsningen har resulterat i flera nya samarbeten och aktiviteter samt omfattande marknadsföring vilket lett till att antalet besökare ökat med 250 procent!

De tre kommunerna har gemensamt stått för finansieringen med 285.000 kronor per kommun och år, totalt 2,6 miljoner kronor. Projektet har dessutom fått EU-stöd med 3,6 miljoner kronor från Leader östra Skaraborg och Leader nordvästra Skaraborg. Maria Comstedt, anställd som projektledare/affärsutvecklare på 50 procent, har arbetat tillsammans med kommunernas turistchefer för att utveckla och stärka destinationen Visit Hornborgasjön. Projektet har varit framgångsrikt och föreslås bli permanent.

- Målet har varit att skapa nya samarbeten, utveckla affärsverksamheten, utbilda i värdskap och bemötande, genomföra kvalitetssäkring, skapa nya upplevelsepaket inklusive mat och boende samt hitta nya marknader och målgrupper i Sverige, Danmark och England. Utmaningen är att lyckas få besökare att stanna i Skaraborg flera dagar, året runt, men vi är på god väg, säger Maria Comstedt, affärsutvecklare för Visit Hornborgasjön.


Samarbete och marknadsföring

I projektet har ett stort antal arbetsmöten arrangerats som resulterat i ett ökat samarbete mellan näringsliv, ideella föreningar och organisationer samt de tre kommunerna. Deltagarna har lärt sig om varandras produkter, skapat upplevelsepaket och gjort studiebesök i Kristianstad, Pulken och Falserbo Birdshow.

Mässor i Danmark och England

Visit Hornborgasjön har fått ett eget varumärke med grafisk profil och uttryck. Marknadsföring har skett på nya webbsidor (svenska och engelska), sociala medier och mässor i Danmark och England. På Ruthland Birdfair, en stor mässa i England, har fågelintresserade engelsmän nåtts och i vår kommer tre journalistteam från BBC för att skriva om fågelliv och Hornborgasjön.

Tillsammans med Turistrådet Västsverige har en kampanj genomförts, som blev den mest framgångsrika i turistrådets historia!

Nya filmer, kartor, skyltar och trycksaker

Ny film och nya bilder har spridits på sociala medier. En helt ny app har släppts som visar Kulturväg Skaraborg och som lyfter fram området runt Hornborgasjön. Nya broschyrer har tryckts på svenska och engelska och nya kartor och informationsskyltar har satts upp.

En speciellt framtagen monter (pop-up) ska cirkulera i närområdet för att sprida intresse och stolthet för Hornborgasjön. I vår ska en ny VR-film spelas in med 3D/360. Denna teknik ger ett djup i bilden, skapar en starkare upplevelse av tranorna och en känsla av att vara på plats vid Hornborgasjön.  

Tranfestivalen

Varje vår besöks området runt Hornborgasjön av cirka 150.000 personer som vill se tranorna dansa. Projektet har marknadsfört och utvecklat aktiviteterna kring Tranfestivalen (7 – 15 april) med föreläsare, naturskola, tävlingar och massor av lokala utställare på matmarknaden. Den här veckan kommer även 1.200 skolelever från Falköping, Skara och Skövde för en friluftsdag med specialguidning av lokala fågelklubbar och Birdlife Sverige.

Trandansen (vid Bjurum)

Länsstyrelsen i Västra Götaland ansvarar för amläggningen vid Trandansen, som det senaste året har renoverats och fått ett nytt toaletthus för cirka 4 miljoner kronor. Projektet kommer inom kort att presentera konkreta förslag på hur rastplatsen kan utvecklas för nya målgrupper och besökare året runt. Bland annat föreslås länsstyrelsen bygga nya och bättre gömslen vid Trandansen och andra platser vid Hornborgasjön för fotografer och fågelskådare.

Intervjuer med besökare vid Trandansen förra året visar bland annat att nio procent av de intervjuade var utländska besökare, en femtedel besökte Trandansen för första gången samt att 61 procent kan tänka sig komma tillbaka vid en annan tid på året. Undersökningen visar också att besökarna vid Trandansen omsätter cirka 44 miljoner kronor i Falköping, Skara och Skövde.


Naturum Hornborgasjön och Doppingen

De senaste åren har en omfattande renovering skett av Naturum Hornborgasjön och Fågeludden vid Broddetorp. Länsstyrelsen i Västra Götaland har satsat cirka 34 miljoner kronor på att renovera naturum och bygga en ny anläggning (Doppingen) med café och möjligheter till konferenser. Antalet besökare på naturum har ökat med 250 procent!


Fler besöksmål i närområdet

Området kring Hornborgasjön erbjuder flera starka besöksmål, bland annat Varnhems kyrka, Kata gård, Falbygdens Osteria, Löfwings ateljé & krog samt Islanna trädhotell. Kulturväg Skaraborg går dessutom från Karleby i söder via Ekornavallen, Hornborgasjön och Varnhem genom Valle till Tidan och sjön Östen. Alla bidrar till att antalet besökare ökar, liksom antalet gästnätter. I Falköpings kommun var antalet övernattningar 68.715 förra året, en ökning med 68 procent sedan 2008.