Skip to main content

Askeberga - en riksintressant gåta ett steg närmare att lösas?

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 11:03 CEST

Next Skövde har tillsammans med Tidanbygdens hembygdsförenings Askebergagrupp med arkeologerna Martin Toresson och Louise Henriksson samt Tidans intresseförening, ansökt om att få driva projektet Askeberga - en nyckel till forntid och framtid, och därigenom en möjlighet att ta reda på mer om gåtan Askeberga skeppssättning. Projektet har legat i sin linda men har genom tidigare efterforskningar samt föreläsningar av Dick Harrisson, Professor i Historia vid Lunds Universitet, väckt många frågor. Med anledning av dessa frågor genomförde Tidanbygdens hembygdsförening, på ideell basis med hjälp av arkeologer och markradarföretaget Gradar, en begränsad arkeologisk markradarundersökning av Askeberga skeppssättning i september 2011. Resultatet visar att området varit av central betydelse under lång tid och att monumentet är en del av ett område med stor aktivitet under tidigare århundraden, troligen så långt tillbaka som till mellan 0-500 ef Kr - om inte ännu längre.

"Vi har länge velat gå vidare med Askeberga och lösnigen på gåtan kring platsen. Inte minst utifrån den nationella angelägenheten och det stora lokala engagemang som finns i frågan säger Per Ekberg, VD för Next Skövde Destinationsutveckling AB. Efter möten och samtal under våren och sommaren beslutade vi att gå vidare med en projektansökan", fortsätter Per.

Det projekt som nu gått igenom näst sista nålsögat ( Leader Östra Skaraborgs LAGråd), för att beviljas medel syftar till att utföra en markradarundersökning av Askeberga skeppssättning, för att få större kunskap om monumentet som är ett av Sveriges mest gåtfulla och outforskadeSyftet är att sprida kännedom om de resultat som framkommer för att stärka närområdets historiska kunskaper, samt att utforma en populärvetenskaplig skrift som är riktad till intresserad allmänhet. Projektet är också tänkt att resultera i en utställning om Askeberga skeppssättning, utifrån de upptäckter som görs och att väcka intresset för besöksmålet Askeberga, Tidanbygden och Skaraborg hos turister och historieintresserade i alla åldrar.

"Vi är otroligt glada att LAGrådet vill tillföra de resurser som krävs för  att kunna utföra den markradarundersökning som är en förutsättning för att kunna ta reda på mer om gåtan Askeberga", säger Jenny Almén Linn, Affärsområdesansvarig för Turism på Next Skövde och den som ställt samman projektansökan. Hon tillägger att "det är dessutom oerhört glädjande att kunna engagera välutbildade arkeologer med ett brinnande intresse för bygden där de bor och dess historia och på sikt förhoppningsvis skapa arbetstillfällen i området tack vare detta".

En del av projektet syftar till att ta fram souvenirer med inspiration från fornlämningen. Målet är att öka besöksnäringen genom skolresor, gruppresor och privata besökare. Projektet kommer att gynna såväl lokalbefolkningen, forskarvärlden/akademin, historieintresserade och turister.

För mer information om projektet, vänligen kontakta:

Jenny Almén Linn, Affärsområdesansvarig Turism, Next Skövde på tel: 0727-13 66 70 

Lars Johansson, Ordförande i Askebergagruppen, Tidanbygdens hembygdsförening, Tel: 070-205 28 48

Martin Toresson, Arkeolog och projektledare. Tel: 070-306 10 32

Next Skövde verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.