Skip to main content

Askeberga - en viktig mötesplats i forntid

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2013 12:53 CEST

Den geofysiska markradarundersökningen vid Askeberga Skeppssättning är klar. Undersökningen, som organiserats av Next Skövde tillsammans med Tidanbygdens hembygdsförening och finansierats av LEADER Östra Skaraborg, har syftat till att försöka lösa gåtan kring det spännande monumentet och stärka bygden Tidan genom en större kunskap och ökat intresse för området ur ett historiskt, arkeologiskt och besöksnäringsmässigt perspektiv.

Undersökningen genomfördes i februari 2013 av arkeologerna Martin Toresson och Louise Henriksson tillsammans med GRADAR Geofysik. Med hjälp av magnetometer och markradar har man skannat av monumentet och åkrarna runtomkring. Totalt har nio hektar mark undersökts.

Resultatet visar att monumentet Askeberga är uppfört under en sen fas i platsens användning, runt 500-talet efKr. Flera indikationer på äldre gravar eller andra strukturer under och i närheten av dagens synliga monument finns. Sydost om monumentet finns eventuella gravhögar som inte syns ovan mark. I undersökningsområdets södra del finns tecken på någon sorts anläggning, eventuellt en byggnad. Lösfynd på platsen indikerar också en eventuell smidesaktivitet. Därmed påvisar undersökningsområdet flera steg i utvinning och förädling av järn.

Det finns också tecken på att en hamn- eller brygganläggning skall ha funnits väster om området. Placeringen stämmer relativt väl överens med sjön Östens vattennivå före modern tids regleringar av vattenståndet. Sambandet mellan de naturliga vattenvägarna i trakten och det forntida kommunikationsnätet är mycket intressant ur arkeologisk och historisk synvinkel.

Sammantaget är Askeberga troligtvis en plats med lång användningstid och av betydelse. En spännande möjlighet som uppdagats genom projektet är att det i Äldre Västgötalagen omnämnda Askubaeks tingsplats kan, trots tidigare tveksamheter, avse just denna fornlämning. Flera samverkande faktorer talar för detta.

”Tolkningsmöjligheterna av resultaten är långt ifrån uttömda och vi hoppas stort på att de ska kunna ge flera intressanta uppslag för framtida forskning och tolkningar”, säger Martin Toresson, projektledare och arkeolog. ”Projektet har kunnat ge mycket information med icke-förstörande metoder. Grävande undersökningar skulle dock kunna ge mer information.”

”Vi är mycket nöjda med projektet och resultatet i form av ytterligare kunskap som genererat en välbesökt aktivitetsdag i maj, nytt  informationsmaterial och skyltar på plats”, säger Jenny Almén Linn, affärsområdesansvarig för turism på Next Skövde. ”Framöver kommer vi att kunna erbjuda guidade turer i området genom hembygdsföreningen och arkeologerna Martin och Louise, vilket vi tror kan locka till fler spännande besök i den vackra och historiskt intressanta miljön. Vi hoppas även att arkeologi- och historieintresserade på ett nationellt plan fortsätter att intressera sig för platsen och att kunskapen om området fördjupas ytterligare framöver".

Projektet avslutas under hösten med ett antal offentliga föreläsningar i både Tidan och i Skövde samt på Göteborgs Universitet, där kontakter är tagna med den arkeologiska institutionen för att se hur ett framtida samarbete eventuellt kan se ut.

"Vi kommer att fortsätta att arbeta aktivt för att få än fler svar på vad området använts till och hur det har sett ut här tidigare", säger Lars Johansson i Tidanbygdens hembygdsförenings Askebergagrupp. "Den här undersökningen har gett svar på vissa frågor, men också skapat många nya. Det är dem vi vill arbeta vidare med nu."

"Men, vi ser redan idag att fler som hittar hit i grupp, med egen bil eller på cykel, vilket är mycket glädjande", avslutar Lars Johansson.

För mer information om projektet:

Martin Toresson, projektledare och arkeolog

Tel: 070-306 10 32  Epost:ted.borg@gmail.com

Louise Henriksson, projektledare och arkeolog

Tel: 070-6928960   Epost: louisehenriksson@gmail.com 

Jenny Almén Linn, Affärsområdesansvarig Turism, Next Skövde

Tel: 0727-13 66 70, Epost:jenny.linn@nextskovde.se
 

Next Skövde verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.