Skip to main content

Besökarna vill rekommendera Billingen

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2018 08:16 CEST

Vinter på Billingen. Foto: Tuana/Next Skövde

Under 2018 genomförs en besöksundersökning på Billingens fritidsområde på uppdrag av Next Skövde och Skövde kommun. Den är en pusselbit i utvecklingsarbetet kring Billingen som besöksmål. Syftet med undersökningen är att kartlägga varifrån besökare på Billingen kommer, vad de tycker om området, vilka förbättringsområden de ser samt att göra en turistekonomisk beräkning bland besökarna till fritidsområdet Billingen. Nu har vi fått sammanställningen av vinterns 750 enkäter.

Drygt hälften av besökarna på Billingen är från Skövde kommun. Bland de inresta besökarna kommer en stor andel från närliggande kommuner, men vi ser också att en relativt stor andel, knappt 1 av 10 av samtliga besökare, kommer från Göteborg. Göteborgarna har åkt till Billingen för att åka skidor och då främst längdskidor. Det är också noterbart att av de som kommer utifrån så gör 20% sitt första besök på Billingen i vinter. Och de är mycket positiva till sitt besök. Hela 91% vill efter att de själva besökt Billingen rekommendera ett besök till vänner och familj.

Besökarna är nöjda med Billingen och när de får beskriva Billingen med ett ord är det vanligaste ordet fantastiskt. Det finns självklart också några saker som kan förbättras och det är mat- och fikamöjligheter, skidbacken, värmestugor och skyltning.

- Vi är väldigt glada över att besökarna är så nöjda med sitt besök på Billingen att de väljer ordet fantastiskt för att beskriva platsen, säger Charlotte Backman, marknadschef på Next Skövde. Hon fortsätter: - Det är också positivt att så stor andel av våra besökare kommer från Göteborg, det är en viktig marknad för Billingen framöver.

När besökaren får frågorna om de kan tänka sig att åka tillbaks till Billingen eller att rekommendera ett besök svarar 98% att de vill besöka Billingen igen och 99% att de vill rekommendera ett besök till familj och vänner. Att de vill rekommendera Billingen beror på den fina miljön, aktiviteterna och att man kan åka längdskidor.

- Det resultat som jag tycker sticker ut mer än övriga värden är just viljan att rekommendera ett besök på Billingen. Det är en sak att själv tycka om en plats men ett mycket större ställningstagande att faktiskt säga åt vänner att åka dit, säger Hanne K. Larsen på HKL Research och fortsätter: - Du riskerar lite av dig själv och ditt personliga varumärke när du rekommenderar olika saker. Att då nästan alla besökare till Billingen säger att de ska rekommendera det ser jag som ett väldigt gott betyg för Billingen.

Många kommuner slåss om turister och deras pengar. På den turistekonomiska sammanställningen ser vi att turisterna på Billingen bidrar positivt till Skövdes ekonomi genom att i snitt lägga 1000 kr/dygn vid sitt besök.

Enkäterna är genomförda under januari till mars och vid ett 20-tal olika tillfällen. Nu fortsätter undersökningen under barmarkssäsongen. Vi räknar med att kunna ha den totala sammanställningen klar i slutet av året.

Next Skövde bidrar till att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv

Next Skövde är kommunens viktigaste redskap för att koordinera och positionera Skövde som destination. Bolaget ska driva och utveckla besöksnäringen så att den ökar mer än i riket. Bolaget ska verka för att utveckla Skövdes attraktionskraft.