Skip to main content

Handelsstaden Skövde fortsätter växa – över 4 mkr i omsättning och ett årligt inflöde på över 1 mkr

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 11:56 CEST

Skövde utvecklas mer än riket och har nu ett handelsindex på 134. En ökning från 133 föregående år vilket ger en stark placering bland kategorin; ”större städer” där listan toppas av Kalmar (134), Karlstad (143), Uddevalla (136) och Skövde på fjärde plats.

Framför allt är det sällanköpshandeln t ex vitvaror som inte köps dagligen, som står för Skövdes tillväxt och som har en påfallande ökning på 2 % jämfört med rikets 0 %. I handeln för livsmedel dvs dagligvaruhandeln har Skövde vuxit i takt med riket på 2 %.
Totalt i detaljhandeln, sällanköps- och dagligvaruhandeln sammanslaget var Skövdes handelsomsättning 4 218 miljoner kronor år 2011. Det är drygt 80 miljoner kronor mer än föregående år och motsvarar en ökning på totalt 2 % vilket är en starkare utveckling än riket som ökade med 1 %.

Det är flera faktorer som påverkat stadens gynnsamma handelsutveckling och som resulterat i en ledande position i regionen. Det är driftiga handlare som investerat i sina verksamheter och ett brett samarbete i näringslivet kring en enad syn vad handeln tillför Skövde, säger affärsområdesansvarige Gunilla Hellsten Boman. Hon tillägger att arbetet sker i bred samverkan vilket gett resultat för Skövdes långsiktiga utveckling där vi har målet framför oss att det ska bli bättre och enklare för kunden att handla i Skövde.
Arbetet med att utveckla och marknadsföra Skövde som besöksmål drivs utav destinations- utvecklingsbolaget; Next Skövde. Bolaget driver samverkansprojekt och utvecklingsfrågor vilket förutom handelsutveckling inbegriper ett arbete med turistutvecklingen, evenemang och möten till Skövde som bidrar till att skapa effekter på handelns utveckling.

”Det är inte bara för Skövde det går bra. Det ökande handelsutflödet från Skaraborg har stoppats upp och nu minskats något vilket betyder att fler väljer att handla på hemmamarknaden. Det är en effekt av att fler orter under en period jobbat med sina handelsfrågor och vi har tillsammans skapat ett mer anpassat utbud som attraherar skaraborgarna till att i större omfattning handla på hemmaplan konstaterar Next Skövde VD, Per Ekberg”. ”En hemmahandel i regionen som skapar tillväxt och nya arbetstillfällen avslutar Per.”
En attraktiv stad för besökare som turister likväl som Skövdes invånare resulterar i en ökande tillväxt av köpkraft som i sin tur ger potentialer för och behov av mer handel. 10 av Skaraborgs 15 kommuner har en ökad omsättning och flera stärker sina marknadsandelar vilket visar att fler väljer att handla hemma.

För mer information se Handelsstaden Skövdes Analys av utvecklingen 2011 som finna att ladda ner här på MyNewsDesk som pdf samt från Next Skövdes hemsida; www.nextskovde.se

Next Skövde verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.