Skip to main content

Kartsläpp av "Billingen runt"

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 14:19 CEST

Söndagen den 21 september kl. 10-12 delas den nya kartan ”Billingen runt” ut vid Hagenstugan på Billingens fritidsområde. 

Kortare vandring med guide arrangeras.
Den nya kartan kommer att delas ut gratis under karteventet.

Leden Billingen runt är ett samarbetsprojekt mellan Skövde och Skara där man med hjälp av befintliga vandringsleder har knutit samman dem till en led som sträcker sig runt Billingen. Lederna som man bundit samman är Billingeleden, delar av Vallelederna och Pilgrimsleden S:ta Elins led mellan Skövde och Varnhem.

Kontakt gällande karteventet:

Lotta Stigsdotter
Billingens fritidsområde ekonomisk förening
lotta.stigsdotter@billingen.nu
0703-98 95 63

Samarbete mellan
:
Skövde kommun
Skara kommun
Billingens fritidsområde ekonomisk förening
Next Skövde
Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Samarbete mellan kommuner och outdoor-aktiviteter är något som absolut ligger rätt i tiden, och är också en grund för en ökad turistekonomisk omsättning.

Next Skövde verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.