Skip to main content

Next Skövde efterfrågar hjälp med idéer på evenemang och aktiviteter

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2020 07:55 CET

Next Skövde söker idéer på evenemang och aktiviteter. Foto: Tobias Andersson/Next Skövde

Next Skövde har fått i uppdrag från kommunledningen i Skövde kommun att ha beredskap för att sätta igång evenemang och aktiviteter när Skövde kan öppna upp och blomma för fullt igen. Nu efterfrågas idéer från allmänheten.

Next Skövde gör nu ett upprop för att samla in idéer om evenemang och aktiviteter som kan skapa liv och rörelse i Skövde och samtidigt skapa möjligheter för de lokala företagen.

- Skövde är ju fullt av kreativa och påhittiga människor som vill stadens bästa! Vi uppmanar nu alla att tänka till och lämna sin bästa idé på Next Skövdes Facebook-sida, säger Charlotte Backman, marknadschef på Next Skövde. 

Next Skövde kommer löpande välja ut aktiviteter och ta dem mot ett genomförande. 

- Vi vet inte när vi kan sjösätta nya evenemang och aktiviteter, men vårt uppdrag blir att förbereda för ett snabbt genomförande när det är dags, avslutar Charlotte Backman.   

Next Skövde bidrar till att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv

Next Skövde är kommunens viktigaste redskap för att koordinera och positionera Skövde som destination. Bolaget ska driva och utveckla besöksnäringen så att den ökar mer än i riket. Bolaget ska verka för att utveckla Skövdes attraktionskraft.