Skip to main content

Next Skövde rustar för framtiden

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 14:05 CET

Styrelsen för Next Skövde Destinationsutveckling AB har beslutat om en treårig affärsplan för 2016-2018. Planen sätter upp höga mål för Skövdes och bolagets utveckling under perioden: Besöksnäringen i Skövde ska öka mer än i riket – i en starkt ökande bransch som pekas ut som Sveriges nya basnäring 2020.

- Next Skövdes uppdrag är att driva och utveckla Skövdes attraktionskraft och besöksnäring. Vår vision är att aktivt bidra till att Skövdes vision överträffas. Därför vill vi arbeta strukturerat, målmedvetet och långsiktigt, så att Skövde mitt i Skaraborg är utvecklande och attraktivt att besöka, leva och verka i, slår styrelsens ordförande Carl Henrik Ohlsson fast.

Det är första gången som Next Skövde gör en strategisk affärsplan. De senaste åren har varit mycket aktiva med bland annat sommarkampanjer kring Skaraborgs stora turistdragare, vinterkampanj kring vårt älskade Billingen och flera nya evenemang. Nu planerar bolaget att återkommande ha minst tre bestående spetsevenemang inom områdena mat, motor och musik.

–Vi har haft stora framgångar med Matfestivalen och nya evenemang i staden som STCC och Digiloo, säger Next Skövdes vd Mats Olsson. De ska vi fortsätta satsa på, men snart vi vill också utveckla och presentera fler spännande nya arrangemang.

I affärsplanen prioriteras också att hitta ny gemensam lokalisering för bolagets egen verksamhet, som idag är uppdelad mellan Turistbyrån och en kontorslokal. Målet är att samla verksamheten centralt för att bli så tillgängliga som möjligt för både kommuninvånare och övriga besökare.

Next Skövde har uppvisat en kraftig expansion under de senaste åren. Sedan 2011 har omsättningen mer än fördubblats. Under kommande affärsplan planeras för fortsatt tillväxt, samt att Skövde ska kunna förtjäna att vara motor även för besöksnäringen i Skaraborg, till nytta för såväl besökarna som alla destinationer.

I denna expansiva fas utvecklar Next Skövde också sitt strategiska kommunikationsarbete för att nå ut både bredare och längre. Som ett led i att strukturera upp detta arbete, för att under hösten utlysa ny tjänst, har ett avtal efter upphandling tecknats med kommunikationsbyrån Montana Consulting AB. Företaget drivs av Skaraborgs Allehandas förre chefredaktör Niclas Lindstrand.

För mer information kontakta:

Ordförande Carl Henrik Ohlsson 0708-717070

Vd Mats Olsson 0500-446680

Next Skövde bidrar till att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv

Next Skövde verkar för att göra Skövderegionen välkomnande och attraktiv i samverkan med aktörer inom bolagets affärsområden turism, möten, evenemang och handel. Genom samarbete kring kommunikation, marknadsföring och försäljning ska bolaget skapa utveckling och tillväxt inom besöksnäringen och stärka Skövderegionen i Västsverige som ett attraktivt besöksmål med ett gott värdskap.