Skip to main content

Skövde går mot trenden

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 17:14 CEST

I Sverige som helhet var juni en ganska dyster månad vad gällde gästnattsutvecklingen med en generell nedgång inom camping och en svag uppgång (+2,1 %) avseende hotell, stugbyar och vandrarhem enligt statistik från SCB. Västra Götaland backade i gästnattsutvecklingen gällande hotell, stugbyar och vandrarhem med – 4,1% och i Göteborg blev det minus med 7% under juni månad jämfört med samma period föregående år.

För Skövde var det istället tvärtom, en ökning om 26% jämfört med samma månad föregående år. För Skaraborg  var ökningen 6%. Campingen i Skaraborg gick också mot trenden och ökade med 1%, till skillnad från Sverige som helhet som kunde mäta en nedgång om 17%.

Förklaringarna ser ut att vara  flera. Under perioden har det varit såväl mötes- och näringslivsboende på vardagarna som arrangemang såsom SM i bowling, som ägde rum i Skövde i början av juni som Skadevi Cup i slutet av månaden. Skadevi lockade i år 56 fler lag än föregående år och påverkar gästnätterna genom att medföljande familjer ofta bor på någon av kommunens boendeanläggningar. Att dessa samt ytterligare ett flertal aktiviteter arrangerades under månaden i Skövde med omnejd samt att vi tillsammans hela tiden blir allt bättre på att i tid nå ut till våra presumtiva besökare gör att vi kan öka antalet gästnätter i kommunen, säger Per Ekberg, VD för Next Skövde Destinationsutveckling AB.

Även Maj månad visade positiva siffror för Skövde i förhållande till de jämförelser som görs för hotell, stugbyar och vandrarhem gällande gästnattsutvecklingen. I jämförelse med samma period 2011 så ökade Sverige med 3,2 % och Västra Götaland med 0,8 %. Göteborg låg still i jämförelse med 2011, medan Skaraborg totalt och Skövde ökade med 4 %.  

Ackumulerat för året fram t o m juni månad har antalet gästnätter avseende hotell, stugbyar och vandrarhem ökat med 3,7% i riket,  med 2,3% i Västra Götaland och med 6% i Skaraborg, medan ökningen i Skövde hamnar på hela 12 %. 

 Detta är glädjande och vi hoppas att det långsiktiga arbetet kan fortgå samt att vi framöver kommer att se resultatet av dessa satsningar i rapporter från Skövdes handel och restaurangnäring avslutar Per.

Vad gäller utländska gäster så har under årets första halvår antalet besökare till Skaraborg ökat mest från Ryssland, Norge, Finland, Spanien, Japan och Kina avseende boende på hotell, vandrarhem och stugbyar.

Next Skövde verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Bifogade filer

PDF-dokument