Skip to main content

Skövdes gästnätter ökade med 11% fram till april i år

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2012 12:19 CEST

Skövdes gästnätter ökade med hela 11 % fram till april 2012

TRIP, Turistnäringen Utvecklingscenter, rapporterar kring de nationella siffrorna utifrån helåret 2011 och april månad 2012.

TRIP menar att de senaste siffrorna från Tillväxtverket nu indikerar att tillväxtakten behöver höjas för att turistnäringen ska nå den gemensamma visionen om en omsättning på 500 miljarder år 2020, på nationell nivå. Enligt turistnäringens trendanalys behöver tillväxttakten nu vara 7,5 % årligen fram till 2020 för att turistnäringen gemensamt skall nå den satta visionen.

 I Västsverige och Skaraborg finns det dock ett något tidigare mål att uppnå. År 2015 är målsättningen att  omsättningssiffrorna skall vara fördubblade gentemot 2007 års omsättning och uppgå till en omsättning på 3 miljarder.

För Skövdes del gäller det att utifrån 2011 års nivå med en turismekonomisk effekt på 371 miljoner att ha en tillväxt på 9 % per år fram till 2015 för att nå målet på 523 miljoner , säger Next Skövdes VD Per Ekberg.

Enligt TEM rapporten från Resurs AB vände Skövde 2011 de turismekonomiska effekterna uppåt igen med 16%.  Skövde behöver vidare, för att vara delaktiga i uppfyllelsen av de nationella målen tom år 2020, uppnå en tillväxt på drygt 3 % per år mellan 2016 och 2020.

Under perioden jan-april 2012 ökade antalet gästnätter i Skövde med 11% jämfört med 2011 enligt statistik från SCB och Tillväxtverket. Denna siffra kan jämföras med ökningen i genomsnitt i Sverige på 3,4% i Västra Götaland på 5% och i Skaraborg som helhet med 5%.

Tittar vi vidare på målet som vi gemensamt satt för Skövde, att öka antalet gästnätter under 2011, 2012 och 2013 med 3 % årligen, då ser det ljust ut just nu fortsätter Per. 2011 var ökningen i antal gästnätter 3,8 %.

Vi skall fortsätta bygga från grunden och jobba med insatsområden som ökar Skövderegionens attraktivitet för att få får fler besökare att upptäcka mer av allt som vi har att erbjuda.

 

 

Next Skövde verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.