Skip to main content

"Stoppa tjuven" - Ny brottsförebyggande app testas i Skövde

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2015 14:32 CET

Stöld och snatteri, ett numera vanligt ovälkommet inslag i verksamheters vardag inom handeln. I Skövde har man bestämt sig, det är dags att "Stoppa tjuven". Genom ett samverkansprojekt mellan handel och polis har man utvecklat en app som skall motverka stölder. Appen är ett brottsförebyggande verktyg för smartphones som kommer att underlätta kommunikationen mellan handeln och polis. När det sker en stöld brukar den ofta följas upp i andra verksamheter inom en kort tid. Tidigare har kommunikationen mellan verksamheterna skett via telefonlistor, vilket tog tid att administrera och ofta rann ut i sanden. Med appen till hjälp kan verksamheterna kommunicera och reagera snabbt, och på så sätt förhoppningsvis hindra eventuella stölder. 

Verktyget skall fungera som en slags grannsamverkan för handeln i Skövde och kommer förhoppningsvis att underlätta polisens arbete. Tillsammans kan vi göra skillnad, säger Daniel Rapp, handelschef på Next Skövde.

Det behövs en starkare kommunikation mellan handeln och polisen. Appen "Stoppa tjuven" är därför ett nödvändigt verktyg som förhoppningsvis förenklar vardagen för samtliga parter och minskar det ekonomiska svinnet ute i verksamheterna. Appen ersätter inte en formell anmälan men via appen länkas man enkelt vidare om man vill anmäla ett brott till polisen.

Nu påbörjas en tremånaders testperiod där ett tiotal verksamheter kommer att få prova och utvärdera verktyget tillsammans med polisen. Appen kommer att lanseras efter sommaren och förhoppningen är att så många som möjligt ansluter sig. 


Så fungerar appen:

1. För att skicka in en rapport behöver du visa mellan vilka datum och klockslag händelsen inträffade.

2. När datum och tid är valt skriver man en kortfattad beskrivning av händelsen samt ett signalement på förövaren.

3. Därefter trycker man på "stoppa-tjuven-knappen" och en notis går ut till alla medverkande verksamheter. Meddelandet går också direkt till en samordnare hos polisen. På så sätt uppmärksammas stölden kraftigt. Andra verksamheter varnas och kan vara extra uppmärksamma medan polisen på ett effektivt sätt får en tydlig överblick på stöldläget och kan agera därefter.

I appen finns också möjlighet att se en lista över alla rapporter som kommit in. Man ser på ett enkelt sätt vem som gjort rapporten och kan med bara ett knapptryck ringa upp den berörda butiken om man har ytterligare frågor. Det finns också en funktion för polisen, en så kallad "polis-notis". Där har polisen möjlighet att själva gå ut med information till alla medverkande verksamheter. 

Next Skövde verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.