Skip to main content

Stor ökning av antalet gästnätter i Skövde 2012

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 10:19 CET

Antalet gästnätter i Skövde fortsatte att öka i december månad och landade på 2%. Detta ledde i sin tur att ökningen på helåret blev hela 8%, motsvarande 14262 gästnätter. Denna siffra kan jämföras med Sverige som helhet, som visade en ökning med 2,1% under samma period. Skaraborg ökade 5%, där Skövdes gästnätter utgjorde 50% av denna ökning.

Anledningarna är flera, så som många konferenser och möten, flera stora evenemang och en satsning med ett flertal gemensamma kampanjer inriktade på ökad beläggning på lov och helger.

En stor satsning har också gjorts på att få ut fler produkter och evenemang digitalt och att skapa fler färdiga paket, så som bland annat bad på Arena Skövde och boende på olika hotell i staden. Även konferensanläggningar så som Knistad Hotell och Konferens har satsat hårt på paket på helger och lov riktade till privatpersoner - något som givit ett positivt utslag.

De stora volymerna hittar vi dock inom konferenser, evenemang och möten - där fler och fler upptäcker Skövdes utmärkta läge, utmed stambanan mellan Stockholm och Göteborg. Att staden dessutom erbjuder ett allt större utbud av aktiviteter, nöjen och restauranger stärker destinationens dragningskraft, säger Ulf Andersson, tf VD på Next Skövde Destinationsutveckling AB.

Källa: SCB och Västsvenska Turistrådet

Next Skövde verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.