Skip to main content

Ur-premiär i Skövde för fotoutställningen Hjässan är kal

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2019 12:33 CET

Fotoutställningen "Hjässan är kal" premiärvisas på Kulturhuset Skövde 22 feb-27 mars. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Den 22 februari är det vernissage för utställningen Hjässan är Kal på Skövde Kulturhus. Utställningen är en del i ett konstprojekt som vill sätta ljuset på vad övergångsåldern gör med män. Bakom utställningen står journalisten Annica Carlsson Bergdahl och fotografen Elisabeth Ohlson Wallin.

Efter att ha gjort det uppmärksammade konstprojektet Äggen är slut, började journalisten Annica Carlsson Bergdahl intressera sig för manlig övergångsålder.

- Jag fick idén till Äggen är slut när jag själv var i klimakteriet och under arbetets gång vaknade nyfikenhet kring hur den här tidsperioden är för männen, berättar hon.

Annica Carlsson Bergdahl har gjort 20 djupintervjuer med män i åldersspannet 50 till 70 år. Sedan har hon bearbetat texter som resulterat i ett dokumentärkörverk, en bok och en vandringsutställning. 2017 hade Äggen är slut premiär och fick ett mycket varmt mottagande. Den 22 februari 2019 är det dags för urpremiär för vandringsutställningen Hjässan är Kal i Skövde Kulturhus. Utställningen består av ohöljda och innerliga porträtt av fotografen Elisabeth Ohlson Wallin tillsammans med citat från intervjuerna och sångtexter från körverket.

- De allra flesta av männen som jag intervjuat i projektet kommer från Skaraborg. Själva Skövde Kulturhus är också medelålders, så det känns väldigt bra att vandringsutställningen har premiär just i Skövde, konstaterar Annica Carlsson Bergdahl.

Till Skövde Kulturhus kommer även utställningen Äggen är slut och det blir första gången båda konstprojektet går att uppleva sida vid sida.

Annica Carlsson Bergdahl och Elisabeth Ohlsson Wallin kommer att berätta om utställningen på vernissagen som börjar kl 17.00 den 22 februari. Flera av männen i utställningen kommer också vara på plats under kvällen. 

Körverket som också är en del av projektet har urpremiär på Åbergs plåt i Tidaholm den 24 februari och konserter kommer sedan ges på Lindströms bil i Skövde den 3 mars och på Hüllert i Vara den 17 mars. Utifrån intervjuerna har författaren Lina Ekdahl skrivit sångtexter som tonsatts av kompositören Paula af Malmborg Ward. Volvo Skövde manskör framför dokumentärkörverket.

Från den 21 februari är Annica Carlsson Bergdahl på plats i Skövde för att tillsammans med formgivaren Milena Karlsson bygga utställningen. Media är välkommen att kontakta Annica för en intervju på plats. Annica Carlsson Bergdahl, 070-6598672

Next Skövde bidrar till att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv

Next Skövde är kommunens viktigaste redskap för att koordinera och positionera Skövde som destination. Bolaget ska driva och utveckla besöksnäringen så att den ökar mer än i riket. Bolaget ska verka för att utveckla Skövdes attraktionskraft.