Hw8zh2nmvebpha4xeyzk

Nextjet växer i finska Karleby/Jakobstad

Nyheter   •   Nov 17, 2017 14:19 CET

Antalet resenärer som valde Nextjets direktlinje till Stockholm-Arlanda från Karleby/Jakobstad ökar och linjen bevisar sig fortsatt som en viktig del av regionens infrastruktur. De första tio månaderna 2017 visar på en ökning om 10 % jämfört med samma period förra året, vilket till antalet blir över 12000 resenärer.

Awzjp5esgo8rno8emq88

Nextjets flyglinjer från Sundsvall till Göteborg och Luleå på stark frammarsch

Nyheter   •   Nov 07, 2017 13:51 CET

Nextjets satsning med snabbare flygplan och fler turer har fallit mycket väl ut. Årets första tio månader visar en ökning på över 50%.

Hw8zh2nmvebpha4xeyzk

Nextjet erhåller permanent operativ licens

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 15:24 CET

Transportstyrelsen har den 30 oktober 2017 utfärdat en permanent operativ licens för Nextjet AB, vilket innebär att bolaget som planerat kan fortsätta bedriva trafik efter den 17 november.

Media no image

Nextjets operativa licens

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 12:33 CEST

Nextjet har tillstånd att flyga till den 17 november i år och sedan en tid tillbaka arbetar Nextjet med att återfå licensen. En ansökan om ny licens har skickats in till Transportstyrelsen och ett besked väntas i närtid.

Samtidigt har Konsumentverket uttryckt, i en skrivelse till Nextjet, att man anser att Nextjet bör informera om att licens saknas efter den 17 november och/eller att det kan vara en annan operatör som utför flygningarna i det fall en ny licens inte skulle utfärdas. Nextjet vidtog, i enlighet med skrivelsen, åtgärder genom att i bokningsprocessen, på bekräftelsen och i en nyhet på nextjet.se, upplysa om att det kan vara annan operatör som utför flygningarna. Detta meddelades Konsumentverket i ett svar på skrivelsen.

Trots detta har Konsumentombudsmannen, utan att ge Nextjet vidare information eller ytterligare chans att yttra sig, lämnat in en stämningsansökan till Patent- & Marknadsdomstolen. Detta gör att saken troligtvis kommer att avgöras rättsligt även om Nextjet hellre sett att ärendet retts ut i en dialog mellan Nextjet och Konsumentverket.

Frågor hänvisas till press@nextjet.se

Nextjet är ett av Sveriges största flygbolag och bedriver reguljärtrafik, chartertrafik, ACMI-lease och flygfrakt. I reguljärtrafiken ingår både inrikes-och utrikesdestinationer. Stockholm Arlanda är vårt viktigaste nav och där är Nextjet det tredje största flygbolaget räknat i antal flighter per dag. 280 medarbetare betjänar 20 destinationer med 16 flygplan. Våra samarbetsavtal med SAS, airBaltic, KLM, Air France, Wideroe, Finnair och Qatar möjliggör vidareresor från både Stockholm, Helsingfors och Gäteborg till destinationer i, och utanför, Europa.

Nextjet har tillstånd att flyga till den 17 november i år och sedan en tid tillbaka arbetar Nextjet med att återfå licensen. En ansökan om ny licens har skickats in till Transportstyrelsen och ett besked väntas i närtid.

Läs vidare »
Media no image

Nextjet kapitaliseras

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 11:52 CEST

Nextjets ägare har, i en extra bolagsstämma, beslutat att stärka bolagets finanser på kort och lång sikt. Detta gör att Nextjet flyger som vanligt även efter den 17 november.

Nextjet fyller en viktig roll som en del av infrastrukturen till och från Stockholm, Göteborg och Helsingfors på många av de mindre orterna i Sverige och Finland. Sedan drygt ett år tillbaka genomför bolagets nya ägare ett omfattande åtgärdsprogram. Investeringar har gjorts i bland annat olika effektiviseringssystem för att sänka kostnader och öka intäkter.

Förstärkningen av bolagets finanser består i ett första skede av en nyemission om 42.5 MSEK. Parallellt med detta genomförs ytterligare åtgärder, bland annat en modernisering av flygplansflottan där första steget är en avyttring av två flygplan som ytterligare stärker bolaget finansiellt. Totalt kommer bolaget i detta skede att kapitaliseras med ca 70 MSEK.

Bolaget har haft en positiv passagerarutveckling det senaste halvåret och spår en bra utveckling kommande halvår. Nyemissionen innebär att Nextjet AB vidtar de åtgärder som krävs för att återfå sin permanenta operativa licens. Nextjet Sverige AB:s flygningar kan emellertid, beroende på den fortsatta processen, eventuellt komma att utföras av annan operatör efter den 17 november 2017, vilket i så fall kommer att meddelas.

Nyemissionen innebär att Nextjet har vidtagit de åtgärder som krävs för att återfå sin permanenta operativa licens.

Nextjet är ett av Sveriges största flygbolag och bedriver reguljärtrafik, chartertrafik, ACMI-lease och flygfrakt. I reguljärtrafiken ingår både inrikes-och utrikesdestinationer. Stockholm Arlanda är vårt viktigaste nav och där är Nextjet det tredje största flygbolaget räknat i antal flighter per dag. 280 medarbetare betjänar 20 destinationer med 16 flygplan.

Nextjets ägare har, i en extra bolagsstämma, beslutat att stärka bolagets finanser på kort och lång sikt. Detta gör att Nextjet flyger som vanligt även efter den 17 november.

Läs vidare »
Media no image

Nextjets Operativa licens

Nyheter   •   Aug 24, 2017 18:00 CEST

Den 18 augusti meddelade Transportstyrelsen Nextjet att bolaget får en tillfällig operativ licens*. Den tillfälliga operativa licensen gäller i 3 månader och ger bolaget en god tidsfrist att hinna genomföra de åtgärder som planerats för att stärka bolaget finansiellt. Flygoperationen löper som vanligt och påverkas inte av den tillfälliga operativa licensen.

Nextjet för löpande en dialog med Transportstyrelsen för att påvisa att den finansiella ställningen är återställd och därmed kunna erhålla ny permanent operativ licens.

Vid frågor hänvisar vi till press@nextjet.se

*Operativ licens – För att få utöva luftfart i förvärvssyfte krävs tillstånd, vilken är huvudregeln enligt luftfartslagen och det gäller både bruksflyg och transport av passagerare och/eller gods.

Den 18 augusti meddelade Transportstyrelsen Nextjet att bolaget får en tillfällig operativ licens*. Den tillfälliga operativa licensen gäller i 3 mån och ger bolaget en god tidsfrist att genomföra de åtgärder som planerats för att stärka bolaget finansiellt. Flygoperationen löper som vanligt och påverkas inte av den tillfälliga operativa licensen.

Läs vidare »
Awzjp5esgo8rno8emq88

Bra första halvår för Nextjets Sundsvallslinjer

Nyheter   •   Jun 29, 2017 15:31 CEST

Antalet resenärer som valde Nextjets direktlinje till Göteborg från Sundsvall Timrå Airport ökar kraftigt och linjen har blivit en viktig del av regionens infrastruktur. Det första halvåret 2017 visar på en ökning om mer än 50 % jämfört med samma period förra året, vilket till antalet blir över 3000 resenärer.

Hw8zh2nmvebpha4xeyzk

Nextjet får förnyat förtroende av Kammarkollegiet

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 14:35 CEST

Nextjet har fått förnyat förtroende att flyga anställda hos statliga myndigheter och verk.

Vnpawxelc3t74sr8jagt

Fler valde att resa med Nextjet till och från Kramfors

Nyheter   •   Jun 12, 2017 15:38 CEST

De första fem månaderna 2017 visade på en stark tillväxt i antal resenärer på sträckorna Kramfors - Arlanda och Kramfors - Gällivare för Nextjet. Den totala ökningen, januari till maj, jämfört med föregående år var i faktiska tal fler än 800 resenärer vilket gav en ökning på över 20% under perioden.

Media no image

Fler valde att resa med Nextjet till och från Lycksele

Nyheter   •   Maj 10, 2017 16:29 CEST

De första fyra månaderna 2017 visade på en stark tillväxt i antal resenärer på sträckan Lycksele - Stockholm Arlanda för Nextjet. Ökningen januari till april, jämfört med föregående år, var i faktiska tal fler än 500 resenärer vilket ger en ökning på över 10% under perioden.

– Det är en bra utveckling. Vi är har arbetat med att stärka vår Lyckseleprodukt genom både större flygplan och direktflyg och nu får vi ett kvitto på att vi gjort rätt saker. Extra roligt är att tillväxten ser ut att tillta, april som enskild månad visade en tillväxt på nästan 30% och maj ser redan nu bra ut säger Henning Lindberg, marknads och linjenätsansvarig Nextjet.

– Detta är en mycket tillfredsställande utveckling, säger Lennart Näslund, VD vid Lycksele flygplats i en kommentar.

– Vi förväntar oss också en fortsatt positiv utveckling under sommaren. Nextjet, som trafikerar sträckan Lycksele- Stockholm/Arlanda, har inför sommaren gjort en storsatsning på låga priser för den som kan boka i god tid fortsätter Lennart Näslund.

De första fyra månaderna 2017 visade på en stark tillväxt i antal resenärer på sträckan Lycksele - Stockholm Arlanda för Nextjet. Ökningen januari till april, jämfört med föregående år, var i faktiska tal fler än 500 resenärer vilket ger en ökning på över 10% under perioden.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Nextjet

Hela Sveriges flygbolag

Nextjet är ett av Sveriges största flygbolag och bedriver reguljärtrafik, chartertrafik, ACMI-lease och flygfrakt. I reguljärtrafiken ingår både inrikes-och utrikesdestinationer. Stockholm Arlanda är vårt viktigaste nav och där är Nextjet det tredje största flygbolaget räknat i antal flighter per dag. 280 medarbetare betjänar 20 destinationer med 16 flygplan. Våra samarbetsavtal med SAS, airBaltic, KLM, Air France, Wideroe, Finnair och Qatar möjliggör vidareresor från både Stockholm, Helsingfors och Göteborg till destinationer i, och utanför, Europa.

Adress

  • Nextjet
  • Box 123
  • 190 46 Stockholm-Arlanda
  • Sweden
  • Vår hemsida

Länkar