Air LEAP börjar flyga Karlstad - Arlanda

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 16:57 CEST

Måndagen den 3 september startar det nya skandinaviska flygbolaget Air LEAP flygtrafik mellan Karlstad – Arlanda. Trafiken kommer att omfattas av 34 flygningar per vecka. Flygplanstypen som kommer att användas är Saab 340, med plats för 33 passagerare.

Måndag den 16 juli öppnar biljettförsäljningen på www.airleap.se Inom en snar framtid kommer linjen även att vara bokningsbar i Amadeus och hos de flesta resebyråerna.

Bolaget bedriver i dagsläget trafik mellan Mariehamn – Arlanda och Ørland – Oslo.

Air LEAP ägs av den norska koncernen Olsengruppen AS.

För mer information:

CEO Magnus Ivarsson
Tel. +46 70-3741095
Mail. magnus@airleap.se

Information om Olsengruppen AS

Olsen gruppen AS är en norsk koncern med huvudverksamhet i fiskerinäringen genom sina stora fiskefartyg. Verksamheten har sitt säte i Bekkjarvik i Hordaland, söder om Bergen. I koncernen finns också verksamheter som är kopplade till fiskerinäringen så som fartygsreparation och produktionsanläggningar för fiskprodukter. Olsen gruppen AS har sedan tidigare en flygverksamhet i Norge, koncernen har även ett engagemang inom hotell och restaurangindustrin.

Måndagen den 3 september startar det nya skandinaviska flygbolaget Air LEAP flygtrafik mellan Karlstad – Arlanda. Trafiken kommer att omfattas av 34 flygningar per vecka. Flygplanstypen som kommer att användas är Saab 340, med plats för 33 passagerare.

Läs vidare »

Nytt flygbolag på den skandinaviska marknaden

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 09:07 CEST

Den norska koncernen Olsen gruppen AS har startat ett flygbolag som kommer att fokusera på den skandinaviska marknaden. Bolaget heter LEAP (juridiskt namn Air LEAP AB) och har sitt säte i Stockholm. En ansökan om AOC och operativ licens har skickats till den svenska Transportstyrelsen.

Linjetrafik

Redan den 11 juni startar Air Leap trafik mellan Mariehamn och Stockholm Arlanda med 22 flygningar per vecka. Trafiken är upphandlad av Ålands Landskapsregering och Air Leap har fått förtroende att trafikera linjen till den sista februari 2020. Flygplanstypen som på sikt kommer att användas är en Saab 340, en välrenommerad plattform som passar trafiken väldig bra både vad gäller kapacitet med sina 33 platser, och restid och genom sin bränsleeffektivitet. Inledningsvis kommer linjen att trafikeras med en ATR42.

På den lite längre horisonten är fler linjer under planering. Under augusti månad avser Air Leap att börja trafikera linjen mellan Karlstad och Stockholm Arlanda och under juli månad mellan finska Jakobstad/Karleby och Stockholm Arlanda. Omfattningen av trafiken och datum för trafikstart kommer att kommuniceras inom kort.

Visbytrafik under Almedalsveckan

Under vecka 27, då Almedalsveckan pågår i Visby på Gotland, kommer Air Leap att trafikera Visby från Stockholm Arlanda. Linjen Visby – Stockholm Arlanda kommer att trafikeras under totalt 8 dagar med start den 1 juli.

Under nästa vecka kommer Mariehamn – Stockholm Arlanda, Visby – Stockholm Arlanda och Jakobstad/Karleby – Stockholm Arlanda att vara bokningsbara på www.airleap.se och hos de flesta resebyråer.

För mer information:

CEO Magnus Ivarsson

Tel. +46 70-3741095

Mail. magnus@airleap.se

Information om Olsengruppen AS

Olsen gruppen AS är en norsk koncern med huvudverksamhet i fiskerinäringen genom sina stora fiskefartyg. Verksamheten har sitt säte i Bekkjarvik i Hordaland, söder om Bergen. I koncernen finns också verksamheter som är kopplade till fiskerinäringen så som fartygsreparation och produktionsanläggningar för fiskprodukter. Olsen gruppen AS har sedan tidigare en flygverksamhet i Norge, koncernen har även ett engagemang inom hotell och restaurangindustrin.

Den norska koncernen Olsen gruppen AS har startat ett flygbolag som kommer att fokusera på den skandinaviska marknaden. Bolaget heter LEAP (juridiskt namn Air LEAP AB) och har sitt säte i Stockholm. En ansökan om AOC och operativ licens har skickats till den svenska Transportstyrelsen.

Läs vidare »

Trafikverket avslutar upphandling på Arvidsjaur

Nyheter   •   Maj 04, 2018 13:50 CEST

Idag meddelade Trafikverket att man avslutar upphandlingen på Arvidsjaur-Arlanda utan att gå vidare med ett trafikavtal. Nextjet var enda anbudsgivare men Trafikverket menar att Nextjets anbud inte var fullständigt vad gäller information om mellanlandningsflygplats. Nextjet utvärderar just nu hur bolaget ska ställa sig till Trafikverkets beslut och om eventuell överklagan ska lämnas in.

Idag meddelade Trafikverket att man avslutar upphandlingen på Arvidsjaur-Arlanda utan att gå vidare med ett trafikavtal. Nextjet var enda anbudsgivare men Trafikverket menar att Nextjets anbud inte var fullständigt vad gäller information om mellanlandningsflygplats. Nextjet utvärderar just nu hur bolaget ska ställa sig till Trafikverkets beslut och om eventuell överklagan ska lämnas in.

Läs vidare »

Nextjet förändrar trafiken till och från Kramfors

Nyheter   •   Mar 05, 2018 16:10 CET

Trafiken till Kramfors är en viktig del av Nextjets linjenät och har under åren, delvis, möjliggjorts genom att ha varit en, av Trafikverket, tillåten flygplats att mellanlanda de upphandlade linjerna på. Till kommande upphandlingsperiod har Kramfors glädjande nog fått en Trafikplikt vilket gör att Trafikverket kommer att upphandla trafik på sträckan Kramfors – Stockholm Arlanda. Den trafiken startar i slutet av oktober 2019.

För att hitta en hållbar lösning på trafiken fram till dess förändrar nu Nextjet trafiken på Kramfors – Arlanda. Detta innebär att linjen trafikeras med samma antal turer per vecka men med en förändrad tidtabell. Den nya tidtabellen börjar att gälla den 12 mars. Fullständig tidtabell återfinns i bifogad PDF eller här.

Nextjet förändrar trafiken till och från Kramfors fram till kommande upphandling då Trafikverket upphandlar linjen.

Läs vidare »

Upphandling nödvändig för fortsatt trafik mellan Arvidsjaur och Arlanda

Nyheter   •   Feb 07, 2018 15:52 CET

Nextjet har sedan 2011 trafikerat sträckan Arvidsjaur – Arlanda i enlighet med gällande trafikplikt utan någon ersättning från Trafikverket. Under åren har linjen varit kommersiellt bärkraftigt men i och med ett 2017 med minskat antal resenärer och ett förändrat produktionslägg på Gällivare, som ofta flugits tillsammans med Arvidsjaur, gör nu Nextjet bedömningen att bolaget ej kan fortsätta att flyga utan ersättning.

Nextjet har satt sista datum för flyg i nuvarande form till den sista maj för att Trafikverket skall ges möjlighet att hinna genomföra en korttidsupphandling. Nextjet har naturligtvis för avsikt att lämna ett bud i denna upphandling och har god förhoppning om att kunna lämna ett attraktivt anbud och därmed kunna fortsätta att flyga även efter den sista maj.

- Det här är ett väl övervägt beslut och vi hoppas naturligtvis att vi kan lämna ett så pass attraktivt bud så att vi får fortsätta att flyga även i framtiden säger Magnus Ivarsson, VD Nextjet.

För resenärer som bokat resa, eller som planerar att resa, efter den 31 maj är läget oförändrat. Vid ett ev. skifte av operatör för sträckan kommer Nextjet att föra över samtliga bokningar till ny operatör. Ev. kan tidtabeller förändras men maximalt till tider som ligger inom ramarna för trafikplikten vilket inte innebär några stora förändringar.

Nextjet meddelade i fredags Trafikverket att bolaget inte längre har för avsikt att bedriva trafik på sträckan Arvidsjaur – Arlanda på kommersiella grunder i enlighet med gällande trafikplikt. Nextjet avser att flyga till och med sista maj för att möjliggöra för Trafikverket att upphandla trafiken och därmed undvika ett uppehåll i trafiken.

Läs vidare »

LEAP börjar flyga Mariehamn – Åbo

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2018 16:40 CEST

Den 20 augusti kommer det skandinaviska flygbolaget LEAP att börja trafikera sträckan Mariehamn - Åbo.

Linjen kommer att trafikeras med en Saab 340, med plats för 33 passagerare, och tidtabellen kommer bestå av 10 avgångar i veckan.

LEAP flyger idag sträckorna Mariehamn – Arlanda och Ørlandet – Oslo. Dessutom har bolaget tidigare kommunicerat att man efter sommaren kommer börja flyga Karlstad – Arlanda och Jönköping - Arlanda.

Biljetter kommer inom kort att vara bokningsbara på www.airleap.se och hos resebyråer. Även tidtabellen kommer inom kort att anslås på hemsidan.

För mer information:

CEO Magnus Ivarsson
Tel. +46 70-3741095
Mail. magnus@airleap.se

Information om Olsengruppen AS

LEAP ägs av Olsengruppen AS, som är en norsk koncern med huvudverksamhet i fiskerinäringen genom sina stora fiskefartyg. Verksamheten har sitt säte i Bekkjarvik i Hordaland, söder om Bergen. I koncernen finns också verksamheter som är kopplade till fiskerinäringen såsom fartygsreparation och produktionsanläggningar för fiskprodukter. Olsengruppen AS har sedan tidigare en flygverksamhet i Norge och koncernen har även ett engagemang inom hotell- och restaurangindustrin.

Den 20 augusti kommer det skandinaviska flygbolaget LEAP att börja trafikera sträckan Mariehamn - Åbo.

Läs vidare »

LEAP börjar flyga Jönköping – Arlanda

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2018 16:27 CEST

Det skandinaviska flygbolaget LEAP kommer att börja trafikera sträckan Jönköping - Arlanda. Premiärturen går den 20 augusti.

Linjen kommer att trafikeras med en Saab 340, med plats för 33 passagerare, och tidtabellen kommer bestå av 20 avgångar i veckan.

LEAP flyger idag sträckorna Mariehamn – Arlanda och Ørlandet – Oslo. Dessutom har bolaget tidigare kommunicerat att man kommer börja flyga Karlstad – Arlanda med start den 3 september.

Biljetter kommer inom kort att vara bokningsbara på www.airleap.se och hos resebyråer. Även tidtabellen kommer inom kort att anslås på hemsidan.

För mer information:

CEO Magnus Ivarsson
Tel. +46 70-3741095
Mail. magnus@airleap.se

Information om Olsengruppen AS

LEAP ägs av Olsengruppen AS, som är en norsk koncern med huvudverksamhet i fiskerinäringen genom sina stora fiskefartyg. Verksamheten har sitt säte i Bekkjarvik i Hordaland, söder om Bergen. I koncernen finns också verksamheter som är kopplade till fiskerinäringen såsom fartygsreparation och produktionsanläggningar för fiskprodukter. Olsengruppen AS har sedan tidigare en flygverksamhet i Norge och koncernen har även ett engagemang inom hotell- och restaurangindustrin.

Det skandinaviska flygbolaget LEAP kommer att börja trafikera sträckan Jönköping - Arlanda. Premiärturen går den 20 augusti.

Läs vidare »

LEAP avbryter satsning i Kristianstad

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2018 18:30 CEST

Det nystartade skandinaviska flygbolaget LEAP har tidigare aviserat att man ämnar starta trafik på linjen Kristianstad – Stockholm Arlanda efter sommaren. Denna satsning avbryts då BRA har aviserat att de kommer börja flyga sträckan Kristianstad – Stockholm Bromma.

- Kristianstadregionen är en viktig del av Sverige, där både näringsliv och privatpersoner är i behov av fungerande flygtrafik till Stockholm, men vi gör bedömningen att underlaget inte är tillräckligt stort för två aktörer just nu. Därför väljer vi att inte gå vidare med vår tänkta satsning i Kristianstad, utan önskar istället BRA lycka till med sin uppstart säger Magnus Ivarsson, VD.

Linjen Kristianstad – Arlanda har inte varit bokningsbar i LEAPs bokningssystem. Därmed berörs inga passagerare av beslutet.

Air LEAP ägs av den norska koncernen Olsengruppen AS.

För mer information:

CEO Magnus Ivarsson
Tel: +46 70-3741095
Mail: magnus@airleap.se

Det nystartade skandinaviska flygbolaget LEAP har tidigare aviserat att man ämnar starta trafik på linjen Kristianstad – Stockholm Arlanda efter sommaren. Denna satsning avbryts då BRA har aviserat att de kommer börja flyga sträckan Kristianstad – Stockholm Bromma.

Läs vidare »

LEAP börjar flyga Kristianstad - Arlanda

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 15:05 CEST

LEAP kommer att börja trafikera sträckan Kristianstad - Arlanda. Premiärturen går den 20 augusti.

Ny flygplanstyp Gällivare - Örnsköldsvik - Arlanda

Nyheter   •   Jan 03, 2018 18:50 CET

​Nextjet väljer att byta, åtminstone tillfälligt, flygplanstyp för linjen Gällivare-Örnsköldsvik-Arlanda till en BAe 146 Avro med plats för 112 passagerare. Flygplanet är ett fyrmotorigt jetflygplan som är väl lämpat för linjerna både vad gäller storlek, hastighet och komfort.

Bilder & Videor 5 bilder

Om LEAP

Adress

Länkar

Prenumerera via RSS