Skip to main content

Nka bjuder in till internationellt möte om framtidens anhörigstöd

Nyhet   •   Mar 25, 2015 16:42 CET

Det internationella mötet beräknas samla minst 600 deltagare från hela världen, däribland forskare, beslutsfattare, vård- och omsorgspersonal, anhöriga och deras organisationer, samt representanter för den idéburna sektorn.

Bakom konferensen står Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Carers UK och Anhörigas Riksförbund, i samverkan med Eurocarers och International Alliance of Caregiver Organisations (IACO).

  – Det är sjätte gången som den internationella anhörigkonferensen arrangeras, men det är första gången som ett icke engelsktalande land står för värdskapet. Vi är mycket stolta över att vi fått detta förtroende, säger Elizabeth Hanson, forskningsledare vid Nka och professor i hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Stora utmaningar väntar

Konferensens svenska rubrik är ”Vård, omsorg och stöd: För en hållbar utveckling i en demografi i förändring”. Bakgrunden till detta tema är att den industrialiserade världen står inför stora utmaningar, förklarar Elizabeth Hanson.

  – Vi blir allt äldre, idag är 19 procent av befolkningen i Sverige över 65 år. Samtidigt föds allt färre barn. Samma utveckling pågår i övriga västvärlden. Länderna inom den europeiska unionen har till exempel världens äldsta befolkning och också den lägsta befolkningstillväxten, berättar hon.

Denna demografiska förändring kommer att påverka samhället på olika sätt. En äldre befolkning medför bland annat att efterfrågan på välfärdstjänster som sjukvård och äldreomsorg ökar. Men när allt färre personer arbetar och betalar skatt, växer gapet mellan behov och resurser.

Anhörigas roll ökar

Hur välfärdstjänsterna ska kunna garanteras både nu och i framtiden, är därför en fråga som alltmer dominerar politik, forskning och praktik – inte bara i Sverige utan också internationellt. Hur ska ansvaret fördelas mellan det offentliga, familjen och civilsamhället i stort? Vilken roll ska de anhöriga ha? Och vilket stöd behöver anhöriga för att kunna hantera sin situation?

Elizabeth Hanson konstaterar att även om anhöriga alltid utfört merparten av vård, hjälp och stöd till sina närstående, har de anhörigas rollsuccessivt ökat de senaste åren.

  – Aktuell forskning visar till exempel att 75 procent av all omsorg till äldre i Sverige ges av anhöriga, ofta med lite eller inget stöd. Men utan de anhörigas insatser skulle samhället inte klara av att tillgodose medborgarnas behov av vård och omsorg, säger hon.

Utbyte av erfarenheter

Under den internationella konferensens kommer anhörigfrågan lyftas genom gemensamma föreläsningar, parallella seminarier och debatter. Vissa av föreläsningarna kommer att simultantolkas. Ambitionen är att deltagarna och föreläsarna ska kunna utbyta tankar och erfarenheter med varandra för att på så sätt öka kunskapen inom området.

Några av världens främsta forskare och policyskapare kommer att vara på plats för att på ett mera övergripande plan berätta om aktuell forskning och utveckling inom området. Samtidigt kommer också ett stort antal lokala projekt att presenteras.

Efterlyser fler föredrag

Hittills har mer än 175 förslag på föredrag (abstracts) skickats in från 22 olika länder. Men det finns plats för fler, berättar Elizabeth Hanson. Den som har något intressant att berätta har fortfarande möjlighet att skicka in ett abstract. Anmälningstiden går ut på fredag den 27 mars.

  – Det kan handla om allt från ett lokalt utvecklingsarbete inom en kommun, till en teknisk innovation eller e-tjänst som kan underlätta situationen för anhöriga, förklarar hon, och tillägger att det går bra att hålla föredraget på svenska.

Elizabeth Hanson har stora förväntningar på konferensen. Sverige har många goda exempel att visa upp, menar hon.

  – Tidigare konferenser har haft stor betydelse för utvecklingen inom anhörigområdet, och min förhoppning är att Göteborgskonferensen blir lika framgångsrik, säger Elizabeth Hanson.


Kontakt

Elizabeth Hanson, professor och FoU-ledare, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Tfn: 0480-41 80 22. E-post: elizabeth.hanson@anhoriga.se

Lennart Magnusson, docent och verksamhetschef, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Tfn: 0480-418021. E-post: lennart.magnusson@anhoriga.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.