Skip to main content

Ny rapport: Att vara anhörig till en person som drabbats av självskadebeteende

Nyhet   •   Nov 21, 2018 14:35 CET

Att vara anhörig till en person som drabbats av självskadebeteende

Nationellt kompetenscentrum och intresseföreningen SHEDO, Self Harm and Eating Disorders Organisation har gjort en systematisk uppföljning av utbildningar för anhöriga.

År 2012 beslutade Region Skåne att bevilja SHEDO finansiering för att ta fram en utbildning för anhöriga. Sensus studieförbund anlitades som samarbetspartner till SHEDO i framtagandet av utbildningsmaterialet.

Målen för utbildningen kan sammanfattas med att skapa en reflekterade och kreativ atmosfär i samband med att deltagarna träffades i utbildningen, att bidra till kunskap och insikt om självskadebeteende, anhörigas situation, strategier för att hantera anhörigas situation och relationen till den drabbade och det egna sociala nätverket.

Anhörigutbildningar har genomförts i Sensus regi i tre svenska städer. Utbildningen har därefter också genomförts vid åtta psykiatriska verksamheter på olika platser i landet där vårdpersonal utbildats till samtalsledare och själva hållit i anhörigutbildningarna. Föreliggande systematiska uppföljning avser anhörigutbildningar genomförda vid dessa psykiatriska verksamheter.

Syftet med föreliggande systematiska uppföljning var att undersöka i vilken omfattning och på vilket sätt målen för anhörigutbildningen uppnåtts vid utbildningens avslut och fyra månader därefter. Ett vidare syfte var att ge underlag till vägledning för utveckling av innehåll som svarar mot målen och deltagarnas varierande behov.

Läs rapporten

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.