Skip to main content

Händelserikt 2016 för No Problems Scaffolding

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2017 13:44 CET

2016 har varit ett fantastiskt år för oss på många sätt. Vi har haft en kraftig ingång av projekt både inom fasad men också av flera nya stora industriuppdrag.

Inflödet av jobb har varit fortsatt mycket bra och vi har med råge lyckats nå den tillväxt som vi budgeterat för. Tack vare god framförhållning i investeringarna har kvaliteten i verksamheten bibehållits. Det brakar på för fullt av nybyggnation i Sverige och förväntas fortsätta öka många år framöver.


SNABB TILLVÄXT STÄLLER KRAV PÅ FLEXIBILITET

Redan i början av Q2 2016 nådde vi vår högsta uthyrningsgrad någonsin under våra 11 år i ställningsbranschen. Här ser vi direkt hur vårt organisationsupplägg är till fördel. Vi kan snabbt flytta ställningsmaterial till andra orter för att möta efterfrågan. När preliminära omsättningssiffror för hela gruppen sammanställts beräknar vi kunna landa på ca 320 miljoner för 2016.


FLERA NYA INDUSTRIPROJEKT

No Problems Scaffolding kunde i våras stolt kamma hem upphandlingen av två pappersbruk i Mellansverige. Vi kunde erbjuda rätt pris och skapade stort förtroende i vår kompetens att överta arbete i denna storleksordning.

- De båda kontrakten innebar att vi nu i höstas startade arbetet med de hittills största uppdragen i vår snart 11-åriga utveckling inom ställningsbranschen, säger Jörgen Sillerström, VD på No Problems Industri, i Göteborg.


REKRYTERINGSUTMANINGAR

Hela byggbranschen kämpar med samma problematik - att hitta kompetent personal som vill arbeta med ett roligt och fysiskt arbete i alla väder. Vi strävar efter att ha svenskspråkig personal i största möjliga mån och i andra hand engelskspråkiga medarbetare. Men det är tufft för alla.

- Den stora svårigheten i byggbranschen överlag handlar idag om att hitta rätt personal. Faktum är att utredningar visar att det är svårt att få folk att söka sig till bygglinjer över huvud taget - något som redan ger stor effekt på arbetsmarknaden, säger Jörgen Sillerström, VD på No Problems Industri, i Göteborg.


NYA REKRYTERINGAR 2017

För att ytterligare höja nivån i vårt ISO-arbete men även säkerställa och vara så att säga "on-top" av kvaliteten av arbetet ute hos våra industrikunder kommer vi under våren 2017 anställa en person som ska jobba med kvalitet, miljö och arbetsmiljö ute på plats hos våra industrikunder. Vi ser behovet av att få ett samordnat och mer strömlinjeformat arbetsflöde genom hela företaget och våra partner. Detta är ett steg i den riktningen.

För att ta oss vidare i vår framgångsresa har vi påbörjat rekryteringen av en ny VD. Vi ser med spänning fram emot vem denna person kommer att bli. Vi samarbetar med Finnveden Excecutive i denna rekrytering.

Vår ekonomiavdelning har redan förstärkts med ytterligare två personer.


FÖRTYDLIGANDE AV VARUMÄRKET NO PROBLEMS SCAFFOLDING

Under våren 2016 påbörjades ett mer strategiskt marknadsarbete i och med en rekrytering av en funktion som tidigare inte funnits i organisationen - en marknadsansvarig. Detta har inneburit ett grepp om marknadsaktiviteter, varumärkesarbete och vår profil utåt. I och med det igångsatta marknadsarbetet har vi påbörjat arbetet med att ge en klarare bild av hur vår organisation är uppbyggd och vårt erbjudande till våra kunder.

God fortsättning önskar vi på No Problems Scaffolding!

Om NO PROBLEMS SCAFFOLDING

Vi erbjuder industri- och fasadställningar samt väderskydd för byggen och industriunderhåll men även till privatpersoner, i hela Sverige. Vår idé är att göra det så enkelt och tryggt som möjligt för alla som behöver fasadställningar och industriställningar. Vi har investerat i en av branschens största ställningsdepåer för att du alltid ska kunna få exakt rätt ställning när du behöver den.

För att Ni ska kunna lita på att få professionellt byggda ställningar är vi ISO-certifierade och medlem i BI (Sveriges Byggindustrier) och är auktoriserade av branschorganisationen STIB, Ställningsentreprenörerna.

PROJEKTKONTROLL MED ÖPPEN TIDSREDOVISNING
Vi använder BYGGLET– ett webbaserat projekthanteringssystem, kan du som industrikund hålla dig uppdaterad om hur mycket tid som går åt för upp- och nedmontering. Du kan följa projektet med högst en dags fördröjning.

Läs mer på: noproblems.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera