Skip to main content

Välkommen på frukostseminarium kring ämnet krishantering!

Evenemang

12
DEC
Carnegie, Regeringsgatan 56, Stockholm
  -
Träffa och lyssna till Sveriges mest erfarna krishanterare, som ger dig en inblick i ämnet. Ta del av lärande incidenter från verkligheten. Få en god uppfattning över vad det innebär att vara väl förberedd för att hålla kontrollen på din sida och inte låta omgivningen sätta din agenda i en krissituation. Ange namn, titel, företag och gärna telefonnummer i din anmälan till frukost@bevakningstjanst.com