Skip to main content

Nokas ny bevakningsleverantör åt Haninge kommun

Nyhet   •   Dec 22, 2016 16:08 CET

Joachim Magnusson är Bid Manager på Nokas Security.

Efter upphandling står det klart att Nokas från den 1 februari 2017 är ny bevakningsleverantör åt Haninge kommun. Syftet med bevakningen är att arbeta preventivt för att skapa en trygg och säker kommun för alla som bor, verkar och vistas i Haninge.

I uppdraget ingår kommunbevakning, där väktarna bland annat agerar som första insatsperson vid incidenter, genomför kontroller av kommunens objekt och anmäler skadegörelse till kommunens olika funktioner. Dagtid finns Nokas väktare på plats i Haninge kommunhus. Även Nokas ungdomsgrupp kommer att vara involverade i uppdraget.

- Vi är glada över att vara tillbaka i Haninge kommun igen, och dessutom få chansen att visa prov på vårt framgångsrika arbetssätt med vår ungdomsgrupp. De är ett stöd och en resurs för väktarna ute på fältet och bistår bland annat med analyser, och i en uppsökande form lär känna ungdomar för att skapa goda relationer. Ett arbete som bygger på ömsesidig respekt för varandra, säger Joachim Magnusson, Bid Manager på Nokas Security.

Nokas ska även samarbeta med lokala aktörer på fältet, som nattvandrare, fältassistenter och polis för att tillsammans skapa en trygg och säker kommun.

Nokas arbetar sedan flera år med den här typen av bevakning i andra kommuner i Stockholmsområdet.

För mer information:
Joachim Magnusson, tel 073-419 31 16, e-post joachim.magnusson@nokas.com