Skip to main content

​Södertörns högskola väljer Nokas

Nyhet   •   Dec 21, 2015 15:07 CET

Nokas är ny bevakningsleverantör åt Södertörns högskola i Stockholm. Väktare kommer att finnas på plats dygnet runt med syfte att öka säkerheten och servicenivån för besökare på campusområdet. I det stationära uppdraget ingår även larmförmedling med åtgärder. Johan Rydell, Key Account Manager på Nokas, är ansvarig för uppdraget:

- Vi är mycket glada över att Södertörns högskola har valt Nokas som ny samarbetspartner med tanke på de tuffa säkerhetskrav som ställs på Sveriges lärosäten. Med fler än 11 000 studenter och 800 medarbetare är det ett viktigt uppdrag att bidra till att skapa en trygg studie- och arbetsmiljö för alla som vistas på campus.

Nokas ansvarar sedan tidigare för bevakningen åt Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Novum Forskningspark och Karolinska Institutet, som alla ligger i samma område.

- Nokas närvaro på Södertörn förstärks nu ytterligare i och med det nya uppdraget, och det kommer alla våra kunder till gagn då utbyte av information och samverkan i närområdet är två viktiga parametrar för ett effektivt säkerhetsarbete, fortsätter Johan Rydell.

För mer information:
Johan Rydell, Key Account Manager, Nokas Security, tel 08-619 50 83, johan.rydell@nokas.com