Skip to main content

​Nytt unikt projekt i samarbete med Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2018 13:35 CEST

I augusti 2017 kunde vi berätta att Stockholms stad tecknat ramavtal gällande säkerhetstjänster med Nokas. Samarbetet med staden gäller såväl de befintliga behoven av tjänster som nya lösningar för ett tryggare Stockholm. Nu kan vi stolt berätta om det senaste projektet, där vi gemensamt byggt en ny organisation för invånarnära ordningsvakter. 18 handplockade, och av oss arbetsledda, ordningsvakter kommer nu att börja röra sig i Stockholm, med målet att öka tryggheten för stockholmarna och bidra med kunskap för framtiden.

– Idag är vi extra stolta. 18 ordningsvakter från Nokas, som handplockats för sitt uppdrag, är de första i sitt slag att börja röra sig i staden. En av många viktiga insatser för ett tryggare Stockholm och ett unikt samarbete mellan oss och staden, säger David Larsson, VD, Nokas Security.

Ordningsvakterna ska arbeta med dialog som främsta verktyg, arbeta förebyggande i samverkan och stötta i de gränsland mellan olika samhällsfunktioner som finns idag. Liknande upplägg tillhandahåller Nokas på andra håll. Det unika i modellen med Stockholms stad är att ordningsvakterna kommer att jobba nära invånarna, men röra sig i hela staden.

– En nyckel till ett välfungerande arbete är den nära dialogen med staden. Vi har verkligen fått gehör för vår erfarenhet och kunskap. På det här sättet skapas helt nya förutsättningar för att kunna anpassa och planera insatser och åtgärder i en stad som hela tiden förändras, fortsätter David Larsson.

Nokas har uppdraget att utbilda, arbetsleda och bemanna. Stockholms stad ansvarar för den projektgrupp och särskilda projektledare, med vilka löpande samtal kommer att föras. Detta för att alla ska ta del av de insikter och resultat som nås.

– Vi har jobbat tillsammans med vår uppdragsgivare och i samverkan med många i hur upplägget ska se ut, vilka mål som ska sättas för arbetet och hur vi ska uppnå dem. Det kommer vi fortsätta att göra. Det är också förutsättningen för att kunna bygga nya arbetsmodeller och anpassa dem till behoven, säger Johan Rydell, Key Account Manager, Nokas Security.

Fakta:
Idag hålls det första informationsmötet kring projektet för alla inblandade och alla 18 ordningsvakter sätts i tjänst. De kommer att verka främst eftermiddagar och tidiga kvällar, två personer åt gången i fem bilar över hela staden. Projektet pågår i en första projektperiod till årsskiftet.

För mer information:
Johan Rydell, tel 073-424 50 83, e-post johan.rydell@nokas.com

Nokas är en ledande säkerhetskoncern med verksamhet i Norge, Sverige och Danmark. Bolaget grundades 1987 och har 9 000 medarbetare inom tre divisioner: Cash Handling, Security och Systems.

Nokas är totalleverantör av säkerhetslösningar och kontanthantering, för offentlig och privat verksamhet. I ett samspel mellan människor och tekniska lösningar tryggar vi liv och egendom, dygnet runt, landet runt.