Lgcgtyhq1vauluw19nx8

Nolia Trädgård är för första gången ett miljömärkt event

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 08:33 CEST

Mässan Nolia Trädgård i Umeå har precis fått sin första ansökan godkänd av Håll Sverige Rent. Nolia Trädgård uppfyller Håll Sverige Rents Miljömärkt Event, med höga krav på ett aktivt och systematiskt arbete med att minska eventets miljöbelastning.

Gtjtyxzbcilufnw5pogw

Uppgång för skogsmaskiner till nästa års Skogsnolia

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 09:23 CEST

Skogsnolia är Sveriges viktigaste skogsmässa 2015. Här samlas alla som jobbar med eller i skogen. Uppgången i konjunkturen för skogsmaskiner gör att Skogsnolia 2015 kommer i helt rätt tid. Vi har pratat med tre av de största skogsmaskinleverantörerna Komatsu Forest, John Deere och Ponsse.

Aovvx7esv1ywqgvfolty

Tredje gången gillt blir det när Nolia Trädgård slår upp dörrarna den 25 april och vilka upplevelser vi kommer att bjuda på!

Pressmeddelanden   •   2014-03-26 10:59 CET

Tredje gången gillt blir det när Nolia Trädgård slår upp dörrarna den 25 april och vilka upplevelser vi kommer att bjuda på! Inspirationsytor, balkongutställning, scenprogram, rådgivning och ett 60-tal utställare. Mässan är öppen kl 10.00 - kl 17.00 den 25 - 27 april och äger rum på Nolia, Signalvägen 3, Umeå.

4ksomw6qwibq0mft5tvejw

Nolia AB ny arrangör av SAMEC

Pressmeddelanden   •   2014-02-26 14:42 CET

Nolia är ny arrangör av SAMEC, transport- och maskinmässan i Fällfors, Skellefteå. Nolia har beslutat att SAMEC får vila 2014 med tanke på det stora utbud av liknande mässor som kommer att genomföras under en sexveckors period 2014.

Media-no-image

The European perspective in focus at Euro Mine Expo 2014

Pressmeddelanden   •   2014-02-10 14:41 CET

As the mining industry gathers for the fourth time on the 10th of June in Skellefteå, Sweden, the European perspective is in focus.

Although Europe is rich in natural resources it is a significant net-importer of most metals and
minerals needed to sustain the European economy. The securing of long-term supply of raw materials is crucial and there is an awareness of the need to promote mining within Europe in order to reduce the import dependency of minerals. At EU and national levels new policies and strategies are now being developed aiming to strengthening Europe’s mineral sector.

The European Commission has stated that non-energy raw materials are vital inputs for the EU
economy. At the same time access to such raw material for EU industry and citizens is becoming increasingly difficult.

At the Euro Mine Expo conference in Skellefteå, one day is reserved for the European mining industry. Amongst the speakers we find Marita Ulvskog, member of the European parliament. Ulvskog will speak on the topic Europe’s Raw Material Challenges.

An insight into the European Intelligence Network on the Supply of Raw Materials will be delivered by Juha Kaija, GTK, Geological Survey of Finland. Kaija is the project manager of European Commision´s FP7 project Minerals4EU.

Sven Renner, Head of the Global Extractive Resources at BGR (Federal Institute for Geosciences and Natural Resources), will also contribute by speaking on the topic National Mineral Strategies.

Euro Mine Expo also hosts a trade fair. ”The exhibition has been growing and will in 2014 cover more than 1600 square meters indoors” says Ann-Sofie Greander, sales manager for Euro Mine Expo. “2014 is no exception; the exhibitors registered are not only European, we will see companies from all over the globe” Greander continues. The trade fair with more than 200 exhibitors provides a unique
opportunity to meet companies and forge new business contacts in exploration, mining, equipment suppliers, service and consultants.

The indoor area is fully booked, but there are still outdoor stands available.

The ambitious goal in 2008 was to create the best meeting place for the mining industry in Europe,
the team behind Euro Mine Expo seems to be well underway.

Contact:
Jaana Tengman
Project Manager
Email: jaana.tengman@euromineexpo.com
Phone: +46 (0)910 547 61
Mobile: +46 (0)70 264 83 45

 

Euro Mine Expo is held June 10-12 2014 in Skellefteå, Sweden. The International Trade Fair and Conference for the mining industry and its suppliers will be arranged for the fourth time at the very heart of Sweden’s mining industry. In this region tradition and history go hand in hand with technical development and innovative ideas.

Welcome to Sweden, to Skellefteå and to a glimpse of the future of our industry!

 

Nolia is the biggest organizer of fairs in northern Sweden.We organize trade and public fairs in the cities Piteå, Skellefteå, Umeå and Sundsvall and conferences in Piteå and Umeå. We also undertake national and international consulting assignments. We bring together over 200,000 people every year to exchange experience and to  network. In other words we specialize in developing different types of meetings, whether it is a conference, a fair or an event.

As the mining industry gathers for the fourth time on the 10th of June in Skellefteå, Sweden, the European perspective is in focus.

Läs vidare »
Media-no-image

Europeiska perspektivet i fokus på Euro Mine Expo 2014

Pressmeddelanden   •   2014-02-10 14:40 CET

När gruvindustrin samlas för fjärde gången den 10:e juni i Skellefteå, Sverige, är det europeiska perspektivet i fokus.

Trots att Europa är rikt på naturresurser är det en betydande nettoimportör av de flesta metaller och mineraler som behövs för att upprätthålla den europeiska ekonomin. Säkerställandet av långsiktig tillgång på råvaror är avgörande och det finns en medvetenhet om behovet av att främja gruvdrift inom Europa för att minska importberoendet av mineraler. Inom EU såväl som på nationell nivå utvecklas nu nya principer och strategier för att stärka Europas mineralsektor.

Europeiska kommissionen har förklarat att icke energirelaterade råvaror är viktiga ingångar för EU-ekonomin. Samtidigt blir tillgången till sådana råvaror alltmer begränsad för industri och invånare inom
EU.

På Euro Mine Expo i Skellefteå är en dag reserverad för den europeiska gruvindustrin. Bland talarna återfinns Marita Ulvskog, ledamot i Europaparlamentet. Ulvskog kommer att tala om just utmaningarna när det gäller Europas råvaror.

En inblick i det europeiska nätverket för tillgång på råvaror kommer att levereras av Juha Kaija, GTK, Geologiska forskningscentralen i Finland. Kaija är projektledare för EU-kommissionens FP7-projekt Minerals4EU.

Sven Renner, chef för Global Extractive Resources på BGR (federala institutet för geovetenskap och naturresurser i Tyskland), kommer också att bidra genom att tala om ämnesområdet nationella mineralstrategier.

Euro Mine Expo omfattar också en branschmässa. “Mässan har vuxit och kommer år 2014 att täcka in mer än 1600 kvm inomhus” säger Ann-Sofie Greander, säljansvarig på Euro Mine Expo. “2014 utgör inget undantag; de registrerade utställarna är inte bara europeiska, utan vi kommer att möta
företag från hela världen” fortsätter Greander. Den här branschmässan med över 200 utställare ger en unik möjlighet att träffa företag och knyta nya affärskontakter från hela gruvsektorn.

Mässområdet inomhus är fulltecknat, men det finns fortfarande monterplatser kvar utomhus.

Det ambitiösa målet som sattes 2008 var att skapa den bästa mötesplatsen för gruvindustrin i Europa, Euro Mine Expo verkar vara på god väg att nå detta mål.

Kontakt:
Jaana Tengman
Projektledare
Email: jaana.tengman@euromineexpo.com
Tel: +46 (0)910 547 61
Mobil: +46 (0)70 264 83 45

 

Euro Mine Expo hålls 10-12:e juni i Skellefteå, Sverige. Den internationella branschmässan och konferensen för gruvindustrin och dess leverantörer arrangeras för fjärde gången i hjärtat av Sveriges gruvindustri. I den här trakten går tradition och historia hand i hand med teknisk utveckling och nyskapande.

Välkommen till Sverige, till Skellefteå, och till en inblick i vår industris framtid.

Nolia är Norrlands största mässarrangör och vi arrangerar fack- och publikmässor i Piteå, Skellefteå, Umeå och Sundsvall och har konferensverksamhet i Piteå och Umeå. Vi genomför även nationella och internationella konsultuppdrag. Hos oss träffas över 200 000 människor årligen för att utbyta erfarenheter och för att utvecklas. Vi är med andra ord specialiserade på att utveckla olika typer av möten oavsett om gäller konferenser, mässor och events

När gruvindustrin samlas för fjärde gången den 10:e juni i Skellefteå, Sverige, är det europeiska perspektivet i fokus.

Läs vidare »
Ezl41hmfkku02f5stpsh

Oändliga möjligheter, spännande val och heta yrken på Nolia Utbildning & Rekrytering den 13 februari i Umeå

Pressmeddelanden   •   2014-02-05 11:32 CET

Nolia Utbildning & Rekrytering i Umeå torsdagen den 13 februari på Nolia är fullmatad med utställare som verkligen vill ge alla besökare svaren, VAD/VILKA möjligheter finns det för just DIG.

Ezl41hmfkku02f5stpsh

Oändliga möjligheter, spännande val och heta yrken på Nolia Utbildning & Rekrytering den 14 februari i Sundsvall

Pressmeddelanden   •   2014-02-05 11:32 CET

Nolia Utbildning & Rekrytering i Sundsvall den 14 februari 2014 på Tonhallen är fullmatad med utställare som verkligen vill ge alla besökare svaren; VAD/VILKA möjligheter finns det för just DIG.

Ezl41hmfkku02f5stpsh

Oändliga möjligheter, spännande val och heta yrken på Nolia Utbildning & Rekrytering den 11 februari i Luleå

Pressmeddelanden   •   2014-02-05 11:31 CET

Nolia Utbildning & Rekrytering i Luleå tisdagen den 11 februari i Luleå Energi Arena är fullmatad med utställare som verkligen vill ge alla besökare svaren, VAD/VILKA möjligheter finns det för just DIG.

Vaxjpyknagw2gbf2ox2u

Karriär & Framtid på Nolia Utbildning & Rekrytering den 14 februari i Sundsvall

Pressmeddelanden   •   2014-01-17 09:56 CET

Den årliga utbildning och rekryteringsmässan är tillbaka för länets unga kunskapstörstande gymnasielever, arbetssökande och övriga intresserade som vill välja ny väg i livet. Nolia Utbildning & Rekrytering är en mässa för val av yrke och utbildning. På mässan kan du förvänta dig kunniga utställare, inspirerande föreläsningar och roliga och lärande aktiviteter.

Kommande evenemang 3 evenemang

25 Apr 10:00

Nolia Trädgård 2014

2014-04-25 - 2014-04-27
Nolia, Signalvägen 3, Umeå

15 Sep all day

SEE Västerbottens Hållbarhetsvecka 2014

2014-09-15 - 2014-09-22
Västerbotten

11 Jun 09:00

Skogsnolia 2015

2015-06-11 - 2015-06-13
Hörnefors, 3 mil söder om Umeå, 1 km från E4:an.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Projektledare
 • tijonas.daxphlbexprgic@nqzollniaaxsr.shze
 • +46 (0)90164251

 • Presskontakt
 • Mässchef Umeå
 • Mässor
 • janolof@nolia.se
 • 090-16 34 07
 • 070-674 74 64

 • Presskontakt
 • Mässchef Piteå
 • Mässor
 • annica.nordlof@nolia.se
 • 0911-649 36
 • 070-510 81 68

 • Presskontakt
 • Teamledare Event & Konferens i Umeå
 • Konferenser, kongresser, event, lokaluthyrning
 • jorgen@nolia.se
 • 090-16 42 63
 • 070-258 26 33

Om Nolia AB

Nolia AB är Norrlands största mässarrangör. Bland annat arrangerar vi Stora Nolia – Sveriges näst största besöksmässa – i Umeå och Piteå.

Nolia är Norrlands största mässarrangör och vi arrangerar fack- och publikmässor i Piteå, Skellefteå, Umeå och Sundsvall och har konferensverksamhet i Piteå och Umeå. Vi genomför även nationella och internationella konsultuppdrag. Hos oss träffas över 200 000 människor årligen för att utbyta erfarenheter och för att utvecklas. Vi är med andra ord specialiserade på att utveckla olika typer av möten oavsett om gäller konferenser, mässor och events.