Skip to main content

Region Västerbotten och Umeå kommun klara som huvudpartners för Nolia Ledarskap i Umeå

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 12:30 CEST

Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun och Thomas Hartman, chef kommunikation och externa relationer på Region Västerbotten.

När Norra Sveriges största ledarskapskonferens, Nolia Ledarskap, arrangeras i Umeå den 3-4 oktober är Region Västerbotten och Umeå kommun huvudpartners.

– Vi anser att försörjning av bra ledare och bra ledarskap är viktigt för Umeå, Västerbotten och för norra Sverige. En viktig del i detta är att tillsammans bygga mötesplatser som Nolia Ledarskap, säger Thomas Hartman, chef kommunikation och externa relationer på Region Västerbotten.

Nolia Ledarskap är norra Sveriges största mötesplats för chefer och ledare. Här inspireras och utvecklas ledare och ges ett unikt tillfälle att utöka sitt nätverk av andra chefer och ledare. Första konferensen genomfördes 2012 och nu är Nolia Ledarskap inne på sitt sjätte år med en konferens i Luleå och en i Umeå. Konferensen i norr växlar ort varje år mellan Luleå, Piteå och Skellefteå.

Årets Nolia Ledarskap i Umeå har temat modernt ledarskap med huvudtalare som Per Holknekt, Amanda Lundeteg och Jonas Hammarberg.

Men Nolia Ledarskap i Umeå är också en plattform för lyckade samarbeten tillsammans med tunga aktörer som medarrangörerna Swedbank och Balticgruppen samt även Umeå kommun och Region Västerbotten som huvudpartners.

Peter Juneblad, näringslivschef på Umeå kommun, ser fram emot att de ska själva ska få insikter och kunskaper.

– Men vi vill också vara delaktiga till att skapa mötesplatser där kompetens överförs och där människor möts runt en viktig fråga, säger han.

Umeå kommun vill, genom sitt partnerskap, bidra till att utveckla regionen men också ge möjlighet för ledare inom offentlig verksamhet att träffa ledare inom näringslivet.

Region Västerbotten har valt att vara huvupartner för att de anser att försörjning av bra ledare och bra ledarskap är viktigt för Umeå, Västerbotten och för norra Sverige.

– En viktig del i detta är att tillsammans bygga mötesplatser som Nolia Ledarskap, säger Thomas Hartman, chef kommunikation och externa relationer på Region Västerbotten.

Enligt Region Västerbotten handlar ett gott ledarskap om att ta ansvar för utvecklingen i Västerbotten på ett sätt som är långsiktigt hållbart sätt.

–Vi hoppas vara med och skapa en stark och långsiktig mötesplats där vi tillsammans kan lära av varandra och bidra till att ledarskapet för näringsliv, offentlig sektor, akademi och civila samhället stärks ännu mer i norra Sverige, säger Thomas Hartman.

För Umeå kommun är ett gott ledarskap något som bygger på förtroende, öppenhet och nytta.

– I vårt fall nytta för medborgarna och våra företag, säger Peter Juneblad.

Med samarbetena ges Nolia Ledarskap ett unikt innehåll.

– Det här är frukten av den samarbetsplattform vi bygger som ger möjlighet att ta aktiv del i skapandet av Nolia ledarskap. Bland annat ger plattformen möjlighet att sprida positiva exempel och erfarenheter för att, på så sätt, skapa en fantastisk mötesplats med unikt innehåll som skapar bättre ledare och driver utveckling, säger Krister Ruth.

För mer information, kontakta:
Krister Ruth, projektsäljare
+46 (0)90-88 88 611
+46 (0)70-66 37 563
krister.ruth@nolia.se

Nolia Ledarskap arrangeras i både Norr- och Västerbotten: Umeå den 3-4 oktober och Luleå den 18-19 oktober och är norra Sveriges största mötesplats för chefer och ledare. 

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy