Skip to main content

Åsa Kolsunds

Teamchef, Miljö & Säkerhet Stockholm

Kontaktperson

  • asa.kolsunds@norconsult.com
  • +46 10 141 82 08

Åsa Kolsunds är teamchef för Norconsults kompetensområde Miljö & Säkerhet i Stockholm. Åsa har stor erfarenhet av MKB, samråd och övriga tillstånd enligt framförallt miljöbalken, men även ellagen, väglagen, kulturmiljölagen, plan- och bygglagen m.fl. lagar. I alltifrån tekniska förstudier till entreprenadskede. Vidare har Åsa i flera projekt ensam ansvarat för fastighetsrättsliga frågor och fastighetsägarkontakter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera