Skip to main content

Leif Palage

Teamchef, Mark

Kontaktperson

  • leveif.pipduruwjalage@uynorcbiontakmtnsugnyalt.com
  • +46 10 141 84 15

Leif Palage är teamchef för Norconsults Team Mark i Piteå. Han arbetar som uppdragsansvarig med utredning och projektering, kontroll och besiktningar av projektledning och projektering av VA-anläggningar, dagvattenhantering, fjärrvärme, gator, vägar, torgytor och parkmark

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera