Skip to main content

Sander Anfinset

Teamchef, Miljö & Säkerhet Göteborg

Kontaktperson

  • eqsalahhnder.anfinyesvset@norconsultfd.com
  • +46 10 141 82 06

Sander Anfinset är teamchef för kompetensområde Miljö & Säkerhet i Göteborg inom Norconsults affärsområde Mark & Vatten. Sander har arbetat som konsult med förorenade områden sedan 1999. Han har erfarenhete från bland annat miljötekniska undersökningar med avseende på mark, sediment, grundvatten och ytvatten, miljökontroll, fördjupade riskbedömningar samt åtgärdsutredningar.

I samband med sanering och efterbehandling av förorenade områden har Sander också goda erfarenheter som miljökontrollant, till exempel vid kontroll och klassificering av förorenade massor samt kontroll av arbetsmiljö och omgivningspåverkan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera