Skip to main content

Kurt Lundberg

Team Trafik

Kontaktperson

  • kufurtng.lxcunaldbtuerlcg@sgnoqsrcwqonmtsuvkltlr.cicomwj
  • +46 10 141 82 21

Kurt Lundberg arbetar i kompetensteam Trafik som ingår i Norconsult ABs affärsområde Väg & Bana. Kurt har flerårig bred erfarenhet av utredningsuppdrag inom trafiksektorn och arbetar huvudsakligen som uppdragsledare eller teknikansvarig inom väg- och trafikutredningar.

Tyngdpunkten ligger på samspelet trafik, miljö och samhälle. Exempel på uppdrag är förstudier och vägutredningar, kollektivtrafikutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar. Kurt är genom sin breda erfarenhet särskilt lämplig i rollen som miljöansvarig i större projekt där en helhetssyn är viktig för att åstadkomma en miljömässig och funktionell trafikanläggning.

I rollen som uppdragsledare har han även ansvar för samordning av kvalitets- och arbetsmiljöfrågor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy