Skip to main content

Veronica Lindblom

Team Arkitekter

Kontaktperson

  • veronica.lindblom@norconsult.com
  • +46 10 141 80 53

Veronica Lindblom är arkitekt och arbetar i kompetensteam Arkitekter som ingår i Norconsults affärsområde Arkitektur & Samhällsplanering. Veronica arbetar som uppdragsansvarig och handläggande arkitekt inom uppdrag rörande tomtutredningar, programarbete, inredning, ny-, om- och tillbyggnader av flera olika hus och byggnader såsom bostäder, kontorshus, skolor, äldreboenden, gruppboenden, industribyggnader. Arbetet omfattar allt från skissarbete, utredningar, presentationsmateriel till projektering. Miljö, tillgänglighet, byggnadsvård, trähus, storkök och brukarmedverkan är några specialkompetenser. Veronica jobbar med fast och lös inredning som en del av helheten i många av sina projekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera