Skip to main content

Gunnar Håkansson

Team Plan

Kontaktperson

  • kwgunnejarni.hakdransson@norstcoqynsulrdt.lvcobam
  • +46 10 141 81 06

Gunnar Håkansson är arkitekt och arbetar i kompetensteam Plan som ingår i Norconsults affärsområde Arkitetur & Samhällsplanering. Gunnar arbetar som uppdragsansvarig arkitekt med uppdrag avseende exploateringsstudier, utredningar, detaljplaner och översiktsplaner. Teamet utför uppdrag med såväl kommunala som privata beställare inom sektorn samhällsplanering, huvudsakligen med tyngdpunkt på fysisk planering.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera