Skip to main content

Johan Sivengård

Affärsområdeschef, Väg & Bana

Kontaktperson

  • johan.sivengÃ¥rd@norconsult.com
  • +46 10 141 82 15

Johan Sivengård arbetar som affärsområdeschef inom Norconsults affärsområde Väg & Bana. Johan har erfarenhet av projektledning/uppdragsledning av stora infrastrukturprojekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera