Skip to main content

Taggar

Norconsult 238 projektering 80 Göteborg 48 Stockholm 36 Trafik 31 arkitekt 30 Geoteknik 30 Järnväg 29 Väg 25 Miljö 20 Akustik 17 VA 16 Trafikverket 14 Infrastruktur 11 Landskap 11 Energi 10 Konstruktion 10 Hållbarhet 10 Ramavtal 9 detaljplan 8 vattenkraft 8 tillgänglighet 8 Arkitektur 7 stadsutveckling 7 Halmstad 6 samhällsbyggnad 6 Stadsplanering 6 Varberg 6 signalteknik 6 Kungsbacka 6 Installationsteknik 6 Malmö 6 Norge 6 Spårväg 5 badvattenrening 5 Innovation 5 Bro 5 Planarkitekt 5 gestaltning 4 Spår 4 samarbete 4 malmö live 4 landskapsarkitektur 4 översiktsplan 4 Piteå 4 planarkitektur 4 ASES 4 Dalabanan 4 Danmark 4 VVS 4 MKB 4 karlatornet 4 signalprojektering 4 dricksvatten 4 geodesi 4 utveckling 4 digitalisering 4 Norconsult AS 4 Malmbanan 4 VA-teknik 4 Fältgeoteknik 4 vindkraft 4 Astando 4 Solenergi 4 bad 4 GIS 4 Årets Bygge 3 Passivhus 3 Vatten 3 fastighet 3 dagvatten 3 Norconsult Astando 3 AV-teknik 3 simhall 3 jämställdhet 3 stadsbyggnad 3 Borås 3 Sjöängen 3 vattenförsörjning 3 Askersund 3 rekrytering 3 Elteknik 3 miljökonsekvensbeskrivning 3 Mörbylånga 3 buller 3 belysning 3 BIM 3 Kiruna 3 översvämning 3 Mark 3 sjukhus 3 betong 3 industri 3 bygg 3 Sundsvall 3 Växjö 3 Projektledning 3 Kvartalsrapport 3 Gata 3 kreativitet 3 Göteborgs Stad 3 Vattenbyggnad 3 badanläggning 3 Akustikon 3 Tanzania 2 översvämningsskydd 2 hässleholm 2 laserscanning 2 Spår- och Järnvägsteknik 2 badhus 2 naturvårdsbiolog 2 Helsingborg 2 omvänd osmos 2 hydrologi 2 Volvo 2 dammar 2 anläggning 2 samhällsbyggare 2 Byggkonstruktion 2 Landskapsarkitekt 2 inredningsarkitektur 2 bergteknik 2 kulturmiljö 2 Mälarbanan 2 Naturvård 2 vattenrening 2 wisbygymnasiet 2 återvinning 2 Frihamnen 2 Kalkyl 2 EU 2 Vägprojektering 2 järnvägsprojektör 2 Sobacken 2 Lindholmen 2 kristianstad 2 signalanläggning 2 Östersund 2 konstruktör 2 avsaltning 2 idrott 2 kultur 2 Ystad 2 stadsarkitektträff 2 Öland 2 kungsholmen 2 sollentuna 2 inredning 2 Värmesystem 2 tunnel 2 Synskadades riksförbund 2 dammsäkerhet 2 Medborgarhuset 2 Energieffektivitet 2 förstudie 2 ställverk 2 drönare 2 grundvatten 2 behovsanalys 2 Föreningen Vatten 2 Plan 2 Förorenad mark 2 LNG 2 grundläggningsdagen 2 konsertsal 2 Havs- och vattenmyndigheten 2 CAD 2 klimat 2 Sanering 2 Järnvägsteknik 2 Gatuprojektering 2 konsult 2 myntet 2 kungliga myntet 2 kulturhus 2 älvkarleby 2 oslo 2 dagvattenhantering 2 region gotland 2 klimatsmart 2 drive sweden 2 damm 2 abu dhabi 1 skyfall 1 SP 1 doktor 1 barnkonsekvensanalys 1 deponi 1 Trondheim 1 vattenkraftverk 1 kraftverk 1 Miljöbyggnad 1 fladdermöss 1 rivning 1 förorening 1 populärvetenskap 1 Formas 1 medborgare 1 affärsområdeschef 1 streetsmart 1 Bergen 1 affärsutveckling 1 ostlänken 1 gestaltningsprogram 1 bilbranschen 1 Sveriges byggindustrier 1 Västerhavet 1 kraftledning 1 gårda 1 membranteknik 1 reningsprocess 1 konserthus 1 parkförvaltning 1 Svenska Kraftnät 1 tunnelbygge 1 naturinventering 1 slakthusområdet 1 cykelutmaning 1 stadsarkitekt 1 malmö konserthus 1 Zanzibar 1 Newton 1 Energi- och Miljötekniska föreningen 1 trafikplanering 1 Bybanen 1 RISE 1 spira 1 koncession 1 kraftstation 1 elledning 1 InnoTrans 1 applikation 1 landskapsingenjör 1 vattenpark 1 erosion 1 norra stambanan 1 studentpris 1 stockholms tunnelbana 1 Lundby 1 länsstyrelsen västra götaland 1 fjälkinge 1 byggnadsingenjör 1 Magnus Höij 1 konstruktionsteknik 1 campus varberg 1 Krylbo 1 sopsug 1 musik 1 lidingöloppet 1 strukton rail 1 Exploateringskontoret 1 rödlistad 1 östra länken 1 Mittbanan 1 Hagastaden 1 3d-laserscanning 1 Lindbäck 1 stadskärna 1 kulturgeograf 1 Borås Energi och Miljö 1 flödesanalys 1 Ostkustbanan 1 Västlänken 1 Hjärup 1 havsplanering 1 Livscykelperspektiv 1 earthhour 1 Narvik 1 Mölnlycke 1 ljudabsorberande 1 Auktoriserat 1 BAS-P 1 naturmiljö 1 Västsvenska paketet 1 arkitekturpris 1 Arkipelago 1 Kvarnholmen 1 semrén & månsson 1 naturvärden 1 detaljplaner 1 sotenäs kommun 1 miljöbyggnad guld 1 stockholms slott 1 hunnebostrand 1 Swedegas 1 biolog 1 Nordic Rail 1 aktivitetspark 1 SWERIG 1 brunn 1 skidanläggning 1 näranollenergi 1 byggprojektering 1 Karin Wanngård 1 brokonstruktör 1 Kraftledningar 1 pumpstation 1 forsgrénska badet 1 Kraftöverföring 1 stadsmiljöpris 1 AEC 1 NNE 1 dammluckor 1 kommunikationsteknik 1 ekolod 1 systemhandling 1 bygghandling 1 programhandling 1 Lindbäcksstadion 1 linbana 1 VGR 1 amager 1 Science Village 1 UAS 1 Säveån 1 simanläggning 1 samhällsplanerare 1 slottsruin 1 bäck 1 vikmanshyttan 1 tvärförbindelse 1 Älvängen 1 högvattenskydd 1 nu-sjukvården 1 ängsjö 1 reverse osmosis 1 detaljprojektering 1 Torpshammar 1 serneke 1 Ätran 1 Viktoria Swedish ICT 1 Bottniska Viken 1 kolla parkstad 1 VA-process 1 wfes 1 förnybar miljöteknik 1 Mark och vatten 1 Specialistsjukhus 1 ortofoto 1 cykelvänlig 1 ingenjörsgeologi 1 mikroplast 1 Anders Eugensson 1 astando ab 1 norconsult informasjonssystemer 1 Vision Älvstaden 1 säkerhetsstyrning 1 beräkningsingenjör 1 Hisingsbron 1 E65 1 Kirunabostäder 1 älvstaden 1 actibump 1 cykelvänlig arbetsplats 1 göteborgs cykelvänligaste arbetsplats 1 trafikkontoret göteborgs stad 1 träffpunkt idrott 1 autonoma fordon 1 miljöförbättring 1 Kvarnholmsförbindelsen 1 innovationslabb 1 mätningsteknik 1 betongbro 1 kretsloppspark 1 säby 1 självkörande fordon 1 eusew 1 brokonstruktion 1 ingenjörer utan gränser 1 geodetisk 1 processanläggning 1 faunapassage 1 VA-projektering 1 scenteknik 1 Vamma 1 Årets samhällsbyggare 1 Forsgrenska 1 kanalmur 1 VA-projektör 1 konstersal 1 worskhop 1 miljökonsekvens 1 erosionsskador 1 uppväxtmiljö 1 konserthall 1 kontaktledning 1 motionscentral 1 fackverksbro 1 inter city 1 väg 535 1 akustiker 1 lanskapsarkitekt 1 Faxälven 1 uttrar 1 nolån 1 bergadalen 1 Agenda 2030 1 signalprojektör 1 Akkats 1 betongkonstruktion 1 erosionsskydd 1 avloppreningsverk 1 skidstadio 1 generalkonsult 1 drumliner 1 drumlin 1 drumlinpark 1 Annestadsparken 1 Teknik & Designföretagen 1 unmanned aircraft systems 1 multibeam 1 GPS-RTKsystem 1 kraftverksdammar 1 Liljeholmsbacken 1 innegård 1 Väg- och gatuprojekt 1 VeAinfo 1 vägplan 1 prövningsprocess 1 energilagringssystem 1 autocars 1 Vandkunsten 1 SAITEC 1 SolarHouse 1 Svinesundsbron 1 dammhaveri 1 betalstation 1 Victoria Swedish ICT 1 säsongslagring 1 Fredriks Yrkesgymnasium 1 Furulidsskolan 1 husarkitektur 1 Naturgass Nord 1 Norconsult Fältgeoteknik 1 InterCity-banen 1 Ringeriksbanen 1 Signalanläggningar 1 Dragongatan 1 byggplatsuppföljning 1 jubileumsbana 1 Spår-och järnvägsteknik 1 Nordic Light Rail 1 KAAI 1 AEC Excellence Awards 1 Rautas 1 explosionsbelastning 1 socialtansvar 1 avfall soptipp 1 koncessionsansökan 1 programarbete 1 slutprojektering 1 Högspänniongsteknik 1 ARA Engineering 1 spårvägsteknik 1 karlastaden 1 Årets bygge 2018 1 Miljövänlig fastighetsdrift 1 byggnadsmiljö 1 Generatorteknik 1 Turbinteknik 1 glantz arkitektstudio 1 samrådshandling 1 göte 1 Acksjön 1 förstärkningsteknik 1 inspiration vatten 1 CIK 1 svenska geotekniska föreningen 1 trafikledningssystem 1 kungssbacka arkitekturpris 1 stadsträdgårdsmästarträff 1 Norconsult Fältgeoteknik AB 1 vägskyddssystem 1 gotlands arkitekturpris 1 Haraholmen 1 impulslast 1 mavuno 1 lindholmen open day 1 scenmekanik 1 Hållbarhetskollen 1 totalentrepenad 1 Östra VA-länken 1 Lisebergs Jubileumsprojekt 1 S:t Barths 1 Ombenning 1 Kvarter 1 1 artkunskap 1 Spark Sustainability 1 vägbroar 1 explosionslast 1 CIR-dagen 1 Snickarbo 1 utförandeentrepenad 1 AGN Station Haga 1 nordic - office of architecture 1 arkitekthuset monarken 1 Fundator AS 1 botkyrka 1 Tidskriften Vatten 1 ledarskap 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Jakten på skadliga mikroplaster

Jakten på skadliga mikroplaster

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2019 14:44 CET

Sara Rydbeck arbetar till vardags som biolog på Norconsult i Göteborg. Under januari åkte hon tillsammans med norska kollegan Elisabeth Lundsør till Tanzania för att på frivillig basis genomföra en forskningsstudie om mikroplast i havet kring Zanzibars kust.

De vann Norconsultpriset för bästa artikel

De vann Norconsultpriset för bästa artikel

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 14:56 CET

I veckan delades Norconsultpriset ut för bästa artikel i tidskriften Vatten. Priset delas ut för andra året i rad, och instiftades för att uppmuntra fler unga ingenjörer till att skriva populärvetenskapliga artiklar.

Miljösynder från förr

Miljösynder från förr

Nyheter   •   Mar 15, 2019 09:38 CET

Ett strandskred vid Göta älv skulle kunna få förödande konsekvenser. 700 000 personers råvattentäkt står på spel när Norconsult projekterar sanering av en förorenad strandlinje vid Älvängens västra industriområde.

Kulturhistorisk utmaning löst

Kulturhistorisk utmaning löst

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2019 16:06 CET

Fastighetsbolaget Hufvudstaden äger ett centralt kvarter inom vallgraven i Göteborg. De ville utveckla kvarteret genom att bygga på fler våningar på delar av kvarteret, där Norconsult anlitades av stadsbyggnadskontoret i Göteborg för att upprätta detaljplanen.

Norconsult ställer ut på Arkipelago

Norconsult ställer ut på Arkipelago

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2019 09:39 CET

Ett aktivt samarbete mellan näringsliv och utbildning ser vi som en självklarhet. Därför deltar vi på ett antal arbetsmarknadsdagar under året för att knyta kontakt med studenterna på olika typer av utbildningar – bland annat Arkipelago som är arkitekturstudenternas arbetsmarknadsdag.

Nettovinst för året och Q4 2018: Fortsatt stark tillväxt för Norconsult

Nettovinst för året och Q4 2018: Fortsatt stark tillväxt för Norconsult

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2019 10:05 CET

Under fjärde kvartalet 2018 redovisade Norconsult en omsättning på 1 566 miljoner NOK, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Bolaget redovisade ett rörelseresultat på 103 miljoner NOK, en ökning med 18 miljoner NOK jämfört med samma kvartal 2017.

Norconsult förvärvar Johnels & Moberg Arkitekter

Norconsult förvärvar Johnels & Moberg Arkitekter

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 08:30 CET

Norconsult går in i ett nytt kundsegment genom förvärvet av Johnels & Moberg Arkitekter i Göteborg. Johnels & Moberg har under sina 35 år i branschen huvudsakligen arbetat med projekt inom bilbranschen och bilbranschens återförsäljare runt om i hela landet. – Det ska bli spännande att gemensamt kunna erbjuda Bilanläggningar som nytt tjänsteområde, säger affärsområdeschef Marcus Rydbo.

Norconsult utvecklar forskningscentrum i Lund

Norconsult utvecklar forskningscentrum i Lund

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 09:17 CET

I nordöstra Lund ligger två av Europas främsta anläggningar inom forskningsinfrastruktur. Området mellan dem ska nu byggas ut till ett Science Village med attraktiva torg, parkstråk och mötesplatser där Norconsult vann uppdraget att ansvara för projekteringen.

Norconsult höjer kapaciteten på Halmstad C

Norconsult höjer kapaciteten på Halmstad C

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2019 10:57 CET

Norconsult har vunnit uppdraget att projektera åtgärder som förstärker kapaciteten på Halmstad C.

Ledarskap på många plan

Ledarskap på många plan

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2019 15:34 CET

Att alltid vara nyfiken, ha ett öppet sinne och inse värdet av ett bra samarbete är lärdomar som Gunnar fått med sig under sina 30 år på Norconsult. Han har under tiden hunnit testa på det mesta inom ledarskap – från teamchef och uppdragsledare till representant för facket och ordförande i konstföreningen.

Staden som byggarbetsplats

Staden som byggarbetsplats

Nyheter   •   Feb 12, 2019 13:22 CET

Arbetet med ett av Sveriges största infrastrukturprojekt – Västlänken – har dragit igång i Göteborg. Ett par viktiga kuggar i maskineriet är Norconsults medarbetare Jenny Thönell och Romina Lobos, som båda gärna jobbar i kulisserna. När man arbetar mitt i en storstad är nämligen ett av målen att störa så lite som möjligt.

Norconsult kapar restiderna på Dalabanan

Norconsult kapar restiderna på Dalabanan

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2019 13:32 CET

Norconsult har vunnit uppdraget att projektera åtgärder som förbättrar tågföringen på Dalabanan genom stationen Snickarbo, som ligger på sträckan mellan Avesta/Krylbo och Hedemora.

Norconsult om förebyggande av samhällsolyckor

Norconsult om förebyggande av samhällsolyckor

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2019 15:24 CET

Morgan Johansson arbetar som teknisk specialist på Norconsult och är en av Sveriges ledande experter på explosionslaster. I veckan presenterade han erfarenheterna från ett projekt i Hagastaden vid Essingeleden i Stockholm, och hanteringen av explosionslaster ur ett konstruktionsperspektiv.

Ny faunapassage vid Västerås Turbinbro

Ny faunapassage vid Västerås Turbinbro

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2019 13:00 CET

I Mälaren finns ett 30-tal fiskarter som söker sig upp i vattendrag för reproduktion och för att hitta föda, bland annat den hotade aspen. För att fiskar ska kunna passera dammen riskfritt har Norconsult projekterat för en ny faunapassage som ska införas i den befintliga anläggningen vid Turbinbron i Svartån.

Norconsult skyddar uttrarna

Norconsult skyddar uttrarna

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2019 08:57 CET

​Uttrar och andra medelstora däggdjur ska skyddas från trafiken över väg- och järnvägsbroar i södra Sverige. Många av dessa djur tycker inte om att simma under broarna, och väljer istället att passera bron uppe på vägbanan där de riskerar att bli påkörda. Norconsult har därför hjälpt Trafikverket att projektera djurhyllor under broarna längs insidan av brofästena.

Hon hjälper dig att bli klimatsmart

Hon hjälper dig att bli klimatsmart

Nyheter   •   Jan 17, 2019 11:02 CET

Möt Anna Eriksson, en av Norconsults medarbetare på team Elteknik i Sundsvall. För ett år sedan startade hon sajten Spark Sustainability tillsammans med tre vänner. Sajten hjälper privatpersoner att göra klimatsmarta val i vardagen genom att erbjuda en gratis koldioxidräknare och lättöverskådliga klimatdata.

Norconsults biologer fortbildar varandra

Norconsults biologer fortbildar varandra

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 09:34 CET

För Norconsults biologer är kompetensutveckling en viktig del i att bevara och sprida kunskapen om naturmiljöer. Därför arrangerar de årligen gemensamma temadagar ute i fält med fokus på artkunskap.

Havsplaner säkerställer hållbara havsmiljöer

Havsplaner säkerställer hållbara havsmiljöer

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 13:02 CET

För att säkerställa en hållbar och effektiv användning av våra hav tar Havs- och vattenmyndigheten nu fram förslag till havsplaner för Sverige. Norconsults Sonja Pettersson och Janna Bordier arbetar med att slutprodukten ska bli så bra och tydlig som möjligt.

Kirunas nya stadskärna tar form

Kirunas nya stadskärna tar form

Nyheter   •   Jan 09, 2019 10:02 CET

Kiruna ligger den nuvarande centrumkärnan på Kirunagruvans deformations- och sprickzon. Därför pågår ett arbete att flytta centrumbebyggelsen. Vissa byggnader bevaras och flyttas från sin nuvarande plats, men mycket byggs nytt. Norconsult har ritat och projekterat det första kvarteret: Kvarter 1, som kommer bestå av 62 lägenheter och drygt 3 600 kvadratmeter kontors-, restaurang- och butiksytor.

Minnesskyddad skola saneras

Minnesskyddad skola saneras

Nyheter   •   Jan 03, 2019 10:13 CET

I västra Göteborg huserar Småbarnsskolan Majorna i en byggnad från 1891. Det minnesskyddade huset har angripits av äkta hussvamp som spridit sig från en vattenläcka i källaren och vidare ut till fasaden. Norconsult har anlitats för att lokalisera och utreda skadan och riskerna gällande inomhusmiljön och konstruktionens bärighet.