Skip to main content

Taggar

Norconsult 248 projektering 65 Göteborg 39 Stockholm 35 Järnväg 32 Trafik 30 Geoteknik 28 Väg 28 arkitekt 22 Hållbarhet 20 Miljö 19 Infrastruktur 19 VA 17 Trafikverket 15 Arkitektur 15 Akustik 15 Energi 12 Ramavtal 12 Samhällsbyggnad 12 gestaltning 11 helhetssyn 11 Landskap 10 tillgänglighet 10 vattenkraft 9 Fältgeoteknik 8 samhällsbyggare 8 Samhällsplanering 8 karriär 8 Stadsplanering 8 signalteknik 7 utveckling 7 landskapsarkitektur 7 Industri 7 Norge 6 Malmö 6 Varberg 6 Spår 6 Konstruktion 6 badvattenrening 5 Spårväg 5 Halmstad 5 Bro 5 stadsutveckling 5 Spår- och järnvägsteknik 5 Kungsbacka 5 Planarkitekt 5 Sundsvall 5 BIM 5 Installationsteknik 5 Innovation 5 Malmbanan 5 Borås 4 digitalisering 4 Piteå 4 geodesi 4 Solenergi 4 MKB 4 Danmark 4 klimat 4 signalprojektering 4 el 4 översiktsplan 4 planarkitektur 4 ASES 4 detaljplan 4 rekrytering 4 Växjö 4 Astando 4 bad 4 malmö live 4 Norconsult AS 4 Dalabanan 4 AV-teknik 4 GIS 4 jämställdhet 3 automation 3 Föreningen Vatten 3 examensarbete 3 Gata 3 vattenrening 3 bygg 3 förskola 3 badanläggning 3 Projektledning 3 Årets Bygge 3 Kvartalsrapport 3 Passivhus 3 åtgärdsvalsstudier 3 kultur 3 Lindholmen 3 Göteborgs Stad 3 dagvatten 3 VA-teknik 3 knivsta 3 simhall 3 miljökonsekvensbeskrivning 3 sjöfart 3 Elteknik 3 stadsarkitektträff 3 Mörbylånga 3 arkitekturpris 3 norrbotten 3 Luleå 3 kompetensförsörjning 3 Märsta 3 VVS 3 jobb 3 Karlskrona 3 belysning 3 teknikkonsult 2 Spår - och järnvägsteknik 2 EU 2 mätningsteknik 2 Västerås 2 grundläggningsdagen 2 LNG 2 myntet 2 förstudie 2 Värmesystem 2 Borlänge 2 dammar 2 kungliga myntet 2 hydrologi 2 drönare 2 bergteknik 2 stadsbyggnad 2 Exploateringskontoret 2 idrott 2 Norconsult Fältgeoteknik 2 Kalmar 2 Uppsala 2 transmission 2 översvämning 2 byggplatsuppföljning 2 exjobb 2 Spår-och järnvägsteknik 2 betong 2 stipendium 2 dagvattenhantering 2 Förorenad mark 2 kollektivtrafik 2 Plan 2 ledarskap 2 kreativitet 2 samarbete 2 Järnvägsteknik 2 Boden 2 Askersund 2 dammsäkerhet 2 fiskvägar 2 medarbetare 2 Havs- och vattenmyndigheten 2 Sobacken 2 vindkraft 2 konsult 2 distribution 2 Skövde 2 CIK 2 Akustikon 2 Vattenbyggnad 2 Norconsult Fältgeoteknik AB 2 region gotland 2 Mälarenergi 2 kulturhus 2 buller 2 Landskapsarkitekt 2 översvämningsskydd 2 Göteborgs hamn 2 älvkarleby 2 storkök 2 signalanläggning 2 laserscanning 2 Mark 2 utförandeentrepenad 2 nordic - office of architecture 2 stockholm stad 2 Säkerhet 2 badhus 2 Byggkonstruktion 2 anläggning 2 Helsingborg 2 sverige 2 Kiruna 2 kärnborrning 2 sjukhus 2 Volvo 2 hässleholm 2 kungsholmen 2 förfrågningsunderlag 2 fastighet 2 wisbygymnasiet 2 karlatornet 2 Vatten 2 trafikplanering 2 Energieffektivitet 2 Sjöängen 2 behovsanalys 2 scenteknik 2 Vägprojektering 2 faunapassage 2 Gatuprojektering 2 tunnel 2 kristianstad 2 stadsbyggnadspris 1 kraftverk 1 Miljöbyggnad 1 petrokemi 1 fladdermöss 1 godstrafik 1 Energi & miljö 1 trafikkontoret 1 populärvetenskap 1 Formas 1 affärsområdeschef 1 streetsmart 1 Bergen 1 affärsutveckling 1 ostlänken 1 bilbranschen 1 ramlösa 1 Sveriges byggindustrier 1 skolgård 1 Västerhavet 1 kraftledning 1 gårda 1 Mälarbanan 1 membranteknik 1 Södra 1 konserthus 1 byggedagene 1 teknisk design 1 Roslagsbanan 1 Svenska Kraftnät 1 tunnelbygge 1 Trädgårdsstaden 1 grundvatten 1 instrumentering 1 naturinventering 1 Gardermoen 1 stadsarkitekt 1 Frihamnen 1 träbyggnation 1 malmö konserthus 1 brista 1 Zanzibar 1 erna solberg 1 Newton 1 Energi- och Miljötekniska föreningen 1 employer branding 1 Farsta 1 Bybanen 1 koncession 1 elledning 1 InnoTrans 1 vattenpark 1 studentpris 1 fossilfritt 1 stockholms tunnelbana 1 Lundby 1 länsstyrelsen västra götaland 1 sisab 1 fjälkinge 1 campus varberg 1 Krylbo 1 Corona 1 strukton rail 1 akutvård 1 rödlistad 1 HSE 1 östra länken 1 Mittbanan 1 Hagastaden 1 3d-laserscanning 1 Lindbäck 1 kulturgeograf 1 Borås Energi och Miljö 1 flödesanalys 1 Ostkustbanan 1 Hjärup 1 vikingaskolan 1 havsplanering 1 earthhour 1 Narvik 1 Mölnlycke 1 BAS-P 1 naturmiljö 1 Arkipelago 1 Kvarnholmen 1 naturvärden 1 detaljplaner 1 miljöbyggnad guld 1 stockholms slott 1 Swedegas 1 biolog 1 Nordic Rail 1 aktivitetspark 1 SWERIG 1 skånebanan 1 brunn 1 skidanläggning 1 näranollenergi 1 brokonstruktör 1 Kraftledningar 1 pumpstation 1 Kraftöverföring 1 stadsmiljöpris 1 AEC 1 lågspänning 1 NNE 1 miljöbyggnad silver 1 dammluckor 1 kommunikationsteknik 1 systemhandling 1 bygghandling 1 programhandling 1 Lindbäcksstadion 1 linbana 1 VGR 1 amager 1 Science Village 1 UAS 1 Synskadades riksförbund 1 trafikstrategi 1 simanläggning 1 färdplan 1 samhällsplanerare 1 slottsruin 1 bäck 1 vikmanshyttan 1 tvärförbindelse 1 bygg & fastighet 1 Upplands Bro 1 högvattenskydd 1 nu-sjukvården 1 ängsjö 1 detaljprojektering 1 Torpshammar 1 serneke 1 bohusbanan 1 Viktoria Swedish ICT 1 Bottniska Viken 1 VA-process 1 wfes 1 förnybar miljöteknik 1 Mark och vatten 1 Specialistsjukhus 1 ortofoto 1 cykelvänlig 1 ingenjörsgeologi 1 mikroplast 1 astando ab 1 norconsult informasjonssystemer 1 Vision Älvstaden 1 säkerhetsstyrning 1 bergslagsbanan 1 beräkningsingenjör 1 Hisingsbron 1 E65 1 älvstaden 1 cykelvänlig arbetsplats 1 göteborgs cykelvänligaste arbetsplats 1 trafikkontoret göteborgs stad 1 miljöförbättring 1 Norconsult Astando 1 Kvarnholmsförbindelsen 1 innovationslabb 1 kretsloppspark 1 säby 1 självkörande fordon 1 eusew 1 brokonstruktion 1 geodetisk 1 processanläggning 1 Vamma 1 Årets samhällsbyggare 1 Forsgrenska 1 kanalmur 1 VA-projektör 1 konstersal 1 miljökonsekvens 1 erosionsskador 1 konserthall 1 kontaktledning 1 havsplaner 1 motionscentral 1 väg 535 1 naturvårdsbiolog 1 lanskapsarkitekt 1 Faxälven 1 uttrar 1 nolån 1 bergadalen 1 signalprojektör 1 bergmekanik 1 drive sweden 1 betongkonstruktion 1 avloppreningsverk 1 skidstadio 1 unmanned aircraft systems 1 Liljeholmsbacken 1 innegård 1 Väg- och gatuprojekt 1 VeAinfo 1 vägplan 1 prövningsprocess 1 energilagringssystem 1 autocars 1 Vandkunsten 1 SAITEC 1 SolarHouse 1 Svinesundsbron 1 dammhaveri 1 betalstation 1 Bane Nor 1 Victoria Swedish ICT 1 säsongslagring 1 Fredriks Yrkesgymnasium 1 Furulidsskolan 1 husarkitektur 1 Naturgass Nord 1 InterCity-banen 1 Ringeriksbanen 1 Signalanläggningar 1 Dragongatan 1 jubileumsbana 1 Nordic Light Rail 1 KAAI 1 AEC Excellence Awards 1 Rautas 1 explosionsbelastning 1 socialtansvar 1 avfall soptipp 1 koncessionsansökan 1 programarbete 1 slutprojektering 1 järnvägsprojektör 1 Högspänniongsteknik 1 ARA Engineering 1 spårvägsteknik 1 karlastaden 1 Miljövänlig fastighetsdrift 1 glantz arkitektstudio 1 samrådshandling 1 göte 1 svenska geotekniska föreningen 1 trafikledningssystem 1 vägskyddssystem 1 gotlands arkitekturpris 1 Haraholmen 1 Lisebergs Jubileumsprojekt 1 S:t Barths 1 Ombenning 1 artkunskap 1 vägbroar 1 explosionslast 1 CIR-dagen 1 Snickarbo 1 arkitekthuset monarken 1 Fundator AS 1 Tidskriften Vatten 1 bergdagarna2019 1 svenska bergmekanikgruppen 1 brobyte 1 entrepenadborrning 1 markundersökningar 1 Miljökemigruppen 1 vattenkemister 1 trafiktekniska föreningen 1 Bitcon 1 #norconsultenvironmentalday 1 beatairpollution 1 teknisk specialist 1 water reuse europe innovation prize 2019 1 byggnadsakustik 1 salsakustik 1 plåtpriset2020 1 plåt2020 1 xylempriset 1 indrott 1 Covid-19 1 teknisk projektledning 1 borrmast 1 Förklädesfabriken 1 instrument 1 Infra Action 1 Tanzania 1 konferens 1 inredning 1 pris 1 vinnare 1 fotboll 1 klimatsmart 1 Analys 1 handel 1 vård 1 röda korset 1 tävling 1 klimatpolitik 1 psykiatri 1 skola 1 Visa alla taggar
Egil Hogna ny koncernchef för Norconsult

Egil Hogna ny koncernchef för Norconsult

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2020 16:07 CEST

Egil Hogna, 49, har utsetts till ny koncernchef för Norconsult. Hogna är för närvarande Vice VD för Hydros affärsområde Extruded Solutions, och var dessförinnan VD och koncernchef för Sapa. Han är utbildad civilingenjör och har lång erfarenhet från ledande befattningar i Norge. Hogna tillträder sin nya tjänst på Norconsult under hösten 2020.

Norconsult utökar sitt erbjudande inom El & Automation

Norconsult utökar sitt erbjudande inom El & Automation

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2020 09:53 CEST

​Efter en fartfylld och lyckad etablering av affärsområdet Industri vänder Norconsult nu blicken mot Göteborg. I slutet av maj förstärks kontoret av åtta nya medarbetare med bred erfarenhet på industriområdet.

Norconsult höjer kapaciteten på Västkustbanan

Norconsult höjer kapaciteten på Västkustbanan

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 15:30 CEST

​För att möjliggöra längre tåg mot bruket vid Södra Cells fabriker på Väröhalvön har Norconsult fått i uppdrag att ta fram en järnvägsplan och projektera förfrågningsunderlag för förlängning samt elektrifiering av utvalda spår på Västkustbanan.

Nygammal idrottsplats berikar föreningslivet i Borlänges närområde

Nygammal idrottsplats berikar föreningslivet i Borlänges närområde

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 14:56 CEST

​Klubben Djurmo-Sifferbo IF är en idrottsförening med anor från 100 år tillbaka, och är ett självklart forum för barn och ungdomar i Djurås att utöva fotboll, friidrott och gymnastik. Klubbens hjärta är idrottsplatsen, som under 2019 fick ett välbehövligt ansiktslyft med hjälp av Norconsults experter inom mark och landskapsarkitektur.

Norconsult och Tyréns i topp när det gäller jämställdhet

Norconsult och Tyréns i topp när det gäller jämställdhet

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 10:53 CEST

​Cinodes årliga jämställhetsundersökning är nu klar och vi vill gratulera Tyréns till förstaplatsen inom Samhällsbyggnadsbranschen.

Norconsult Fältgeoteknik öppnar upp Skandiaporten

Norconsult Fältgeoteknik öppnar upp Skandiaporten

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 11:27 CEST

​Projekt Skandiaporten syftar till att framtidssäkra den transoceana direktsjöfarten i Skandiahamnen i Göteborg. För detta krävs förstärkning och fördjupning vid Skandiahamnens södra kaj. Norconsult Fältgeoteknik har belönats med ett fortsatt förtroende i projektet, denna gång med Infra Action som uppdragsgivare.

Norconsult samarbetar internationellt i nytt uppdrag för Svenska Kraftnät

Norconsult samarbetar internationellt i nytt uppdrag för Svenska Kraftnät

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 09:44 CEST

​I början av januari utökade Norconsult sitt erbjudande inom energi genom flera lyckade rekryteringar inom Transmission & Distribution till Stockholm, Göteborg och Trollhättan. Det nya teamet har haft fullt upp sedan start, inte minst med flera stora uppdrag för Svenska Kraftnät där man även tar hjälp av spetskompetens från Norconsultkoncernen på Island och i Polen.

Första kvartalet 2020: Bra resultat för Norconsult

Första kvartalet 2020: Bra resultat för Norconsult

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 09:02 CEST

Under första kvartalet 2020 hade Norconsult en omsättning på 1,801 MDR NOK, jämfört med 1,621 MDR NOK samma period föregående år, vilket är en ökning med 11 procent, varav den organiska tillväxten exklusive förvärv är 6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 124 MNOK, jämfört med 127 MNOK första kvartalet 2019.

Tillsammans för fossilfri konkurrenskraft

Tillsammans för fossilfri konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2020 08:06 CEST

​En betydande del av Norconsults arbete ryms inom byggsektorn. Därför har vi gått med i bygg- och anläggningssektorns färdplanearbete tillsammans med över 100 företag, organisationer och kommuner. Det grundläggande målet är att branschen fram till år 2022 ska ha kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål. Detta är ett led i att nå ett klimatneutralt samhälle år 2045.

Norconsult moderniserar Sunderby Sjukhus

Norconsult moderniserar Sunderby Sjukhus

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2020 10:41 CEST

Sunderby sjukhus är kompetenscentrum för hela Norrbottens sjukvård med cirka 2500 anställda och omkring 380 vårdplatser. Norconsult vann uppdraget att modernisera sjukhusets akutmottagning och psykiatrimottagning.

VA-projektör blev förklädesfabrikör till förmån för Stockholms sjukvård

VA-projektör blev förklädesfabrikör till förmån för Stockholms sjukvård

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2020 09:19 CEST

​När Norconsults Andres Tomas nåddes av nyheten att Covid-19 smittan börjat sprida sig till Stockholms äldreboenden blev han fast besluten om att hjälpa till med det han kunde. Sedan en vecka tillbaka arbetar han som volontär och producerar skyddsförkläden till sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden.

Norconsult ökar tillgängligheten i Skåne och Blekinge

Norconsult ökar tillgängligheten i Skåne och Blekinge

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2020 15:53 CEST

​För att öka tillgängligheten för tågresenärer i hela Sverige kommer Trafikverket att tillgänglighetsanpassa 150 tågstationer i hela landet, där Norconsult vann uppdraget att projektera järnvägsstationerna i Kristianstad, Osby, Ronneby, Karskrona och Lessebo.

Norconsult trafiksäkrar väg 97

Norconsult trafiksäkrar väg 97

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2020 12:32 CEST

​Väg 97 mellan Luleå och Boden är en av landets mest trafikfarliga sträckor. För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten ska sträckan Södra Sunderbyn - Sävast byggas om till mötesfri väg. Norconsult har anlitats som beställarstöd under ombyggnationen.

Norconsult bidrar till moderniseringen av Roslagsbanan

Norconsult bidrar till moderniseringen av Roslagsbanan

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2020 13:32 CEST

Roslagsbanan är en av de äldsta järnvägarna i Stockholms län. I arbetet med att modernisera spår och stationer har Norconsult bidragit med viktigt expertstöd inom geodetisk mätningsteknik.

Maria sätter Norconsult på kartan i Norr

Maria sätter Norconsult på kartan i Norr

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2020 09:11 CET

Norconsult satsar i Norra Sverige och tillsätter Maria Åberg som Marknadsansvarig i Norr med fullt fokus på kundnöjdhet, samarbete och kvalitet.

Hållbar trafikplanering tema på stadsarkitektträff

Hållbar trafikplanering tema på stadsarkitektträff

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2020 09:57 CET

Trafikens anspråk på våra offentliga rum är en återkommande fråga i samhällsplaneringen. Men vems villkor utgår vi ifrån? Hur prioriterar vi mellan trafikslagen och hur ska vi planera för framtidens mobilitet? Detta diskuterades på årets första Stadsarkitektträff hos Norconsult i Göteborg

​Resultat för året och fjärde kvartalet 2019: Norconsults omsättning fortsätter att växa

​Resultat för året och fjärde kvartalet 2019: Norconsults omsättning fortsätter att växa

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2020 08:44 CET

Norconsult har lyckas med strategin att skapa kundvärde genom hållbarhet, digitalisering och samarbete. Målet är att öka närvaron i Norden och det är därför glädjande att både omsättning och resultat för 2019 ökar i alla de nordiska länderna.

Norconsult Fältgeoteknik tar helhetsgrepp om hållbarhet

Norconsult Fältgeoteknik tar helhetsgrepp om hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2020 16:52 CET

I höstas satsade Norconsult Fältgeoteknik stort på miljöanpassad utrustning för verksamheten i Sverige. Nu tar bolaget ett helhetsgrepp kring hållbarhet genom miljövänligare utrustning, säkrare fordon och mer effektiva leveranser i hela Norden.

Norconsult satsar på produktutveckling

Norconsult satsar på produktutveckling

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2020 15:59 CET

Norconsult fortsätter sin expansiva resa i Sverige och satsar nu på att bygga upp kompetens inom produktutveckling. Uppdraget leds av Kai Jaara, en erfaren nyckelspelare som själv tilltalas av Norconsults medarbetarägande och öppna kultur.

Norconsult slår upp portarna i Trollhättan

Norconsult slår upp portarna i Trollhättan

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2020 16:18 CET

​Norconsult etablerar nytt kontor i Trollhättan med verksamhet inom transmission och distribution. Kontoret blir ett välkommet tillskott till verksamheten i Polen, Norge och Island.