Skip to main content

Pressmeddelanden

Norconsult Stockholm firar 100 medarbetare

Norconsult Stockholm firar 100 medarbetare

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 07:56 CEST

I juni kan Norconsults Stockholmskontor stoltsera med kraften av 100 drivna och kompetenta medarbetare, en milstolpe i en spännande resa från starten 2013.

Norconsult öppnar kontor i Märsta

Norconsult öppnar kontor i Märsta

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2019 14:32 CEST

För att bredda tjänsteutbudet inom spår- och järnvägsteknik i Stockholmsregionen öppnar Norconsult kontor i Märsta.

Åsa leder Trafikbuller 2019

Åsa leder Trafikbuller 2019

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2019 15:10 CEST

Norconsults Åsa Stenman Norlander har fått det ärofyllda uppdraget att moderera Trafikbuller 2019, konferensen om hållbara strategier och åtgärdsprogram för att förebygga, reducera och hantera buller.

Linda blir medarbetare nr 100 i Stockholm

Linda blir medarbetare nr 100 i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2019 11:24 CEST

I juni välkomnar Norconsult i Stockholm sin 100:e medarbetare Linda Oldenbo, landskapsarkitekt som återvänder hem från äventyr i Kalifornien.

Norconsult ställer ut på Arkipelago

Norconsult ställer ut på Arkipelago

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2019 09:39 CET

Ett aktivt samarbete mellan näringsliv och utbildning ser vi som en självklarhet. Därför deltar vi på ett antal arbetsmarknadsdagar under året för att knyta kontakt med studenterna på olika typer av utbildningar – bland annat Arkipelago som är arkitekturstudenternas arbetsmarknadsdag.

Mälarbanan - största projektet någonsin för Norconsult

Mälarbanan - största projektet någonsin för Norconsult

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 16:01 CET

Mälarbanan behöver öka kapaciteten och Norconsult har vunnit uppdraget att projektera de kringliggande arbetena på sträckan Huvudsta- Spånga.

Norconsult utbildar framtidens VVS-ingenjörer

Norconsult utbildar framtidens VVS-ingenjörer

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 16:26 CET

Rikard Borneroth arbetar till vardags som VVS-ingenjör och energikonsult på Norconsult i Stockholm. Sedan augusti extraknäcker han även som lärare på Newtons yrkeshögskoleutbildning för VVS-ingenjörer i Stockholm.

Norconsult övervakar högre axellaster på Malmbanan

Norconsult övervakar högre axellaster på Malmbanan

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2018 10:16 CET

Norconsult har vunnit ett uppdrag att övervaka ett test med tyngre tåg på Malmbanan.

Norconsult och Strukton Rail tar tunnelbanan till nya höjder

Norconsult och Strukton Rail tar tunnelbanan till nya höjder

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 11:11 CEST

Team Geodesi på Norconsult AB har fått i uppdrag att beräkna det nya stomnätet i höjd för Stockholms tunnelbana, som är ett av de största mätningstekniska projekten i Sverige.

Norconsults planarkitekter utvecklar Stockholm till miljonstad

Norconsults planarkitekter utvecklar Stockholm till miljonstad

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 10:55 CEST

Stockholm stad växer mer än någonsin, och beräknas uppnå en miljon invånare inom ett par år. Ett av de mest omfattande stadsomvandlingsprojekten i staden är Slakthusområdet intill Globen. Norconsult vann nyligen ramavtal med Stockholms stad, och nu ska Norconsults planarkitekter ansvara för planläggningen av Slakthusområdet.

Norconsult stolt ramavtalsleverantör till Stockholms stad

Norconsult stolt ramavtalsleverantör till Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 09:45 CEST

Norconsult har vunnit ytterligare två ramavtal med Stockholms Stad. De nya avtalen gäller detaljplanering och dagvattenhantering. Sedan tidigare har Norconsult även ramavtal inom gatuprojektering.

Tommy vann pris för bästa examensarbete

Tommy vann pris för bästa examensarbete

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 16:45 CET

Vi gratulerar Tommy Pap, geotekniker på Norconsult, som kammade hem SGF:s pris för ”Bästa examensarbete” under Grundläggningsdagen.

Norconsult föreläste om Nordens högsta byggnad Karlatornet

Norconsult föreläste om Nordens högsta byggnad Karlatornet

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 13:02 CET

​ Grundläggningsdagen i Stockholm är landets största branschdag för geotekniker och arrangeras av Sveriges Geotekniska Förening. Norconsult och Norconsult Fältgeoteknik var en av utställarna på plats för att marknadsföra sina tjänster inom fältundersökningar och geoteknisk kontrollmätning.

Nya Årstabergs station utreds

Nya Årstabergs station utreds

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 06:03 CET

Norconsult har vunnit uppdraget att utreda frågor kring utökade resenärsströmmarna och vilka krav det ställer på järnvägsanläggningen i form av resenärs- och tågkapacitet. Utredningen omfattar också vilka möjliga åtgärder som Trafikverkets anläggning behöver genomgå för att klara en ökad kapacitet samt genomföra en konsekvensanalys för föreslagna alternativ.

Stefan bygger trafikteam i Stockholm

Stefan bygger trafikteam i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 10:38 CET

Stefan Thelander började på Norconsult i augusti i år för att bygga upp ett trafikteam på Stockholmskontoret. Dessutom kommer han att arbeta strategiskt med marknadsfrågor inom Infrastruktur.

Tvärfackligt samarbete på Norconsult bakom Sveriges största trähus i modern tid

Tvärfackligt samarbete på Norconsult bakom Sveriges största trähus i modern tid

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 08:31 CET

CIK centrum för idrott och kultur i Knivsta är en kombination av lokaler för både idrott och kultur i samma anläggning som skapar förutsättningar för möten mellan många olika människor och intressen. Förhoppningen är att CIK blir en central och attraktiv ny mötesplats i Knivsta. CIK är kommunens hittills största byggprojekt, och Sveriges största trähus i modern tid!

Vi gratulerar Carl-Henrik Barnekow, planarkitekt på Norconsult i Stockholm, som blivit invald i Akademin för fysisk planering

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 13:39 CEST

Akademin är ett forum för samverkan, erfarenhetsutbyte, diskussion och debatt inom samhällsplanering och stadsbyggnad. Varje år delar man ut Sveriges Arkitekters Planpris. Dessutom arrangerar Akademin seminarier kring aktuella frågor inom samhällsplanering och stadsbyggande. ​Målet är att vara en tydlig och kompetent röst i samhällsplaneringsdebatten.

Norconsult växer i Stockholm

Norconsult växer i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 12:56 CEST

Norconsult har gjort en medveten satsning på att bygga upp en grupp med planarkitekter i Stockholm. Ett år efter att den första medarbetaren anställdes har gruppen vuxit till fyra engagerade och drivande medarbetare.

Kulturmärkt badhus rustas upp

Kulturmärkt badhus rustas upp

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2017 07:55 CEST

​Medborgarhuset på Södermalm i Stockholm ska byggas om. Den ikoniska och kulturmärkta byggnaden inrymmer bland annat Forsgrenska badet, som ska renoveras.

Norconsult får fler trafikuppdrag i Stockholm

Norconsult får fler trafikuppdrag i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2016 07:00 CEST

I Nacka kommun planerar man att bygga ett antal bostäder och arbetsplatser på Kvarnholmen. I och med detta blir anslutningen till väg 222 vid Henriksdal hårt belastad och för att undvika framtida kapacitetsproblem kommer man att anlägga Kvarnholmsförbindelsen.