Skip to main content

Nu är sommaren räddad - nordisk dag i Almedalen

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 13:38 CEST

Sommaren är räddad. Vi fyller hela måndagen 30 juni med nordiska seminarier i Almedalen. Det handlar om skolans arbetsmiljö, hållbart byggande, hållbar gruvdrift, nordiskt hälsosamarbete, jakt mot skattefusk, bioekonomins framtid och vart den nordiska modellen är på väg. Dagen avslutas med mingel med nordiska journalister från NRK, Danmarks Radio och Hufvudstadsbladet.


Tid: 
måndagen den 30 juni, kl.10.00-19.00,
Plats: Tavernatältet, Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4.


Program

10.00-10.45 Bra arbetsmiljö i skolan – ett effektivt sätt att förbättra skolresultaten?
(Fika från 09.45)
När vi talar om svenska skolan talar vi ofta om fritt fall i Pisa-undersökningen, om betyg och kunskapskrav. Mer sällan diskuteras hur psykisk ohälsa, stress och mobbning kan leda till försämrade resultat och skolavhopp. Vilken betydelse har arbetsmiljön i skolan för elevers välmående och resultat?
Medverkande: Curt Hagquist, professor, Karlstads universitet, Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare, Nordens Välfärdscenter, Lena Nilsson, docent i pedagogik Högskolan i Väst, Arvid Nordvall, Sveriges Ungdomsråd, Peter Johnsson (S) och Betty Malmberg (M).


11.00-11.45 Nordiskt samarbete - slutet för skatteparadisen? 
(Avslutas med lunchsmörgås)
De nordiska länderna har tagit täten för att stoppa skatteflykt. Tack vare samarbetet har regionen upprättat avtal om utbyte av skatteinformation med över 40 länder. Hur mycket betyder avtalen ekonomiskt och innebär de slutet för skatteparadisen? 
Medverkande: Torsten Fensby, projektledare, Nordiska ministerrådet, Annicka Engblom (M), Anders Karlsson (S), Ingemar Hansson, generaldirektör, Skatteverket, Tina Zetterlund, chef avdelningsområde skatt, KPMG.


12.00-12.45 Hälsosamarbete över nordiska gränser - Könbergrapporten.
(Lunchsmörgås serveras från 11.45)
De nordiska ländernas hälsoarbete står inför samma utmaningar och möjligheter med allt äldre befolkning, nya patientkrav, nya behandlingsmetoder, stora teknikinvesteringar och en värld på väg mot en postantibiotisk era. I Könbergrapporten finns konkreta förslag på effektivt hälsosamarbete i Norden. 
Medverkande: Bo Könberg, utredare, Lena Furmark statssekreterare, Socialdepartementet, Maria Stenberg (S), Anders Andersson (KD), Carina Aaltonen, Ålands social- och miljöminister.


13.00-13.45 Bioekonomi – nya tillväxtbranschen?
Det finns stor potential för ekonomisk tillväxt såväl som hållbar utveckling genom bioekonomi och grön innovation. Hur kan de nordiska länderna ta till vara på detta och kommer det bli den nya tillväxtbranschen i Norden?
Medverkande:
Jukka Teräs, Nordregio, Clas Engström, VD, Processum, Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Helena Leander (MP), Joakim Appelquist, direktör och avdelningschef, Vinnova, Ylwa Alwarsdotter,
strategisk marknadsutvecklare, SEKAB.


14.00-14.45 Hållbar gruvnäring i Sverige – utopi eller verklighet?
Gruvnäringen växer så det knakar i norra Sverige. Men det finns utmaningar, t.ex att attrahera kvalificerad arbetskraft, öka andelen kvinnor i industrin och nya prospekteringar som möter motstånd. Går det att förena tillväxt inom gruvindustrin, med krav från miljörörelsen och ursprungsbefolkningen? 
Medverkande:
Karin Åström (S), president Nordiska rådet, Tommy Nyström, kommunalråd i Gällivare kommun, Kerstin Brinnen, branschjurist, SweMin, Marie Wickberg, politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet. 


15.00-15.45 Hur kan vi nå ett hållbart byggande i Norden?
Svanen och Nordens medvetna byggföretag presenterar en handlingsplan för att bygga klimatsmart, giftfritt och världsledande. Idag försvårar olika lagar och regler i Norden export och hämmar utvecklingen av ny byggteknik.
Medverkande:
Helena Leander (MP), Roland Utbult (KD), Rasmus Wendt, rådgivare, Nordic Innovation, Ragnar Unge, vd, Miljömärkning Sverige AB, Johnny Kellner, miljö- och klimatstrateg, Veidekke Sverige AB, Anna Forsberg, chef Gröna affärer, Skanska Sverige AB, Anna Hamnö Wickman, miljöchef, NCC Housing. I samarbete med Svanen.


16.30-17.15 Hur bra är den nordiska modellen? 
Den nordiska modellen har förutsättningar att blomstra, men det kommer att krävas förändringar, exempelvis kan viss ökning av inkomstskillnaderna vara oundviklig. Slutsatsen dras i en ny skrift där några av Nordens främsta ekonomer medverkar. På seminariet diskuteras den nordiska modellens framtid.
Medverkande: Lars Calmfors, professor, Stockholms universitet, Jessica Polfjärd (M), Morgan Johansson (S), Britt Bohlin, direktör, Nordiska rådet, Camilla Gunell, Ålands lantråd. 


17.30-19.00 Nordenkorrespondenter kommenterar svenska valrörelsen 
Hur ser den svenska valrörelsen ut för en utomstående betraktare? Journalister från NRK, Danmarks Radio och Hufvudstadsbladet samtalar om vad de reagerat på i den svenska valrörelsen och på vilket sätt Sverige skiljer ut sig från grannländerna. Avslutas med mingel.
Medverkande:
Jarle Roheim Håkonsen, journalist/nyhetsankare, NRK, Hanne Fokdal Barnekow, Nordenkorrespondent, Danmarks Radio. Matts Lindqvist, Nordenkorrespondent, Hufvudstadsbladet.

 
Arrangörer:
Nordiska ministerrådet i samarbete med Nordiska rådet, Svanen, Nordens Välfärdscenter och Nordregio.

Följ och delta i diskussionerna på #nordensk.


Nordiska ministerrådets informationskontor - Norden i Fokus ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Vi arrangerar seminarier och debatter om aktuella ämnen inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.