Owhr8gnncvcmkdrqoyxp

Vad säger forskningen om fosterhemsplacerade barn - och vad säger ungdomarna själva?

Pressmeddelanden   •   2015-03-20 16:41 CET

Barn som lever i fosterhem och vuxna, som i ungdomen levt i fosterhem, har, generellt sett, mycket sämre livskvalitet än jämförbara grupper. Nu har du möjlighet att höra hur nordiska forskare och ungdomar som själva är placerade i fosterhem vill förändra vården.

Media-no-image

NVC koordinerar nätverket Demens i Norden

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 10:11 CET

Det måste läggas större fokus på människor med demens eftersom antalet drabbade personer ökar då nordborna lever allt längre. Det är en av grundtanken bakom nätverket Demens i Norden (2015-2017) som koordineras av Nordens Välfärdscenter (NVC) på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Nätverket består av representanter från myndigheter, departement och patientorganisationer.

I de nordiska länderna lider en halv miljon människor av diagnostiserad demens och man antar att antalet personer med icke-diagnostiserad demens är stort. Studier visar att demenssjukdomar ökar snabbt och att antalet nordbor som drabbas kommer att fördubblas fram till år 2050.

Mindre målgrupper

Nätverket, vars mandatperiod är tre år, vill i synnerhet stärka insatserna och samarbetet gällande mindre målgrupper och de problem de möter.

Målgrupperna och fokusområdena är i första hand personer med funktionsnedsättning och demens, personer med etnisk minoritetsbakgrund och demens samt välfärdsteknologi inom demensvården.

Seminarier på Island och Färöarna

På våren arrangerar NVC två seminarier om demens på Island och Färöarna. Teman som tas upp är bland annat distansutbildning, välfärdsteknologi och boende. Samtidigt presenteras arbetet med nätverket Demens i Norden. Det isländska seminariet arrangeras 9 april i Reykjavik och seminariet på Färöarna den 26 maj i Torshamn.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

Det måste läggas större fokus på människor med demens eftersom antalet drabbade personer ökar då nordborna lever allt längre. Det är en av grundtanken bakom nätverket Demens i Norden (2015-2017) som koordineras av Nordens Välfärdscenter (NVC) på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Nätverket består av representanter från myndigheter, departement och patientorganisationer.

Läs vidare »
Xetatndouypky7mt027a

Nordisk Tænketank for Velfærdsteknologi styrker implementeringen

Nyheter   •   2015-02-12 09:52 CET

​Nordens Velfærdscenter nedsatte i 2014 en Nordisk Tænketank for Velfærdsteknologi, med det formål at styrke implementeringskræften i Norden. Gruppen har identificeret de største udfordringer og barrierer i forhold til at implementere velfærdsteknologi – og med disse i baghovedet en række anbefalinger designet til at styrke implementeringskraften på tværs af de nordiske grænser.

Wi7gqtihyarpzg1ek4wc

Nytt inspirationshäfte om demens

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 10:00 CET

Nordens Välfärdscenter har under 2014 anordnat flera workshoppar om demens för att sätta fokus på ökat nordiskt samarbete. Nu kan du läsa om deltagarnas diskussioner i vårt senaste inspirationshäfte.

Gyhsigwmfmvfarkmdjr0

Missbruk av fakta i alkohol- och drograpporteringen?

Pressmeddelanden   •   2015-01-16 11:41 CET

I går inleddes den första etappen av Nordens Välfärdscenters turné ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” i Helsingfors. Syftet med turnén är att samla Nordens främsta experter för att diskutera hur man på bästa sätt rapporterar om forskning i medierna. På våren åker turnén till Sverige och på hösten fortsätter vi till de övriga nordiska länderna.

Zekcwritetgofynw0lgs

Nordiska kommuner i utvecklingssamarbete på missbruksområdet

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 10:15 CET

Nordens Välfärdscenters (NVC) jämförande utvecklings- och forskningsprojekt Nordiskt utbyte av lokal kunskap inom missbruksvården (NoLoM) kommer år 2015 att arbeta vidare med verksamheter för skolungdomar med riskkonsumtion, tidiga insatser för personer med dolt alkoholmissbruk och personer i substitutionsbehandling med komplexa problem.

Mnupptwxgbucq6jsq5hi

Tillgänglighet och närståendevård nyckeln till att bo hemma länge

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 13:36 CET

Att trygga tillgängliga bostäder till äldre är en enorm utmaning, det behövs individuella lösningar i kommunerna för att möta äldres boendebehov och boendeformen spelar till syvende och sist mindre roll – huvudsaken är att man trivs. Det var några av kommentarerna under Nordens Välfärdscenters (NVC) turnéstopp i Helsingfors i slutet av november.

Y7wog22guqmzyjeqy4za

Nordiskt forskningssamarbete om hur andras alkoholkonsumtion påverkar oss

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 13:45 CET

Det nordiska forskarnätverket H20 Nordic som arbetar med temat alkoholskador på tredje part samlades till en workshop i Stockholm i mitten av november. Nätverket, som koordineras av Nordens Välfärdscenter Finland (NVC), är nu inne på sitt tredje år arbetet framskrider väl, enligt NVC:s projektledare Nina Karlsson.

Qxqedomklu9nmvrrrunp

Velfærdsteknologi kan blive milliardforretning

Nyheter   •   2014-11-05 11:37 CET

Som et led i en nordisk turné havde Nordens Velfærdscenter og Welfare Tech inviteret til debatarrangement i Odense. Ved debatarrangementet i mandags fik tre oplægsholdere lov til at præsentere velfærdsteknologi fra hver deres synspunkt.

Xvrbtqo2pg3wejiewdwg

Vi tør godt blive ældre

Nyheter   •   2014-11-04 16:28 CET

Bilder & Videor 1 bild, 7 videor

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Om Nordens Välfärdscenter

Nordiskt samarbete inom det sociala området

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

Institutionen rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdsamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen.

Arbetet syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av medborgarna, social solidaritet samt tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster.

Hur arbetar NVC?
- Arrangerar och finansierar temakonferenser och seminarier
- Systematiserar kunskap och ger stöd till utvecklingsprojekt
- Arrangerar workshops, föreläsningar samt sammanställer forskningsresultat
- Utvecklar rekommendationer och riktlinjer som bidrar till att stärka den
nordiska välfärdsmodellen
- Främjar kunskapsutbyte inom Norden, EU, Europarådet och FN