Kkq3o89qkqkhdzatlphl

”Vårdpersonalen väsentlig för kvaliteten inom äldreomsorgen”

Pressmeddelanden   •   2015-11-27 14:41 CET

- Det går inte att säga vilket nordiskt land som har den bästa kvaliteten inom äldreomsorgen men alla nordiska länder har bra saker på gång. Det har skett en enorm utveckling under de senaste 15 åren. Samtliga länder har ändå mycket kvar att göra.

Rbo4bbh6pjpm0z9hok4s

Hur kan samhället hjälpa fosterbarn på bästa sätt?

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 10:43 CET

- Fosterhemsbarn har ett sämre utgångsläge än övriga barn. Kan man lita på att samhället tar hand om dem? Det är en fråga som de placerade unga själva ställer, konstaterade forskaren Tarja Heino från Institutet för hälsa och välfärd då Nordens Välfärdscenters nordiska seminarieturné "Fokus på barn i fosterhem” arrangerades i Helsingfors 18.11.

Snqdk1rbyfn6qdabz8ez
O4ztbwsaa0sf54ocacql

UNGA VUXNA MED NEDSATT ARBETSFÖRMÅGA - En beskrivning av trygghetssystemen i Norden

Pressmeddelanden   •   2015-10-05 10:06 CEST

Vilka konkreta delar av de ekonomiska och sociala trygghetssystemen i Norden är aktuella för gruppen unga med psykisk ohälsa? Vilka regler styr och hur administreras trygghetssystemen? Den här rapporten visar att samtliga nordiska länder har välfärdssystem riktade till gruppen unga med psykisk ohälsa, men att systemen i de olika länderna skiljer sig åt i sin uppbyggnad.

Wxlgsbh5rqq8dllrj8nr

Alcohol’s harm to others as a research perspective – opportunities and challenges

Pressmeddelanden   •   2015-09-25 12:02 CEST

Sfsu2fruv5krfrcanypp
O4ztbwsaa0sf54ocacql

Vilka arbetar med unga i Norden?

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 13:42 CEST

Ny kartläggning av institutioner, myndigheter och organisationer med fokus på psykisk hälsa, arbete och studier. Vi är övertygade om att vi kan lära oss mycket av varandras olika lösningar. Det kan handla om att ta del av andras förebyggande åtgärder, utbyte av evidensbaserade arbetsmetoder och att dela lärdomar från framgångsrika projekt för att motverka att unga nordbor hamnar i utanförskap.

T4kbcr0w8hhgzkjli7t9

Alcohol’s harm to others – a research perspective on the rise

Pressmeddelanden   •   2015-09-15 13:17 CEST

- While there is a longer history of concern about alcohol’s harm to others, researchers’ interest has intensified in the last few years, professor Robin Room points out. He is one of the key note speakers at the thematic meeting of the Kettil Bruun Society (KBS) on alcohol’s harm to others in Helsinki 14-17 September.

Bpkvoiqop6zuqoctopzj

Funktionshinderorganisationer kan söka bidrag till samarbete

Pressmeddelanden   •   2015-09-10 15:07 CEST

Nu kan funktionshinderorganisationerna i Norden söka ekonomiskt bidrag till aktiviteter under 2016 med sina nordiska kollegor. Nordens Välfärdscenter vill stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshinderorganisationer i hela Norden.

Wuacvqcppz0a94pu6lq5

Gratis distanskurs för vårdpersonal förbättrar äldres livskvalitet

Pressmeddelanden   •   2015-09-03 16:18 CEST

Nordens Välfärdscenters kostnadsfria distanskurs ”Kombinerad syn- och hörselnedsättning hos äldre” för vårdpersonal ger kunskap om hur man med enkla medel kan höja livskvaliteten för äldre som drabbats av kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Xedhvoyzoqdcmxwudttv

Ny webbsida om alkoholfakta i Norden

Pressmeddelanden   •   2015-08-19 12:51 CEST

Hur mycket alkohol dricker vi i Norden? En hur stor andel av hushållsutgifterna lägger nordborna på drycker? Hur många dör av alkoholförgiftning årligen? Nordens Välfärdscenter har samlat nordisk alkoholstatistik på en och samma webbsida – Nordisk alkoholfakta

Dsdsiqo7s5uyitxwqhjl

Almedalen 2015: Krock då forskare och journalister möts

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 13:05 CEST

Vin är nyttigare än motion! Alkohol är bra för kolesterolet! Rödvin hjälper dig gå ner i vikt! Kan man lita på rubrikerna eller är de enbart mediernas försök att locka läsare? Nordens Välfärdscenter arrangerade en debatt i Almedalen med temat hur journalister och forskare kan bli bättre på att kommunicera för att skapa en mer balanserad alkohol- och drograpportering.

Bilder & Videor 1 bild, 7 videor

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

Om Nordens Välfärdscenter

Nordiskt samarbete inom det sociala området

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

Institutionen rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdsamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen.

Arbetet syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av medborgarna, social solidaritet samt tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster.

Hur arbetar NVC?
- Arrangerar och finansierar temakonferenser och seminarier
- Systematiserar kunskap och ger stöd till utvecklingsprojekt
- Arrangerar workshops, föreläsningar samt sammanställer forskningsresultat
- Utvecklar rekommendationer och riktlinjer som bidrar till att stärka den
nordiska välfärdsmodellen
- Främjar kunskapsutbyte inom Norden, EU, Europarådet och FN