Fl4xtx4qgbsxcq14xjfx

En lyckad upphandling förutsätter samverkan med brukare och klienter

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2016 09:02 CEST

Nordens Välfärdscenters nya rapport Upphandling av missbruksvård i Norden utreder styrning, praxis och erfarenheter gällande upphandling av missbrukstjänster i de nordiska länderna. I utredningen betonas att upphandling inte är det samma som konkurrensutsättning. En lyckad upphandling av missbruksvård förutsätter branschövergripande kompetens, gott ledarskap och samarbetsvilja.

Roaizd3man13mtystkz7
Bimjakrj0e6t1a7eblnr

Kartlägger nordiska mottagningssystem för ensamkommande

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2016 09:43 CEST

Ensamkommande flyktingbarn fortsätter att komma till de nordiska länderna, även om flödet mattats av något sedan 2015. Sverige är fortfarande det land som tar emot flest unga. I Nordens Välfärdscenters projekt om ensamkommande kartläggs hur mottagandet och omhändertagandet ser ut i de olika nordiska länderna.

Rluw97hzrc8qx3zc4lva

Våld mot funktionsnedsatta oroväckande vanligt

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2016 15:51 CEST

Människor med funktionsnedsättning drabbas av våld i större utsträckning än andra. Trots det förblir våldet ofta osynligt och de utsatta offren får inte tillräckligt med hjälp och stöd. En nordisk expertgrupp föreslår fördjupat samarbete mellan länderna för att bryta tabut kring temat, lyfta frågan till högre politisk nivå samt stärka forskningen på området.

Ulnlait0qmzijojobwdk
O4ztbwsaa0sf54ocacql

Ungas hälsa viktig nordisk folkhälsosatsning

Nyheter   •   Jul 11, 2016 13:56 CEST

”Allt vi gör inom det nordiska samarbetet ska genomsyras av barns och ungas intressen och rättigheter. Länderna inom Norden kan bli bättre på att lära av varandra och vi kan samverka mer med civilsamhällets organisationer.” Så sammanfattade Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare, en av de nordiska debatterna i Almedalen.

Rtt6ridi5mgvgjp6bzrn

Lär av goda exempel i grannländerna

Nyheter   •   Jul 11, 2016 12:02 CEST

– Rikspolitiker måste våga ge landstings- och kommunpolitiker direktiv att förbättra demensvården genom att lära av lokala och nordiska framgångar, sa Ålands socialminister Wille Valve under ett seminarium om demens i Almedalen.

Media no image

Almedalen: Nya samarbetsformer för att hjälpa unga med psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2016 08:15 CEST

Unga som mår dåligt är en stor folkhälsoutmaning i hela Norden. Hjälp- och stödinsatser görs både inom den offentliga välfärden och i civila organisationer. I Danmark är det mer vanligt med samarbete mellan civila organisationer och offentlig sektor än i Sverige och erfarenheterna är goda. I dag, måndagen 4 juli, diskuteras frågan i Almedalen om det danska sättet att samarbeta kan fungera i Sverige.

Nordens Välfärdscenter (en institution under Nordiska Ministerrådet) driver ett större projekt, Unga in i Norden, som fokuserar på unga mellan 16 och 29 år. Målet med projektet är att politiker och beslutsfattare ska få kunskap om vilka investeringar som krävs för att förbättra stödet för unga med psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa bland unga är ett folkhälsoproblem som ökar. I Sverige finns redan i dag samarbeten mellan brukarorganisationer och vården eller socialtjänsten. Men det är sällan aktörerna är delaktiga i varandras vardag. Det leder till att aktörerna samtidigt delar olika värderingar som de har helt olika förhållningssätt. Samarbetet är ibland produktivt och andra gånger utmanande.

I Danmark däremot samarbetar offentliganställda socionomer och psykologer med volontärer inom civila organisationer på en gemensam arena. Ett exempel är organisationen Headspace där volontärer och anställda har olika uppgifter för att lyckas. Headspace är brobyggare mellan de olika grupperna som arbetar tillsammans för att hjälpa unga som riskerar att hamna i sårbara situationer på grund av psykisk ohälsa. En framgångsfaktor är att verksamheterna har låga trösklar, till exempel genom att det är enkelt att ta kontakt och att det inte krävs diagnos för att få hjälp.

Nordens Välfärdscenter har tittat på civilsamhällets roll (i rapporten Creating Participation for Youth with Mental Health Problems) utifrån frågeställningen om civilsamhället kan komplettera – eller kanske förbättra – stödet för unga som mår dåligt.

Seminariet Kan offentlig sektor och civilsamhället tillsammans hjälpa unga som mår dåligt? hålls i Almedalen måndagen 4 juli.

Medverkande vid seminariet:

Dagfinn Høybråten, generalsekreterare, Nordiska Ministerrådet

Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare Nordens Välfärdscenter

Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor

Kerstin Evelius, nationell samordnare för statens insatser inom psykisk hälsa

Nina Jürs, centerchef Headspace, Danmark

Ann Sofie Blixt, grundare och verksamhetschef, Stödorganisationen Tilia

Moderator: Tove Kjellander, barnrättskonsult, Vinkelrätt

Seminariet Kan offentlig sektor och civilsamhället tillsammans hjälpa unga som mår dåligt? är en del av Nordens dag.

Datum: 4 juli 2016

Tid: 10.00-10.45

Plats: Tavernatältet, Strandvägen 4.

Nordens Välfärdscenter är en institution under Nordiska ministerrådet.

Unga som mår dåligt är en stor folkhälsoutmaning i hela Norden. Hjälp- och stödinsatser görs både inom den offentliga välfärden och i civila organisationer. I Danmark är det mer vanligt med samarbete mellan civila organisationer och offentlig sektor än i Sverige och erfarenheterna är goda. Måndagen 4 juli diskuteras frågan i Almedalen om det danska sättet att samarbeta kan fungera i Sverige.

Läs vidare »
Media no image

Almedalen: Sverige kan ta fram nationell strategi kring demens

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2016 09:00 CEST

Cirka 160 000 människor i Sverige beräknas vara demenssjuka. År 2050 väntas siffran ha ökat till cirka 293 000. Siffrorna är förmodligen i underkant. Många som är demenssjuka får inte någon diagnos. Det kan bli aktuellt för Sverige att ta fram en nationell strategi för demensomsorgen.

I motsats till Norge, Finland och Danmark saknar Sverige en nationell handlingsplan för demens. Det finns dock sedan 2010 riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna utvärderades 2014 och då framkom att många förbättringar behöver göras. Nästa år, 2017, ska Socialstyrelsen ha reviderat riktlinjerna och efter det finns ett regeringsuppdrag om att eventuellt ta fram en nationell strategi kring demens.

Var tredje sekund beräknas en människa insjukna i en demenssjukdom. Forskarna är överens om att antalet demenssjuka kommer att fortsätta öka. Sjukdomen är en global utmaning och dramatiska ökningstal väntar även Norden.

Idag, söndagen 3 juli, arrangerar Nordens Välfärdscenter (en institution under Nordiska Ministerrådet) tillsammans med Ålands landskapsregering seminariet Demens – en framtidsfråga i Almedalen. Det blir ett samtal om hur de nya riktlinjerna bör se. En diskussion blir om riktlinjer räcker eller om det krävs större politiska insatser kring demens. Ålands landskapsregering införde nya riktlinjer 2012. En viktig fråga till panelen är varför Sverige ännu inte har en nationell strategi i motsats till Norge, Danmark och Finland. Kan politikerna i panelen ”lova” att Socialstyrelsens underlagsarbete resulterar i en strategi från regeringen?

Vid seminariet deltar Wille Valve, socialminister Åland, Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L), Jan Lindholm, riksdagsledamot och ledamot i Nordiska rådet (MP), Michaela Prochazka, samordnare äldrefrågor, Socialstyrelsen samt Lars Rottem Krangnes, projektledare på Nordens Välfärdscenter.

Vid seminariet lanseras en ny rapport om demens. Rapporten innehåller exempel på best practice inom demensomsorg i Norden. Rapporten kan laddas ner som pdf här.

Seminariet Demens – en framtidsfråga är en del av Nordens dag.

Datum: 3 juli 2016

Tid: 13.00-13.30

Plats: Holmen, H601

Platsbeskrivning: Vid M/S Michael Sars

Nordens Välfärdscenter är en institution under Nordiska ministerrådet.

Cirka 160 000 människor i Sverige beräknas vara demenssjuka. År 2050 väntas siffran ha ökat till cirka 293 000. Siffrorna är förmodligen i underkant. Många som är demenssjuka får inte någon diagnos. Det kan bli aktuellt för Sverige att ta fram en nationell strategi för demensomsorgen.

Läs vidare »
E4vkszg06law2qocgiu5
Stagfeekyzymgtlpz2wb Kms9ndhnvdbonz3smevu

Seminarium i Almedalen: Kan offentlig sektor och civilsamhället tillsammans hjälpa unga som mår dåligt?

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 12:19 CEST

Den växande psykiska ohälsan bland unga är en av våra största folkhälsoutmaningar. I Danmark samarbetar den offentliga sektorn och civilsamhället i "hybrida verksamheter". Dessa erbjuder stöd till unga som har problem med sin psykiska hälsa eller sin sociala situation. Skulle det fungera i Sverige?

Lri9d0ceew4jjauuiimc
Stagfeekyzymgtlpz2wb Kms9ndhnvdbonz3smevu

Ger råd för mottagande av ensamkommande

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 09:23 CEST

​Aida var ett ensamkommande barn i svenska Migrationsverkets statistik. I dag, sex år senare, arbetar hon som boendestödjare för ensamkommande. Hon har flera goda råd för ett bra mottagande av ensamkommande. Ett är att satsa mer på att informera barnen om hur vårt samhälle fungerar.

V4xsrkj33ilvftrs2w6y

”Åland är ett alkoholtillåtande samhälle”

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 15:21 CEST

Det skrivs oerhört lite om vilka negativa konsekvenser taxfreeförsäljningen har på Åland, enligt frilansjournalisten Astrid Olhagen, som menar att Åland är ett mycket alkoholtillåtande samhälle. Olhagen var moderator för Nordens Välfärdscenters seminarium ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” i Mariehamn 18 maj.

Bilder & Videor 1 bild, 7 videor

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • judit.hartfcdnjzagy@mszjkhnordicwelfwoare.xkorg
  • +46 70 605 5681

Om Nordens Välfärdscenter

Nordiskt samarbete inom det sociala området

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

Institutionen rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdsamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen.

Arbetet syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av medborgarna, social solidaritet samt tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster.

Hur arbetar NVC?
- Arrangerar och finansierar temakonferenser och seminarier
- Systematiserar kunskap och ger stöd till utvecklingsprojekt
- Arrangerar workshops, föreläsningar samt sammanställer forskningsresultat
- Utvecklar rekommendationer och riktlinjer som bidrar till att stärka den
nordiska välfärdsmodellen
- Främjar kunskapsutbyte inom Norden, EU, Europarådet och FN