Wi7gqtihyarpzg1ek4wc

Nytt inspirationshäfte om demens

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 10:00 CET

Nordens Välfärdscenter har under 2014 anordnat flera workshoppar om demens för att sätta fokus på ökat nordiskt samarbete. Nu kan du läsa om deltagarnas diskussioner i vårt senaste inspirationshäfte.

Gyhsigwmfmvfarkmdjr0

Missbruk av fakta i alkohol- och drograpporteringen?

Pressmeddelanden   •   2015-01-16 11:41 CET

I går inleddes den första etappen av Nordens Välfärdscenters turné ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” i Helsingfors. Syftet med turnén är att samla Nordens främsta experter för att diskutera hur man på bästa sätt rapporterar om forskning i medierna. På våren åker turnén till Sverige och på hösten fortsätter vi till de övriga nordiska länderna.

Zekcwritetgofynw0lgs

Nordiska kommuner i utvecklingssamarbete på missbruksområdet

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 10:15 CET

Nordens Välfärdscenters (NVC) jämförande utvecklings- och forskningsprojekt Nordiskt utbyte av lokal kunskap inom missbruksvården (NoLoM) kommer år 2015 att arbeta vidare med verksamheter för skolungdomar med riskkonsumtion, tidiga insatser för personer med dolt alkoholmissbruk och personer i substitutionsbehandling med komplexa problem.

Mnupptwxgbucq6jsq5hi

Tillgänglighet och närståendevård nyckeln till att bo hemma länge

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 13:36 CET

Att trygga tillgängliga bostäder till äldre är en enorm utmaning, det behövs individuella lösningar i kommunerna för att möta äldres boendebehov och boendeformen spelar till syvende och sist mindre roll – huvudsaken är att man trivs. Det var några av kommentarerna under Nordens Välfärdscenters (NVC) turnéstopp i Helsingfors i slutet av november.

Y7wog22guqmzyjeqy4za

Nordiskt forskningssamarbete om hur andras alkoholkonsumtion påverkar oss

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 13:45 CET

Det nordiska forskarnätverket H20 Nordic som arbetar med temat alkoholskador på tredje part samlades till en workshop i Stockholm i mitten av november. Nätverket, som koordineras av Nordens Välfärdscenter Finland (NVC), är nu inne på sitt tredje år arbetet framskrider väl, enligt NVC:s projektledare Nina Karlsson.

Qxqedomklu9nmvrrrunp

Velfærdsteknologi kan blive milliardforretning

Nyheter   •   2014-11-05 11:37 CET

Som et led i en nordisk turné havde Nordens Velfærdscenter og Welfare Tech inviteret til debatarrangement i Odense. Ved debatarrangementet i mandags fik tre oplægsholdere lov til at præsentere velfærdsteknologi fra hver deres synspunkt.

Xvrbtqo2pg3wejiewdwg

Vi tør godt blive ældre

Nyheter   •   2014-11-04 16:28 CET

Media-no-image

Skal velfærdsteknologi redde vores ældre?

Pressmeddelanden   •   2014-10-31 11:22 CET

Kan teknologien redde både velfærdssamfundet og skabe vækst og arbejdspladser? Den 3. november kl. 12 kan du blive klogere, når Nordens Velfærdscenter og Welfare Tech byder velkommen til et debatarrangement, hvor både det offentlige, det private og brugerne får lejlighed til at diskutere velfærdsteknologi fra hvert sit perspektiv. 
 
Odense er en af Danmarks absolut førende kommuner indenfor velfærdsteknologi med en aktiv forvaltning, betydelig forskning og en række virksomheder på området – derfor er det oplagt, at Nordens Velfærdscenter og Welfare Tech byder velkommen til et debatarrangement den 3. november i netop Odense. Arrangementet er en del af en nordisk turné, der stiller spørgsmålet ”Tør vi blive ældre i Norden?”.
 
- Velfærdsteknologi kan være løsningen på mange af fremtidens udfordringer, men der er naturligvis mange måder at anskue teknologien på. I Odense laver vi et arrangement, hvor vi kommer rundt om mulighederne og udfordringerne gennem spændende oplæg og en god, livlig debat. Vi vil gøre deltagere klogere på den aktuelle status, og hvor vi er på vej hen, siger Dennis C. Søndergård fra Nordens Velfærdscenter.
 
Således kan tilhørerne i Odense se frem til at høre oplæg om velfærdsteknologi set fra det offentliges, forskernes og erhvervslivets synspunkter. Oplægsholdene er rådmand Jane Jegind fra Odense Kommune, forsker Anders S. Sørensen fra Mærsk McKinney Møller Instituttet og Brian Sandholdt fra virksomheden SEKOIA.
 
Efter oplæggene begynder paneldebatten, hvor oplægsholderne får selskab i panelet af Merete Helgens fra Ældrerådet i Odense, Dennis C. Søndergård fra Nordens Velfærdscenter samt direktør Troels Biermann fra Welfare Tech.
 
- Vi forsøger at lave et arrangement, hvor vi lader alle parter komme til orde. Velfærdsteknologi betyder og symboliserer noget forskelligt fra person til person. Det er en vigtig debat, for vores fremtid byder på mere velfærdsteknologi. Vi vil gerne give svar på spørgsmålene, men vi vil også gerne høre folks holdning til potentialet og mulighederne, forklarer Dennis C. Søndergård og fortsætter:
 
- På mødet får vi de lokale synspunkter frem, og vi får lejlighed til at sætte dem i et nordisk perspektiv. Nordisk Ministerråd, og dermed Nordens Velfærdscenter, giver os mulighed for at dele viden og erfaringer, gode som dårlige, på tværs af landene. Det er meget sandsynligt, at andre nordiske byer kan lære af Odense – og omvendt.
 
Debatarrangementet varer fra klokken 12 til klokken 15, og det er fortsat muligt at tilmelde sig for interesserede. Det kan ske på www.nordicwelfare.org/turne-odense
Journalister bedes tilmelde sig på samme link.
 
For yderligere information
Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter: +46 76 000 35 45
Krista Ebsen Blaabjerg, Welfare Tech: +45 31 39 78 92

Nordens Velfærdscenter er en stærk del af det nordiske samarbejde indenfor den sociale sektor. Centeret tilpasser løbende sine opgaver efter udfordringerne i de nordiske velfærdssamfund, og det hjælper med at udvikle den nordiske velfærdsmodel. Nordens Velfærdscenter er placeret under Nordisk Ministerråd, social- og sundhedssektoren.
 
Welfare Tech er en markedsdreven klynge for velfærdsteknologier i Danmark, som udvikler forretning og skaber innovation gennem samarbejde mellem private virksomheder og offentlige parter inden for social- og sundhedsområdet. Welfare Tech er placeret i Odense.
 

 

Kan teknologien redde både velfærdssamfundet og skabe vækst og arbejdspladser? Den 3. november kl. 12 kan du blive klogere, når Nordens Velfærdscenter og Welfare Tech byder velkommen til et debatarrangement, hvor både det offentlige, det private og brugerne får lejlighed til at diskutere velfærdsteknologi fra hvert sit perspektiv.

Läs vidare »
Sjrplnhkaod35i2rp7p8

Glada Hudik-teatern gästar nordiskt möte

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 01:08 CEST

Glada Hudik-teatern gör ett gästspel i Stockholm under Nordiska rådets 66:e session. På måndag 27 oktober uppträder ensemblen i riksdagens andrakammarsal i samband med presentationen av det nya nordiska samarbetet på funktionshindersområdet.

Jo9l29tddpgm47k5vceb

NAD fokuserar på europeiska skolundersökningen ESPAD

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 12:34 CEST

Nummer 4/2014 av Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) fokuserar på den europeiska skolundersökningen ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs).

Bilder & Videor 1 bild, 7 videor

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig, Finland
  • jessica.gustafsson@nordicwelfare.org
  • +358 (0)20 7410 880
  • mobil +358 (0)40 060 5752

  • Presskontakt
  • Informatör
  • nino.simic@nordicwelfare.org
  • 08-545 536 08
  • 0702-21 16 70

Om Nordens Välfärdscenter

Nordiskt samarbete inom det sociala området

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

Institutionen rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdsamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen.

Arbetet syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av medborgarna, social solidaritet samt tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster.

Hur arbetar NVC?
- Arrangerar och finansierar temakonferenser och seminarier
- Systematiserar kunskap och ger stöd till utvecklingsprojekt
- Arrangerar workshops, föreläsningar samt sammanställer forskningsresultat
- Utvecklar rekommendationer och riktlinjer som bidrar till att stärka den
nordiska välfärdsmodellen
- Främjar kunskapsutbyte inom Norden, EU, Europarådet och FN