Media no image

Nordborna och penningspel

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 08:49 CET

De nordiska länderna har valt olika vägar då det kommer till spelpolitik. Danmark gick in för ett licensbaserat system för spelmarknaden 2012 och i Sverige kommer spelmonopolet sannolikt att ersättas av ett licenssystem från och med 2019. I Norge står spelmonopolet än så länge stabilt, likaså i Finland där tre monopolföretag slogs samman till en stor operatör i början av året. Island har ett system någonstans mitt emellan.

Den isländska staten har inget statligt spelbolag. I stället begränsas all gamblingaktivitet till icke-statliga institutioner och välgörenhetsorganisationer med licens.

Också i en europeisk kontext börjar spelmonopolen vara få. Förutom Finland och Norge (samt Sverige men där ändras situationen inom en snar framtid) är det enbart Luxemburg som har monopol på alla penningspel.

I Sverige har spelbolag utan licens tagit över mer än 50 procent av spelmarknaden och det är en av orsakerna till varför landet vill gå över till ett licensbaserat system. I Norge är andelen mycket mindre men även om antalet norska spelare på den oreglerade marknaden inte ökar så spenderar de mer pengar än förr.

Nordisk karta överspelmonopol i Norden

Mellan 60-80 procent av nordborna uppger att de spelat någon form av penningspel minst en gång under en 12 månaders period. Finländarna är även i internationella mått mätt ett ivrigt spelfolk. År 2015 hade hela 80 procent spelat minst en gång under det senaste året.

Grafik över hur stor andel av nordborna som spelat penningspel under en 12 månaders period

Lotto och olika lotterier är de populäraste spelen i de nordiska länderna. I Finland är spelautomater, som finns tillgängliga i exempelvis mataffärer och på bensinstationer, särskilt populära.

Infografik över populäraste spelen i Norden

I Danmark motiverades slopandet av spelmonopolet bland annat med att man ville skydda konsumenterna från den olagliga spelmarknaden som hade uppstått i och med spel på nätet. Statistiken efter förändringen visar att en aning större andel lider av spelproblem men att andelen pengar som konsumenterna spenderar på spel är den samma.

Spelmissbruk uppmärksammas allt mer i de nordiska länderna. I Sverige ändras exempelvis socialtjänstlagen från och med årsskiftet så att kommunernas socialnämnder i större utsträckning ska arbeta med spelmissbruk på samma sätt som med alkohol- och drogberoende.

Mellan två till tre procent av de som spelar i Norden har spelproblem, antingen ett riskfyllt spelbeteende eller spelmissbruk.

Infografik över spelproblem

Källor: Islands universitet, Spillemyndigheden, det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Lotteriinspektionen, Institutet för hälsa och välfärd, Universitetet i Bergen.

Nordens välfärdscenter arrangerade en internationell konferens om gambling i Helsingfors 6- 7 november 2017 och där presenterades bland annat en översikt om spelpolitiken i Norden.
1st Gambling Policy Conference: Global Prospects, Nordic Perspectives

Nordens välfärdscenter (NVC) är en institution under Nordiska ministerrådet inom social- och hälsoområdet.

​De nordiska länderna har valt olika vägar då det kommer till spelpolitik. Danmark gick in för ett licensbaserat system för spelmarknaden 2012 och i Sverige kommer spelmonopolet sannolikt att ersättas av ett licenssystem från och med 2019. I Norge står spelmonopolet än så länge stabilt, likaså i Finland där tre monopolföretag slogs samman till en stor operatör i början av året.

Läs vidare »
Media no image

Ökad tillgänglighet ger mer skador – också då det gäller penningspel

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 13:24 CET

De skador som uppstår till följd av penningspel kan regleras genom att minska tillgängligheten på spel, det här enligt forskaren Ingeborg Rossow som deltog i den internationella penningspelskonferens som hölls i Helsingfors i början av november.

Närmare 120 experter inom penningspel samlades i Helsingfors då konferensen 1st Gambling Policy Conference: Global Prospects, Nordic Perspectives gick av stapeln. Under en av sessionerna presenterades delar av boken Setting Limits. Gambling, Science and Public Policy som ges ut på Oxford University Press nästa år.

En av skribenterna är Ingeborg Rossow, forskare vid Folkehelseinstitutet i Norge, som visar på sambandet mellan tillgänglighet och penningspelsrelaterade skador.

Enligt Rossow är skadepanoramat komplext och komplicerat.

– Överdrivet spelande kan leda till olika ekonomiska problem. Den som spelar tar kanske lån eller försnillar för att betala spelandet, använder familjemedlemmarnas kreditkort eller liknande. I värsta fall kan det gå så långt att spelaren måste sälja sin bostad eller går i privat konkurs.

Problemspelande är också knutet till kriminalitet, till exempel i de fall då spelaren försnillar för att kunna betala spelskulder.

– Det uppstår också olika familjemässiga problem. Den som har ett spelproblem har fokus på helt andra saker än familjen och har mindre tid för barn och partner. Partnern kan ge uttryck för lättnad då det visar sig att det var ett spelproblem och inte otrohet som var orsak till frånvaro eller lögner. Ibland leder spelproblem till skilsmässa. Frustration knutet till spelproblem kan också leda till både verbal och fysisk aggressivitet.

Mental hälsa och rusmedelsbruk

De som spelar mycket penningspel har ofta sämre mental hälsa, de använder rusmedel i högre grad och har större grad av suicidal problematik.

– Om det här är förorsakat av spelproblemen eller av andra förhållanden som har betydelse för att man kom in i en eskalerande spelkarriär – det kan vi inte veta säkert. Det här är väldigt svårt att undersöka på ett bra sätt i observationsstudier, som ju är det som vi är tvungna att använda på det här fältet.

Skadorna gäller inte bara på individnivå utan också samhället i stort.

– Det blir kostnader för samhället. Det pratas ofta om gambling som en regressiv beskattning, det är de fattigaste som betalar mest, eftersom det är de som spelar mest, och då spelvinsterna går samhället till godo blir det en ond spiral. Det drabbar dem med sämst förutsättningar hårdast.

Effekterna intressanta

Inom penningspelforskningen har forskare i flera studier utgått från totalkonsumtionsmodellen. De här studierna visar att det finns ett samband mellan det totala spelandet i en befolkning och hur många som spelar väldigt mycket eller har ett penningspelproblem. Studierna ger därför stöd för att penningspelskador kan regleras genom att påverka totalkonsumtionen av spel.

Läs hela artikeln på popNAD.com!

Nordens välfärdscenter (NVC) är en institution under Nordiska ministerrådet inom social- och hälsoområdet.

De skador som uppstår till följd av penningspel kan regleras genom att minska tillgängligheten på spel, det här enligt forskaren Ingeborg Rossow som deltog i den internationella penningspelskonferens som hölls i Helsingfors i början av november.

Läs vidare »
E5qwhwfm0rqhjppgmptf

”Det finns inte endast ett svar på varför unga dricker mindre”

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 08:50 CET

– Det är lite naivt att tro att vi ska hitta ett svar på frågan om varför unga dricker mindre, säger alkoholforskaren Jonas Raninen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, under popNAD:s seminarium om ungas dryckesvanor. – Vad är det som vi inte klarar av att se, frågar i sin tur forskaren Hilde Pape från Folkehelseinstituttet.

Hom9ilf7xfvq59ofcubc

Utan spelregler – mobilspelandets vilda västern

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 14:34 CET

Sssnuu6g8e2z78gegb1v

"Vi måste få bukt med de uppgjorda fotbollsmatcherna"

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 14:27 CET

Vadslagning inom idrotten blir allt vanligare. Ungefär en sjundedel av fotbollsindustrins vinstmedel uppskattas härstamma från vadslagning. Samtidigt fortsätter bevisen på uppgjorda matcher tynga branschens rykte. Professor Daníel Thór Ólason från Islands universitet målar upp en domedagsprofetia om man inte får bukt med problemet i en intervju för popNAD.com.

Wcgvlfbbfetfmtthhfpb

​Banbrytande forskning om svårigheter för samer med funktionsnedsättning

Nyheter   •   Nov 02, 2017 14:46 CET

De nordiska välfärdsinstitutionerna har liten kulturell förståelse för samiska livsförhållanden. Följden blir att samer med funktionsnedsättning inte alltid får det bemötande som de har laglig rätt till. Det visar ett fyra år långt forskningsprojekt som nu avslutas med stor konferens i norska Alta den 9 november.

Npply5kmcnjj0bazy2w9

Så kan man minska skolavhopp

Nyheter   •   Okt 31, 2017 13:26 CET

Unga som inte slutför sin utbildning är ett stort problem i Norden och Europa. De som avbryter sin utbildning riskerar att ställas helt utanför samhället. På en internationell konferens i Köpenhamn den 6 och 7 november diskuteras aktuell forskning och exempel på hur man kan få unga att återgå till skolan.

Yhoihr5rjpml8iuuhizs

Forskare överraskad över våld mot kvinnor i Stockholms drogmiljö

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 08:25 CEST

Anke Stallwitz, professor i socialpsykologi vid Evangelische Hochschule i Freiburg, har studerat våld i olika länders drogmiljöer, bland annat i Stockholm. Hon är mycket överraskad över vad hon hittade i ett av världens mest jämställda länder, rapporterar webbsajten popNAD.com.

Wa474kmotebcxqhy9jw3

Hur motarbeta de växande hälsoklyftorna i Norden?

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 11:46 CEST

Trots en aktiv välfärdspolitik växer ojämlikheten i hälsa i de nordiska länderna, mer än i till exempel Spanien och Italien. Exakt vilka mekanismer som ligger bakom utvecklingen och vilka faktorer som har störst påverkan är inte klarlagt. Nordens välfärdscenters nya projekt ska ta reda på hur de växande hälsoklyftorna kan motarbetas på nationell nivå.

G27fnefktoqqhkonlbpu

Välkommen till konferensen Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 13:17 CEST

​Integrationen av barn och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av samtidens stora utmaningar. Det 7:e december anordnar Nordens välfärdcenter en konferens i Köpenhamn där vi ger möjlighet att dela kunskap och erfarenheter mellan länderna om hur vi skapar goda förutsättningar för en lyckad inkludering i Norden.

Bilder & Videor 1 bild, 7 videor

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • judit.gpmdhadnhyagy@nokzyrrdickewelfydpnare.org
  • +46 70 605 5681

Om Nordens välfärdscenter

Nordiskt samarbete inom det sociala området

Nordens välfärdscenter (NVC) är en institution under Nordiska ministerrådet inom social- och hälsosektorn. Nordens välfärdscenter utvecklar den nordiska välfärdsmodellen och rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdssamhället står inför.

Vi arbetar bland annat med barn- och äldrefrågor, integration, folkhälsa, funktionshinderfrågor och välfärdsteknologi.