Jfzugcydyxplndzyr7qp

​Kulturen viktig för samer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 09:39 CET

Det svenska samhällets välfärdsinsatser saknar till stor del anpassning till det samiska levnadssättet. Samtidigt har det stor betydelse för välbefinnandet hos samer med funktionsnedsättning, visar en färsk rapport från Nordens välfärdscenter.

Yxbeullyhochunhlkwtl

Kulturen viktig för samer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 14:00 CET

Den samiska kulturen och det samiska sammanhanget har stor betydelse för välbefinnandet hos samer i Sverige med funktionsnedsättning. Samtidigt saknar välfärdssamhällets service och tjänster till stor del anpassning till det samiska levnadssättet.

Rt1uhabyzwyban5h2xuz

Matilda Hellman blir ny chefredaktör för tidskriften NAD

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 08:27 CET

​Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) får en ny chefredaktör i forskaren Matilda Hellman. Hellman är bekant inom det nordiska rusmedelsfältet bland annat som projektledare i flera nordiska och europeiska projekt.

Cgptt19b6w3qampgp4bq

Rekommendationer om vilket stöd unga behöver

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 09:06 CET

Många unga i Norden lider av psykisk ohälsa och en del riskerar långvarigt utanförskap. Nordens välfärdscenter avslutar ett flerårigt projekt kring ungdomar som mår dåligt med fyra konkreta rekommendationer till de nordiska politikerna. Rekommendationerna anger vad samhället behöver investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga.

Srijm7e8mcfm69pcouul

Hemvårdare behöver mer kunskap om äldres alkoholkonsumtion

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2017 09:37 CET

Hemvårdare inom äldreomsorgen önskar få mer utbildning för att kunna handskas med åldringars drickande. Vårdarna efterlyser också ett bättre multiprofessionellt samarbete med exempelvis personalen inom missbrukarvården och förstahjälpen. Det visar en undersökning som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD).

I1xqt9jzmvqhkq7vowmy
Zlrrpd1wos3ypgez0kgz Kckyx1hnvuzja9bkjzgs

​Stor nordisk satsning på samarbete kring integration

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 16:07 CET

När det gäller flyktingmottagandet finns en stark vilja i Norden att hitta effektiva lösningar på hur nyanlända kan integreras. Som ett svar på detta har Nordiska ministerrådet gett Nordens välfärdscenter i uppdrag att tillsammans med Nordregio skapa en mötesplats där olika aktörer i länderna kan utbyta erfarenheter och stötta varandra för att driva på utvecklingen för ökad integration.

Kphbctoklilvihr0nxlh

Folkhälsoarena vill minska hälsoskillnaderna bland nordborna

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 14:52 CET

Psykisk hälsa, cannabis, tobak och förändrade dryckesvanor är teman som lyftes fram då en ny nordisk folkhälsoarena höll sitt första möte 17-18 november i Helsingfors. Nordens välfärdscenter fungerar som sekretariat för arenan.

Inn9rr4ifgyund303scl

Nordisk välfärdsvakt vakar över utsatta vid kris

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 07:00 CET

Det första den nya isländska regeringen gjorde februari 2009 var att inrätta Välfärdsvakten. Den vakade över hur den isländska befolkningen drabbades socialt och ekonomiskt efter den ekonomiska kollapsen hösten 2008. Forskning visar att Island gick stärkt ur krisen och modellen är en angelägenhet för hela Norden, skriver nya vetenskapliga tidskriften Nordisk välfärdsforskning.

Edflpyihm4yfh5dbduao

Maria ska ge sällsynta diagnoser fokus i FN

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 11:12 CET

Nu är det dags för sällsynta diagnoser att få extra uppmärksamhet inom FN. Något som bland annat Nordens välfärdscenters Maria Montefusco ska se till. På fredag talar hon i New York.

Hhzfyzw49zgiyz3byjnd

Hur vill vi ha det med alkoholpolitiken?

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 07:35 CEST

Under många år har den svenska alkoholpolitiken blivit allt liberalare. Regler för spritservering har luckrats upp, det är lätt att handla via internet och vinreklamen flödar. Liberaliseringen sker helt utan öppen debatt. Politikerna tycks överlåta åt alkoholindustrin och lobbyn att driva utvecklingen samtidigt som den alkoholpolitiska forskningen försvagas.

Bilder & Videor 1 bild, 7 videor

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • judit.hadnagy@nordicwelfare.org
  • +46 70 605 5681

Om Nordens välfärdscenter

Nordiskt samarbete inom det sociala området

Nordens välfärdscenter (NVC) är en institution under Nordiska ministerrådet inom social- och hälsosektorn. Nordens välfärdscenter utvecklar den nordiska välfärdsmodellen och rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdssamhället står inför.

Vi arbetar bland annat med barn- och äldrefrågor, integration, folkhälsa, funktionshinderfrågor och välfärdsteknologi.