Qifknbbhkakiyqvcwbwx

Så här skapar du möten för alla

Pressmeddelanden   •   2016-03-23 09:58 CET

Rapporten Möten för alla från Nordens Välfärdscenter är en komplett checklista för arrangörer av konferenser, möten och seminarier. Den varvar inspiration med värdefulla råd och går igenom regler och riktlinjer gällande tillgänglighet. Grundprincipen är att deltagande ska kunna ske på lika villkor oavsett funktionalitet.

Ai72hyat1k7vpofti9uv

Hur gör grannarna? - om nordisk funktionshinderspolitik

Pressmeddelanden   •   2016-03-21 14:09 CET

Det strategiska arbetet för ökad delaktighet och ett samhälle för alla anknyter också till FN:s konvention rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under 2016 pågår utvärderingar av nuvarande strategier på flera håll i Norden. Det finns samtidigt ett intensivt arbete med utformning av kommande strategier och/eller handlingsplaner för funktionshinderspolitiken.

Dpkkjndkjvqbu7thwzmt

Ny rapport beskriver framgångsrikt samarbete mellan offentlig sektor och civilsamhället för unga med psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   2016-03-13 13:44 CET

I en ny nordisk forskningsrapport beskrivs en svensk och två danska verksamheter för unga med psykisk ohälsa. De utmärker sig då offentlig sektor och civilsamhället samarbetar för att förbättra ungdomarnas levnadsvillkor och skapa delaktighet.

Wojqvnuopk1loowuikrz

Det er ikke kun en syndebukk

Pressmeddelanden   •   2016-03-10 14:09 CET

Ensformige synsvinkler og personlige meninger kjennetegner diskusjonen rundt forslaget i parlamentet om salg av alkohol i matvarebutikker i Island. De som stötter forslaget har lettere tilgang til mediene enn de som er i mot. Dette framkom i talen som Rafn M. Jónsson holdt på et möte i Nordens Hus om medienes ansvar. Jónsson er prosjektleder i det islandske helsedirektoratet.

Usolejnbgk85lloph5ka

Ny rapport: Verksamma åtgärder för att stärka unga vuxnas psykiska hälsa i Norden

Pressmeddelanden   •   2016-03-08 14:53 CET

I en ny rapport ger Nordens Välfärdscenter beslutsfattare konkreta tips på hur man bäst utformar samhällets stöd till unga, där ungdomars egna reflektioner fungerat som vägledning. I rapporten beskrivs olika nordiska verksamheter som alla utmärker sig för sitt arbete med unga som lider av psykisk ohälsa.

Yevqazivigyxyn1cti7i

Klart med bidrag ur Stödordningen för funktionshindersorganisationer

Pressmeddelanden   •   2016-03-04 13:28 CET

Även i år bidrar Nordens Välfärdscenter till konkret nordisk nytta genom att ge ekonomiska bidrag så att funktionshindersorganisationer i Norden och Baltikum kan mötas och utveckla sitt intressepolitiska arbete. Här kan du läsa vilka som tilldelats medel.

H35kvsdgzpf1pxtv22uo

Kommunikasjonen med brukere og pårørende må bedres

Pressmeddelanden   •   2016-02-23 09:49 CET

Nordens Välfärdscenter har gjennom et bredt nordisk samarbeid av eksperter, gjennomført en kartlegging av kvaliteten på nordisk eldreomsorg. Denne kartleggingen har resultert i rapportene «Kvalitet i eldreomsorgen» og "Når fortiden er lenger enn fremtiden", som begge viser hvor eldreomsorgen i Norden står i dag.

Djrdblqwwc1sukbygrau

Nordisk utredning om upphandling av missbrukstjänster

Pressmeddelanden   •   2016-01-04 10:26 CET

Hur styrs upphandlingen av missbrukstjänsterna i de nordiska länderna och vilka erfarenheter har de som ansvarar för upphandlingen? Bland annat detta ska Nordens Välfärdscenter ta reda på i en nordisk preliminär kartläggning.

Smleydahfloip6ilz43u

Inbjudan till frukostseminarium: God kvalitet i äldreomsorgen - vad är egentligen det?

Pressmeddelanden   •   2015-12-16 12:10 CET

Alla önskar en god kvalitet i äldreomsorgen - men vad är det egentligen? Och hur kan den mätas? Välkommen till en debatt som tar utgångspunkt i Nordens Välfärdscenters översyn av nordiskt kvalitetsarbete. Bland annat deltar Anna-Lena Sörenson (S) vice ordförande i Socialutskottet och Susanne Rolfner Suvanto, utredare som ska ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Csi8nob8ocvwn0z2lu1e

Ny rapport om kvalitet i äldreomsorgen i Norden

Pressmeddelanden   •   2015-12-13 15:26 CET

​Frågan om kvalitet i äldreomsorgen är viktig och mer aktuell än någonsin. Avsikten med denna rapport är att skapa en överblick över situationen i Norden och därmed ge inblick i och inspiration till hur utmaningarna inom äldreomsorgen bäst kan mötas i de nordiska länderna.

Bilder & Videor 1 bild, 7 videor

Om Nordens Välfärdscenter

Nordiskt samarbete inom det sociala området

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

Institutionen rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdsamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen.

Arbetet syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av medborgarna, social solidaritet samt tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster.

Hur arbetar NVC?
- Arrangerar och finansierar temakonferenser och seminarier
- Systematiserar kunskap och ger stöd till utvecklingsprojekt
- Arrangerar workshops, föreläsningar samt sammanställer forskningsresultat
- Utvecklar rekommendationer och riktlinjer som bidrar till att stärka den
nordiska välfärdsmodellen
- Främjar kunskapsutbyte inom Norden, EU, Europarådet och FN