Jo9l29tddpgm47k5vceb

NAD fokuserar på europeiska skolundersökningen ESPAD

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 12:34 CEST

Nummer 4/2014 av Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) fokuserar på den europeiska skolundersökningen ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs).

G4nqsijyddjyzz3tulru

Ett hem för alla - konferens i Oslo

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 11:54 CEST

Den 9 och 10 oktober arrangeras konferensen "Ett hem för alla", som fokuserar på en av de viktigaste uppgifterna inom europeisk politik. Rätten till boende är central i varje samhälle. Framgångsrik kombination av ändamålsenligt boende och god service gör det möjligt för personer som har behov av stöd, att leva ett gott liv som fullvärdiga inkluderade samhällsmedborgare.

Bpkvoiqop6zuqoctopzj

1,6 miljoner till nordiskt samarbete i funktionshinderorganisationerna

Pressmeddelanden   •   2014-09-04 15:55 CEST

Nu kan funktionshinderorganisationerna i Norden söka pengar för aktiviteter under 2015 med sina nordiska kollegor. Det disponibla sammanlagda beloppet är 1,6 miljoner svenska kronor. Sista ansökningsdag är 1 november.

Axtkqiocn9vkl3kjdzqd

Alkohol- och drogforskare efterlyser ett mer tvärvetenskapligt samarbete

Pressmeddelanden   •   2014-09-03 13:32 CEST

De nordiska alkohol- och drogforskarna ska samarbeta mer tvärvetenskapligt och skapa ett större nätverk utanför de nordiska alkohol- och drogforskningsinstituten. Det konstaterades i den paneldiskussion som avslutade årets Nordiska alkohol- och drogforskardagar (NADRA 2014) i Stockholm.

Owz6lux6wrac7nb874gm

En miljon till mångfald och mot hinder!

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 15:40 CEST

Nordiska samarbetskommittén har beviljat 1 miljon danska kronor till projektet ”Funktionshindersperspektiv, mångfald och kön”. Projektet ska koordineras av Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Det syftar till stärkt integrering av funktionshindersperspektivet i det officiella nordiska samarbetet.

Un378aq9n9shah8ujotl

Hur brukas och missbrukas forskning om alkohol och droger?

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 16:00 CEST

- Nordisk forskning har haft ett stort inflytande på den internationella alkohol- och drogforskningen. Det är ett privilegium att få ta del av de Nordiska alkohol- och drogforskardagarna, sade en av huvudtalarna, professor Alison Ritter från National Drug and Alcohol Research Centre i Australien då forskardagarna inleddes i dag i Stockholm.

Qhpqp2y9lzyg5h8ne8yw

Välfärdsteknologi och ekonomi

Pressmeddelanden   •   2014-06-15 18:09 CEST

Det finns många exempel från de nordiska länderna där betydande resurser har frigjorts i den offentliga sektorn tack vare framgångsrik implementering av välfärdsteknologi. Det framgår tydligt i vår nya publikation om Välfärdsteknologi och ekonomi.

Feek1lkp91cxbtvq8cmw

Goda exempel ska inspirera arbetsgivare och högre lärosäten

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 14:18 CEST

Nordens Välfärdscenter har gett ut två inspirationshäften till stöd för personer med funktionsnedsättning. Det ena ska inspirera högre lärosäten, det andra riktar sig till arbetsgivare i Norden. Båda innehåller goda exempel från nordiska länder och visar att det är möjligt att göra skillnad med målmedvetet arbete.

Xqkvdcn2hvvzrw06cv3f

Välfärd i fokus för årets Magasin

Pressmeddelanden   •   2014-05-26 13:52 CEST

Susanna Alakoski är en av författarna i Nordens Välfärdscenters Magasin 2014. Hon berättar om egna erfarenheter av att växa upp i en fattig familj. I häftet berättar vi också om Malmö kommuns arbete med att på ett strukturerat sätt komma åt ojämlikheterna i samhället samt Gunnar Wetterbergs tankar om Norden som förbundsstat.

M6muqhf4tn4y9xveqvve

Nordisk dag i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2014-05-20 14:21 CEST

Nu är sommaren räddad. Hela måndagen 30 juni pågår nordiska seminarier i Almedalen.Det handlar om skolans arbetsmiljö, hållbart byggande, hållbar gruvdrift och mycket mycket mer. Dagen avslutas med mingel med nordiska journalister.

Bilder & Videor 1 bild, 7 videor

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig, Finland
  • jessdowyrjiclrxaa.gustafjhtussmkpaontmrasg@ngypqwpordityqdcwrvbgelfareuopc.ozwrg
  • +358 (0)20 7410 880
  • mobil +358 (0)40 060 5752

  • Presskontakt
  • Informatör
  • nino.simic@nordicwelfare.org
  • 08-545 536 08
  • 0702-21 16 70

Om Nordens Välfärdscenter

Nordiskt samarbete inom det sociala området

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

Institutionen rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdsamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen.

Arbetet syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av medborgarna, social solidaritet samt tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster.

Hur arbetar NVC?
- Arrangerar och finansierar temakonferenser och seminarier
- Systematiserar kunskap och ger stöd till utvecklingsprojekt
- Arrangerar workshops, föreläsningar samt sammanställer forskningsresultat
- Utvecklar rekommendationer och riktlinjer som bidrar till att stärka den
nordiska välfärdsmodellen
- Främjar kunskapsutbyte inom Norden, EU, Europarådet och FN