Asiirg5hhjvllwruszjc

Nordens Välfärdscenter deltog i internationell konferens om ungas utanförskap

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 11:26 CEST

400 ungdomsforskare från hela världen möttes på Journal of Youth Studies Conference 2015 i Köpenhamn. Två projektledare från Nordens Välfärdscenter fanns på plats för att bidra med inlägg om Nordens unga och vilka risker och utmaningar de står inför.

Darpaxi5slvaexul8w4u

​Ungas röster får ta plats i ny rapport

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 12:16 CEST

Den 9-10 maj 2014 samlades 15 ungdomar på Biskops Arnös folkhögskola för att tala om sina erfarenheter från att bo eller ha bott i fosterhem. Nu är det möjligt att ta del av deras tankar och åsikter genom rapporten "Ungas röst".

Tmpitnxzdrymmjhtinli

​Checklista för hälsoundersökning av fosterbarn

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 11:58 CEST

Inom projektet för ”Nordens Barn – Fokus på barn i fosterhem” har man tagit fram en checklista för att underlätta hälsoundersökningar av fosterbarn. I häftet beskrivs hur en läkarundersökning ska utformas för att kunna göra en bra bedömning av dessa barn.

Zprr3elqd9wrg9ofovai

​Skolan en viktig framgångsfaktor för fosterbarn

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 11:38 CEST

Fosterbarn riskerar i större grad än andra att få allvarliga framtida problem. Det är dock möjligt att förbättra situationen för barnen och i rapporten "Barn kan inte vänta" ges rekommendationer om hur man kan gå tillväga.

Owhr8gnncvcmkdrqoyxp

Vad säger forskningen om fosterhemsplacerade barn - och vad säger ungdomarna själva?

Pressmeddelanden   •   2015-03-20 16:41 CET

Barn som lever i fosterhem och vuxna, som i ungdomen levt i fosterhem, har, generellt sett, mycket sämre livskvalitet än jämförbara grupper. Nu har du möjlighet att höra hur nordiska forskare och ungdomar som själva är placerade i fosterhem vill förändra vården.

Media-no-image

NVC koordinerar nätverket Demens i Norden

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 10:11 CET

Det måste läggas större fokus på människor med demens eftersom antalet drabbade personer ökar då nordborna lever allt längre. Det är en av grundtanken bakom nätverket Demens i Norden (2015-2017) som koordineras av Nordens Välfärdscenter (NVC) på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Nätverket består av representanter från myndigheter, departement och patientorganisationer.

I de nordiska länderna lider en halv miljon människor av diagnostiserad demens och man antar att antalet personer med icke-diagnostiserad demens är stort. Studier visar att demenssjukdomar ökar snabbt och att antalet nordbor som drabbas kommer att fördubblas fram till år 2050.

Mindre målgrupper

Nätverket, vars mandatperiod är tre år, vill i synnerhet stärka insatserna och samarbetet gällande mindre målgrupper och de problem de möter.

Målgrupperna och fokusområdena är i första hand personer med funktionsnedsättning och demens, personer med etnisk minoritetsbakgrund och demens samt välfärdsteknologi inom demensvården.

Seminarier på Island och Färöarna

På våren arrangerar NVC två seminarier om demens på Island och Färöarna. Teman som tas upp är bland annat distansutbildning, välfärdsteknologi och boende. Samtidigt presenteras arbetet med nätverket Demens i Norden. Det isländska seminariet arrangeras 9 april i Reykjavik och seminariet på Färöarna den 26 maj i Torshamn.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

Det måste läggas större fokus på människor med demens eftersom antalet drabbade personer ökar då nordborna lever allt längre. Det är en av grundtanken bakom nätverket Demens i Norden (2015-2017) som koordineras av Nordens Välfärdscenter (NVC) på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Nätverket består av representanter från myndigheter, departement och patientorganisationer.

Läs vidare »
Xetatndouypky7mt027a

Nordisk Tænketank for Velfærdsteknologi styrker implementeringen

Nyheter   •   2015-02-12 09:52 CET

​Nordens Velfærdscenter nedsatte i 2014 en Nordisk Tænketank for Velfærdsteknologi, med det formål at styrke implementeringskræften i Norden. Gruppen har identificeret de største udfordringer og barrierer i forhold til at implementere velfærdsteknologi – og med disse i baghovedet en række anbefalinger designet til at styrke implementeringskraften på tværs af de nordiske grænser.

Wi7gqtihyarpzg1ek4wc

Nytt inspirationshäfte om demens

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 10:00 CET

Nordens Välfärdscenter har under 2014 anordnat flera workshoppar om demens för att sätta fokus på ökat nordiskt samarbete. Nu kan du läsa om deltagarnas diskussioner i vårt senaste inspirationshäfte.

Gyhsigwmfmvfarkmdjr0

Missbruk av fakta i alkohol- och drograpporteringen?

Pressmeddelanden   •   2015-01-16 11:41 CET

I går inleddes den första etappen av Nordens Välfärdscenters turné ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” i Helsingfors. Syftet med turnén är att samla Nordens främsta experter för att diskutera hur man på bästa sätt rapporterar om forskning i medierna. På våren åker turnén till Sverige och på hösten fortsätter vi till de övriga nordiska länderna.

Zekcwritetgofynw0lgs

Nordiska kommuner i utvecklingssamarbete på missbruksområdet

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 10:15 CET

Nordens Välfärdscenters (NVC) jämförande utvecklings- och forskningsprojekt Nordiskt utbyte av lokal kunskap inom missbruksvården (NoLoM) kommer år 2015 att arbeta vidare med verksamheter för skolungdomar med riskkonsumtion, tidiga insatser för personer med dolt alkoholmissbruk och personer i substitutionsbehandling med komplexa problem.

Bilder & Videor 1 bild, 7 videor

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Om Nordens Välfärdscenter

Nordiskt samarbete inom det sociala området

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

Institutionen rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdsamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen.

Arbetet syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av medborgarna, social solidaritet samt tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster.

Hur arbetar NVC?
- Arrangerar och finansierar temakonferenser och seminarier
- Systematiserar kunskap och ger stöd till utvecklingsprojekt
- Arrangerar workshops, föreläsningar samt sammanställer forskningsresultat
- Utvecklar rekommendationer och riktlinjer som bidrar till att stärka den
nordiska välfärdsmodellen
- Främjar kunskapsutbyte inom Norden, EU, Europarådet och FN