Djrdblqwwc1sukbygrau

Nordisk utredning om upphandling av missbrukstjänster

Pressmeddelanden   •   2016-01-04 10:26 CET

Hur styrs upphandlingen av missbrukstjänsterna i de nordiska länderna och vilka erfarenheter har de som ansvarar för upphandlingen? Bland annat detta ska Nordens Välfärdscenter ta reda på i en nordisk preliminär kartläggning.

Smleydahfloip6ilz43u
Amkfot0lef4yo2tl5pgea

Inbjudan till frukostseminarium: God kvalitet i äldreomsorgen - vad är egentligen det?

Pressmeddelanden   •   2015-12-16 12:10 CET

Alla önskar en god kvalitet i äldreomsorgen - men vad är det egentligen? Och hur kan den mätas? Välkommen till en debatt som tar utgångspunkt i Nordens Välfärdscenters översyn av nordiskt kvalitetsarbete. Bland annat deltar Anna-Lena Sörenson (S) vice ordförande i Socialutskottet och Susanne Rolfner Suvanto, utredare som ska ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Csi8nob8ocvwn0z2lu1e

Ny rapport om kvalitet i äldreomsorgen i Norden

Pressmeddelanden   •   2015-12-13 15:26 CET

​Frågan om kvalitet i äldreomsorgen är viktig och mer aktuell än någonsin. Avsikten med denna rapport är att skapa en överblick över situationen i Norden och därmed ge inblick i och inspiration till hur utmaningarna inom äldreomsorgen bäst kan mötas i de nordiska länderna.

Bkxv2k9bnyi1dhrordyy

​Internationella funktionshindersdagen uppmärksammas i Norden

Pressmeddelanden   •   2015-12-03 10:02 CET

I dag den 3 december infaller Internationella funktionshindersdagen som även i år uppmärksammas på bred front i Norden. Syftet är att rikta fokus på hinder och lösningar för inkludering och delaktighet för den betydande del av världens befolkning som har någon typ av funktionsnedsättning.

Media-no-image
Ncmszusnw2l12nunbnzx

Fri rörlighet för personer med funktionsnedsättning?

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 17:31 CET

Det är en självklarhet att personer med funktionsnedsättning ska kunna röra sig fritt mellan de nordiska länderna, studera, arbeta eller helt enkelt besöka, Nu finns det en film som ska stärka arbetet för fri rörlighet och mot funktionshinder. Filmen spelades in under seminariet "Fri rörlighet och funktionshinder" som ägde rum i Köpenhamn i oktober och som arrangerades av Nordens Välfärdscenter.

HÄR KAN DU SE FILMEN

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

Det är en självklarhet att personer med funktionsnedsättning ska kunna röra sig fritt mellan de nordiska länderna, studera, arbeta eller helt enkelt besöka. Nu finns det en film som ska stärka arbetet för fri rörlighet och mot funktionshinder. Filmen spelades in under seminariet "Fri rörlighet och funktionshinder" som ägde rum i Köpenhamn i oktober och som arrangerades av Nordens Välfärdscenter.

Läs vidare »
Kkq3o89qkqkhdzatlphl

”Vårdpersonalen väsentlig för kvaliteten inom äldreomsorgen”

Pressmeddelanden   •   2015-11-27 14:41 CET

- Det går inte att säga vilket nordiskt land som har den bästa kvaliteten inom äldreomsorgen men alla nordiska länder har bra saker på gång. Det har skett en enorm utveckling under de senaste 15 åren. Samtliga länder har ändå mycket kvar att göra.

Rbo4bbh6pjpm0z9hok4s

Hur kan samhället hjälpa fosterbarn på bästa sätt?

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 10:43 CET

- Fosterhemsbarn har ett sämre utgångsläge än övriga barn. Kan man lita på att samhället tar hand om dem? Det är en fråga som de placerade unga själva ställer, konstaterade forskaren Tarja Heino från Institutet för hälsa och välfärd då Nordens Välfärdscenters nordiska seminarieturné "Fokus på barn i fosterhem” arrangerades i Helsingfors 18.11.

Snqdk1rbyfn6qdabz8ez
O4ztbwsaa0sf54ocacql

UNGA VUXNA MED NEDSATT ARBETSFÖRMÅGA - En beskrivning av trygghetssystemen i Norden

Pressmeddelanden   •   2015-10-05 10:06 CEST

Vilka konkreta delar av de ekonomiska och sociala trygghetssystemen i Norden är aktuella för gruppen unga med psykisk ohälsa? Vilka regler styr och hur administreras trygghetssystemen? Den här rapporten visar att samtliga nordiska länder har välfärdssystem riktade till gruppen unga med psykisk ohälsa, men att systemen i de olika länderna skiljer sig åt i sin uppbyggnad.

Wxlgsbh5rqq8dllrj8nr

Alcohol’s harm to others as a research perspective – opportunities and challenges

Pressmeddelanden   •   2015-09-25 12:02 CEST

Sfsu2fruv5krfrcanypp
O4ztbwsaa0sf54ocacql

Vilka arbetar med unga i Norden?

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 13:42 CEST

Ny kartläggning av institutioner, myndigheter och organisationer med fokus på psykisk hälsa, arbete och studier. Vi är övertygade om att vi kan lära oss mycket av varandras olika lösningar. Det kan handla om att ta del av andras förebyggande åtgärder, utbyte av evidensbaserade arbetsmetoder och att dela lärdomar från framgångsrika projekt för att motverka att unga nordbor hamnar i utanförskap.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

Om Nordens Välfärdscenter

Nordiskt samarbete inom det sociala området

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

Institutionen rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdsamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen.

Arbetet syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av medborgarna, social solidaritet samt tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster.

Hur arbetar NVC?
- Arrangerar och finansierar temakonferenser och seminarier
- Systematiserar kunskap och ger stöd till utvecklingsprojekt
- Arrangerar workshops, föreläsningar samt sammanställer forskningsresultat
- Utvecklar rekommendationer och riktlinjer som bidrar till att stärka den
nordiska välfärdsmodellen
- Främjar kunskapsutbyte inom Norden, EU, Europarådet och FN