V4xsrkj33ilvftrs2w6y

”Åland är ett alkoholtillåtande samhälle”

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 15:21 CEST

Det skrivs oerhört lite om vilka negativa konsekvenser taxfreeförsäljningen har på Åland, enligt frilansjournalisten Astrid Olhagen, som menar att Åland är ett mycket alkoholtillåtande samhälle. Olhagen var moderator för Nordens Välfärdscenters seminarium ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” i Mariehamn 18 maj.

Bt9rh6u7sgbhzpl4ssab
Stagfeekyzymgtlpz2wb O4ztbwsaa0sf54ocacql

Om ungas psykiska hälsa i riksdagen

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 10:05 CEST

Onsdagen den 25 maj arrangerar Nordiska rådets svenska delegation ett seminarium om psykisk ohälsa bland barn och unga. Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare på Nordens Välfärdscenter, kommer att presentera de viktigaste insikterna från projektet ”Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning”.

Media-no-image

Svårt samordna insatser kring barnfattigdom i Norden

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 09:00 CEST

Trots flera år av uppmärksamhet och debatt är det tunnsått i Sverige med insatser som tar ett helhetsgrepp mot barnfattigdom. Situationen är motsatt i Norge. Det är det enda landet i Norden som har åtgärder med helhetssyn för att bekämpa barnfattigdom. Det är budskapet i Nordens Välfärdscenters nya rapport Insatser mot barnfattigdom.

Ewa Persson Göransson, direktör på Nordens Välfärdscenter, är kritisk till bristen på helhetssyn:

- Det är märkligt att vi i Norden inte tar bättre tag i problemet. Frågan har varit aktuell åtminstone sedan sekelskiftet och vi borde ha kommit en bra bit längre.

I Sverige lyfter rapportförfattarna fram Fryshusets projekt Barn till ensamma mammor som ett lyckat projekt med helhetsgrepp. I projektet är cirka 2 000 barn medlemmar och de deltar i olika aktiviteter tillsammans med sina mödrar.

Av de nordiska länderna är det bara Norge som tar helhetsgrepp i någon större utsträckning. Rapporten beskriver fyra åtgärder, som samtliga finns i Norge.

För att tala om helhetsgrepp krävs att åtgärderna omfattar alla medlemmar i en fattig familj där de olika myndigheterna samordnar sina insatser.

Rapporten från Nordens Välfärdscenter har skrivits av de norska forskarna Tone Fløtten, ledare vid Forskningsstiftelsen Fafo och Anne Skevik Grødem, forskningsledare vid Institutt for samfunnsforskning. Bakom arbetet med rapporten finns ett brett nordiskt samarbete och det är NORDBUK, Nordiska barn- och ungdomskommittén, som varit uppdragsgivare.

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta Anna Gärdegård, projektledare på Nordens Välfärdscenter, anna.gardegard@nordicwelfare.org, 070-265 56 52.

Här finner du rapporten Insatser mot barnfattigdom.

Här finns mer information om projektet Barnfattigdom.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

Trots flera år av uppmärksamhet och debatt är det tunnsått i Sverige med insatser som tar ett helhetsgrepp mot barnfattigdom. Situationen är motsatt i Norge. Det är det enda landet i Norden som har åtgärder med helhetssyn för att bekämpa barnfattigdom. Det är budskapet i Nordens Välfärdscenters nya rapport Insatser mot barnfattigdom.

Läs vidare »
Qifknbbhkakiyqvcwbwx

Så här skapar du möten för alla

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2016 09:58 CET

Rapporten Möten för alla från Nordens Välfärdscenter är en komplett checklista för arrangörer av konferenser, möten och seminarier. Den varvar inspiration med värdefulla råd och går igenom regler och riktlinjer gällande tillgänglighet. Grundprincipen är att deltagande ska kunna ske på lika villkor oavsett funktionalitet.

Ai72hyat1k7vpofti9uv

Hur gör grannarna? - om nordisk funktionshinderspolitik

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2016 14:09 CET

Det strategiska arbetet för ökad delaktighet och ett samhälle för alla anknyter också till FN:s konvention rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under 2016 pågår utvärderingar av nuvarande strategier på flera håll i Norden. Det finns samtidigt ett intensivt arbete med utformning av kommande strategier och/eller handlingsplaner för funktionshinderspolitiken.

Dpkkjndkjvqbu7thwzmt

Ny rapport beskriver framgångsrikt samarbete mellan offentlig sektor och civilsamhället för unga med psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2016 13:44 CET

I en ny nordisk forskningsrapport beskrivs en svensk och två danska verksamheter för unga med psykisk ohälsa. De utmärker sig då offentlig sektor och civilsamhället samarbetar för att förbättra ungdomarnas levnadsvillkor och skapa delaktighet.

Wojqvnuopk1loowuikrz

Det er ikke kun en syndebukk

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2016 14:09 CET

Ensformige synsvinkler og personlige meninger kjennetegner diskusjonen rundt forslaget i parlamentet om salg av alkohol i matvarebutikker i Island. De som stötter forslaget har lettere tilgang til mediene enn de som er i mot. Dette framkom i talen som Rafn M. Jónsson holdt på et möte i Nordens Hus om medienes ansvar. Jónsson er prosjektleder i det islandske helsedirektoratet.

Usolejnbgk85lloph5ka

Ny rapport: Verksamma åtgärder för att stärka unga vuxnas psykiska hälsa i Norden

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2016 14:53 CET

I en ny rapport ger Nordens Välfärdscenter beslutsfattare konkreta tips på hur man bäst utformar samhällets stöd till unga, där ungdomars egna reflektioner fungerat som vägledning. I rapporten beskrivs olika nordiska verksamheter som alla utmärker sig för sitt arbete med unga som lider av psykisk ohälsa.

Yevqazivigyxyn1cti7i

Klart med bidrag ur Stödordningen för funktionshindersorganisationer

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2016 13:28 CET

Även i år bidrar Nordens Välfärdscenter till konkret nordisk nytta genom att ge ekonomiska bidrag så att funktionshindersorganisationer i Norden och Baltikum kan mötas och utveckla sitt intressepolitiska arbete. Här kan du läsa vilka som tilldelats medel.

H35kvsdgzpf1pxtv22uo

Kommunikasjonen med brukere og pårørende må bedres

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2016 09:49 CET

Nordens Välfärdscenter har gjennom et bredt nordisk samarbeid av eksperter, gjennomført en kartlegging av kvaliteten på nordisk eldreomsorg. Denne kartleggingen har resultert i rapportene «Kvalitet i eldreomsorgen» og "Når fortiden er lenger enn fremtiden", som begge viser hvor eldreomsorgen i Norden står i dag.

Bilder & Videor 1 bild, 7 videor

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • judwkmdiqdt.haiwdnxwggagzpaay@dlgenordicwelfarbraqe.soorg
  • +46 70 605 5681

Om Nordens Välfärdscenter

Nordiskt samarbete inom det sociala området

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.

Institutionen rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdsamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen.

Arbetet syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av medborgarna, social solidaritet samt tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster.

Hur arbetar NVC?
- Arrangerar och finansierar temakonferenser och seminarier
- Systematiserar kunskap och ger stöd till utvecklingsprojekt
- Arrangerar workshops, föreläsningar samt sammanställer forskningsresultat
- Utvecklar rekommendationer och riktlinjer som bidrar till att stärka den
nordiska välfärdsmodellen
- Främjar kunskapsutbyte inom Norden, EU, Europarådet och FN