Skip to main content

Taggar

socialpolitik

Välfärd

Funktionshinder

alkohol

välfärdsteknologi

ungdomsarbetslöshet

"Välfärdsteknologi handlar inte om teknik utan om människor" - tekniksprång i nordisk demensvård
Magasin 2017

Magasin 2017

Dokument   •   2017-05-05 13:25 CEST

Magasinet presenterar Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet.

Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Vad behöver beslutsfattare i de Norden investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga? Nordens välfärdscenters projekt Unga in i Norden har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram förslag på vad samhället behöver förändra och presenterar verksamheter och projekt som visat sig skapa förutsättningar för unga att ta ett steg in i samhället genom antingen studier eller arbete.

Lokalt nytänkande inom missbruksvården

Lokalt nytänkande inom missbruksvården

Dokument   •   2016-09-22 10:34 CEST

Under ett par år har Nordens Välfärdscenter understött utbyte av lokal kunskap inom missbruksvården. Forskare och praktiker från Stavanger, Umeå och Århus kommun har träffats och delat med sig av hur de har löst problem inom tre områden - unga med omfattande missbruk, dolt alkoholbruk bland patienter, samt patienter som avbryter substitutionsbehandling. Här sammanställer vi resultaten.

The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker

I de nordiska länderna löper unga, kvinnor, ensamstående och personer boende i storstadsområden större risk att skadas av andras drickande. Det är ett av resultaten som forskarnätverket H20 Nordic, grundat av Nordens Välfärdscenter 2013, kommit fram till. Den nya publikationen ”The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker" beskriver de viktigaste forskningsresultaten.

When someone has to take charge

When someone has to take charge

Dokument   •   2016-09-12 08:52 CEST

The theme of the study is young people in vulnerable situations in terms of education, work, participation and mental ill-health. The report also examines how public agencies and services in the three countries describe challenges, initiatives and measures relating to this group. The work is based on qualitative interviews held in Iceland, the Faroe Islands and Norway.

Magasin 2016

Magasin 2016

Dokument   •   2016-07-11 13:56 CEST

Magasinet presenterar Nordens Välfärdscenters arbetsområden och våra intressanta projekt. Här kan du bland annat läsa om Aida som var ett ensamkommande barn i svenska Migrationsverkets statistik och om danska Andreas som kan leva mer självständigt tack vare välfärdsteknologi.

Vill du veta mer om vad vi arbetar med på Nordens Välfärdscenter? Läs vårt magasin!

Varje år ger vi ut ett nummer av vårt magasin som lyfter fram flera av de spännande ämnen och projekt vi jobbar med. I 2015:års magasin kan du bland annat läsa om Asbjørn från Norge och Hanna från Danmark som berättar om sina erfarenheter av att bli beroende av insatser från samhället. Magasinet finns att ladda ner som pdf och du kan också få det hemskickat gratis!

Nordens Välfärdscenters magasin 2014

Nordens Välfärdscenters magasin 2014

Dokument   •   2014-05-26 14:26 CEST

I årets Magasin utvecklar Gunnar Wetterberg sina tankar om Norden som en förbundsstat. Bland övrigt innehåll märks funderingar om äldreomsorgen nu och i framtiden, signerade Huovinen och Larsson, ministrar i Finland respektive Sverige med äldreomsorgen inom sina ansvarsområden. Susanna Alakoski skriver utifrån sina egna erfarenheter om hur det är att växa upp i en fattig familj.

Om Nordens Välfärdscenter - informationsbroschyr

Nordens Välfärdscenter är med och utvecklar den nordiska välfärdsmodellen. Läs om vårt arbete inom alkohol- och drogfrågor, arbetsinkludering, funktionshinderfrågor, välfärdspolitik och välfärdsteknologi. Läs om vår verksamhet i broschyren, sprid den gärna!

NVCs magasin 2013

NVCs magasin 2013

Dokument   •   2013-06-20 03:26 CEST

Hver år udgiver NVC et magasin med en række vedkommende artikler fra en bred vifte af velfærdsområdet. I årets magasin, kan du blandt andet læse: •Interview med Dagfinn Høybråten - generalsekretær i Nordisk Ministerråd •Det glemte velfærdssamarbejde - forsker Johan Strang skriver •De nordiske samarbejdsministre vurderer velfærdsmodellernes største udfordringer ...og meget andet.

NVCs magasin 2012

NVCs magasin 2012

Dokument   •   2012-05-31 14:00 CEST

Välkommen att ladda vårt magasin där vi berätta om vår verksamhet inom det välfärdspolitiska fältet. Ur innehållet: • Intervjuer med de svenska, finska, isländska och norska socialministrarna • Mellan stolthet och skam • Från catwalken till IKEAkatalogen • Du kan bare øve dig! • Förebyggande arbete en del av vardagen