Skip to main content

Taggar

socialpolitik

Välfärd

Funktionshinder

alkohol

ungdomsarbetslöshet

välfärdsteknologi

Välfärd 98 socialpolitik 90 nordiskt samarbete 83 Norden 73 Funktionshinder 63 Funktionsnedsättning 34 välfärdsmodell 31 handikapp 25 nordic welfare 22 alkohol 21 ungdomsarbetslöshet 19 välfärdsprogram 17 välfärdsteknologi 13 äldreomsorg 10 Rättigheter 9 Integration 9 äldre 9 arbetsmarknad 8 nordiska ministerrådet 7 Nordens välfärdscenter 7 Kultur 6 forskning 6 Samer 5 utbildning 5 tillgänglighet 5 Rapport 5 nordic model 5 FN 4 droger 4 demens 4 skola 4 hjälpmedel 4 familjepolitik 4 mediepolitik 4 public service 4 barnfattigdom 4 privatisering 3 äldreboende 3 Finland 3 välfärdspolitik 3 fn konvention 3 skolavhopp 3 demokrati 3 fosterbarn 3 förtidspension 3 etnicitet 3 gustav forsberg 3 nordiska rådet 3 almedalen 3 föräldrastödsprogram 3 play 3 neuropsykiatriska funktionshinder 3 arbetslöshet 3 ungdomar 3 Välfärdscenter 3 adhd 3 ahmed abdullahi 3 arbetsmarknaden 3 äldrevård 3 bok och biblioteksmässan 3 Nordens 3 danmark 2 nordic centre for welfare and social issues 2 fosterhem 2 ruben östlund 2 disability issues 2 nordisk jämförelse 2 Margareta 2 föräldrastöd 2 uncrpd 2 cay bond 2 k-g bergström 2 erik hemmendorff 2 internationella funktionshindersdagen 2 teater 2 miljö 2 stöd till barn 2 danska 2 äldrepolitik 2 attendo 2 pensionsålder 2 appar 2 susanna alakoski 2 nordisk film 2 våld 2 Arbete 2 Dahlberg 2 Mänskliga 2 lo 2 eu 2 socialt stöd 2 nordiska rådets filmpris 2 barn 2 Stöd 2 tidiga insatser 2 familjestödsprogram 2 Jämställdhet 2 nordiska ministerrådets informationskontor 2 föräldrar 2 äldre arbetskraft 2 lss 2 omvårdnad 2 Hjälp 2 nordic council of ministers 2 Service 2 ewa björling 2 svenska ordförandeskapsprogrammet 2 pensionsåldersutredningen 2 Samisk 2 Umeå 2 genus 2 psykisk ohälsa 2 kulturella och kreativa näringar 2 unga 2 arbetsmiljö 2 kommunalpolitik 2 Anna 2 proffice 2 Uttjek 2 familj 2 böcker 2 skolfrånfall 2 csr 2 öresundsregionen 2 Universitet 2 utanförskap 2 fnkonventionen 2 birgitte stærmose 2 labour market inclusion 2 Norge 2 drogforskning 2 kulturpolitik 1 film 1 catwalk 1 personer med funktionsnedsätning 1 alkoholforskning 1 diva 1 fair trade center 1 Institutioner 1 Erlend Loe 1 sapmi 1 globalization 1 dövblindhet 1 nedskärningar 1 helena von zweigbergk 1 dennis nørmark 1 Maria 1 talar norden med kluven tunga? 1 island 1 hagamannen 1 nordiska välfärdsmodellen 1 jeff collin 1 alcohol and drug issues 1 Tabun 1 same 1 informationsteknologi 1 ekonomisk kris 1 fredrik karlström 1 alison ritter 1 besöksnäring 1 almedalen 2016 1 socialdepartemenet 1 human rights 1 ruben öst 1 östersjöstrategin 1 dagfinn høybråten 1 Sällsynta 1 färöarna 1 sverige i världen 1 våldtäkt 1 upphandlingsstöd 1 pension age 1 familjecenter 1 sveriges pensionärsförbund 1 tone fløtten 1 bibliotek 1 Tala 1 jobbcoach 1 rehabilitering 1 beroende 1 Samhället 1 köpenhamn 1 missbruksvård 1 ud 1 lagercrantz 1 småbarnsföräldrar 1 föreningen norden 1 kvinnor 1 Landsting 1 handel 1 fosterhemsbarn 1 world water week 1 bbc 1 no 1 torshavn 1 youth unemployment 1 Behov 1 ungas utsatthet 1 nordiska språk 1 bildning 1 nordiskt arbetsmarknadsmöte 1 medarbetare 1 hjalmar söderberg 1 flytta hemifrån 1 zlatan 1 nordnes välfärdscenter 1 socioeconomic 1 nya kommunikationsvägar 1 Barne- 1 utvecklingsstörda 1 ekonomisk utsatthet 1 tillväxt 1 delaktighet 1 smartphone 1 moomsteatern 1 social+ 1 kulturella & kreativa näringar 1 sven bremberg 1 friskolor 1 välfärdsområde 1 Levnadssätt 1 nordiska alkohol- och drogforskardagarna 1 anhöriga 1 grön tillväxt 1 sociala frågor 1 pension 1 kommunikation 1 synlighed i medierne 1 välfärdsmodellen 1 den nordiska välfärdsmodellen 1 ungdoms- og familiedirektoratet 1 welfare technology 1 litteraturpris 1 web 1 läsning 1 handikappolitik 1 familjeskydd 1 christina järnstedt 1 anna danielsson öberg 1 lagstiftning 1 tillgänglighet; rehabilitering; habilitering; pedagogik 1 miljömässigt ansvar 1 mångfald 1 kulturarbetare 1 familjecentraler 1 ungdomsfrågor 1 www.kunskapsbanken.org 1 barnkultur 1 funktionshindrad 1 funktionshinderfrågor 1 digital delaktighet 1 svårt sjuka barn 1 globaliserad 1 Sammanhang 1 syntolkning 1 omsorg äldre 1 tapio salonen 1 diskrimering 1 Kia Flyk 1 reform 1 europaminister 1 dansk kultur 1 marta szebehely 1 arbetsgivare 1 karl-petter thorwaldsson 1 johan strang 1 Studie 1 socialtjänst 1 mijö 1 pensionärernas riksorganisation 1 sjukersättning 1 Anette Edin-Liljegren 1 otrygga anställningar 1 åldersdiskriminering arbetsmarknad 1 demografi 1 ungas röster i det offentliga rummet 1 Seminarium 1 welfare policy 1 litteratur 1 nordens barn 1 marianne möller 1 arbetsinkludering 1 globalisation 1 normacare 1 humanitär rätt 1 Förvaltningskommuner 1 swedish model 1 öppna jämförelser 1 ideell organisation 1 familjevåld 1 anhöriga till dementa 1 rikke sølvsten sørensen 1 östersjöregionen 1 filmmakare 1 ohälsa 1 utställning 1 rättvisa 1 kunskapsbank 1 twitter 1 lärande 1 exportmarknad 1 nordisk 1 utförare 1 stockholms centrum för forskning om offentlig sektor 1 sjukvård 1 internet 1 ensamkommande 1 fackförbund 1 engelska 1 karin åström 1 förebyggande arbete 1 silja borgarsdottir sandelin 1 nordiska 1 gabrielle meagher 1 utrikespolitik 1 arbetsmarkadsfrågor 1 pm nilsson 1 nordiska ministerådet 1 handikappidrott 1 fn:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsned­sättning 1 hälsoundersökning 1 språkförståelse 1 hotell och restaurang 1 starta eget 1 mottagningssystem 1 svensk kultur 1 alkoholpolitik 1 folkhälsa 1 klimat 1 stand up comedy 1 internationellt samarbete 1 boende för äldre 1 journalistik 1 skandinaviska 1 åldersdiskriminering 1 populärvetenskap 1 finska 1 rasism 1 disability 1 Västerbottens 1 dans 1 personlig assistans vård omsorg lss autism beteendeproblematik 1 bufdir 1 anställning 1 loe 1 norska 1 förskola 1 informationssamhället 1 makt 1 aktivitetsersättning 1 dagis 1 vård av äldre 1 applikationer 1 Diagnoser 1 nordiska handikappolitiska rådet 1 strindberg 1 hållbart samhälle 1 naiv super 1 hudfärg 1 funktionsnedsättningar 1 Sverige 1 media 1 gunnar wetterberg 1 hållbar turism 1 karin arvidsson 1 upphandling 1 Utsatthet 1 missbruk 1 sveriges penisonärer 1 kroniska sjukdomar 1 kulturkrockar 1 kpmg 1 Nordiskt 1 psykisk uhelse og tidlig uførepensjonering i norden 1 norden i fokus 1 Samarbete 1 birgitte stærmos 1 stödordningen 1 yrkesliv 1 nordic co-operation 1 anhörigstöd 1 åldringsvård 1 Sexualitet 1 rusmedel 1 violence against women 1 omsorg 1 Undersökning 1 drop-outs 1 disabilities 1 alkoholreklam 1 tidigt stöd 1 Agenda 2030 1 nordisk ministerråd 1 regionalt samarbete 1 unga vuxna och alkohol 1 kkn 1 sysselsättning 1 Konferens 1 civilia organisationer 1 funktionshindersdagen 1 förädraskap 1 hållbarhet 1 fns konvention om mänskliga rättigheter 1 world watch institute 1 förädrastöd 1 danska socialstyrelsen 1 sociala indikatorer 1 välfärdsvakt 1 fredrik arvas 1 konkurrens 1 svenska 1 Kommuner 1 mediebranschen 1 lena adelsohn liljeroth 1 mental hälsa 1 drop outs 1 mediapolitik 1 civila organisationer 1 jysc 1 dövblinda 1 disabilities/special needs 1 hälsokontroller 1 rekrytering 1 alkohol- och narkotikafrågor 1 talbok 1 rättighetsfrågor 1 personlig assistans 1 jens assur 1 johan ehn 1 kat 1 kroniker 1 riksdagen 1 omvärldsanalys 1 nyanlända 1 mediedebatt 1 Livsförhållanden 1 Glesbygdsmedicinskt centrum 1 nordic welfare model 1 erik hemmendorf 1 fn:s barnkonvention 1 teckenspråk 1 globalisering 1 funktionshinderrådet 1 Samhälle 1 nordisk marknadsansvaring 1 david lagercrantz 1 Montefusco 1 Konvention 1 placerade barn 1 hearing 1 nordisk media 1 reklam 1 alkoholdebatt 1 lars kry 1 Jobb 1 europa 1 for det som vokser. unge 1 psykisk hälsa 1 arbetslöshet bland unga 1 internationella handikappdagen 1 intellektuella funktionshinder 1 socialt ansvar 1 scandic hotell 1 familjestöd 1 rock 1 zlatanboken 1 staffan furusten 1 bidrag 1 tobak 1 ovana läsare 1 vårdnadsbidrag 1 vatten 1 sustainability 1 scenkonst 1 harms to others 1 arbetsmarknadsåtgärder 1 inovation 1 svenskt näringsliv 1 syntolk 1 maja dahl 1 kaisa huuva 1 birgitta ohlsson 1 planetens gränser 1 carina lindfelt 1 henrik borelius 1 sápmi 1 barnomsorg 1 identitet 1 tipping point 1 fosterhemsplacering 1 daniele gasparis 1 internationella miljöavtal 1 brit stakston 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Policies and measures for speeding up labour market integration of refugees in the Nordic region

Policies and measures for speeding up labour market integration of refugees in the Nordic region

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 11:40 CET

It takes on average five to ten years for a refugee to get work in the Nordic countries. Since the countries show both differences and similarities in migration policies and practical solutions, the question is how we can learn from each other. This report is the result of a comparative study of policies and measures in place in the countries for achieving more efficient labour market integration.

Media no image

Den nordiska paradoxen i nytt ljus

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 12:59 CET

​Den nordiska välfärdsmodellen är starkt kopplad till jämlikhet. Att hälsan är mer ojämlikt fördelad mellan socioekonomiska grupper i Norden än i många länder med mindre utvecklade välfärdssystem har därför förbryllat såväl forskare som politiker och beslutsfattare. Johan Mackenbach, folkhälsoforskare från Erasmus MC i Rotterdam, har myntat uttrycket ”den nordiska paradoxen”.

Media no image

Nytt projekt om ändrade dryckesvanor i Norden

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 09:31 CET

Dagens tonåringar dricker mindre medan äldre dricker allt mer jämfört med tidigare generationer. Nordens välfärdscenters projekt ”Dryckesvanor bland unga och äldre i Norden” granskar alkoholkonsumtionen bland 14-25-åringar och inom äldrevården.

Nu ska tillgänglighet bli lika självklart som jämställdhet

Nu ska tillgänglighet bli lika självklart som jämställdhet

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 11:18 CET

I Norden ska ingen lämnas utanför och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska bli lika självklart som jämställdhet mellan könen. Det menar Maria Montefusco som leder arbetet med Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Ett råd som ska stärka de nordiska ländernas samarbete om funktionshinder.

Media no image

”Välfärden får inte bli beroende av problemspelare”

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 07:45 CET

I de flesta samhällen styrs vinsten från spelindustrin till allmännyttiga ändamål. Men hur stor är risken att ideella föreningar och organisationer blir beroende av spelintäkter? Kan organisationerna i värsta fall börja förespråka spelande för att trygga sina inkomster? – Vår välfärd får inte bli beroende av folks spelbeteende, säger forskare i en intervju för webbplatsen PopNAD.com.

Snabbare väg från flykting till arbetstagare - Nordiska erfarenheter

Snabbare väg från flykting till arbetstagare - Nordiska erfarenheter

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 16:41 CET

Det tar i genomsnitt sju år innan nyanlända får fotfäste på arbetsmarknaden. Att korta ner den här tiden och ta bättre vara på de nyanländas kompetens är en av de nordiska samhällenas viktigaste och också mest prioriterade uppgifter. Det konstaterades vid en konferensen arrangerad av Nordens välfärdscenter i samarbete ned Nordregio och Nordiska ministerrådets informationskontor.

Media no image

Sverige ser slutet för spelmonopolet

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 10:01 CET

Sverige planerar att konkurrensutsätta delar av spelmarknaden genom att införa ett licenssystem. Forskarna är ändå skeptiska till att det kommer att minska mängden spelreklam eller tillgängligheten till spel, som vissa hade hoppats på, rapporterar popNAD.com. För spelandets del gäller nämligen samma sanning som för alkohol – ökad tillgänglighet ger mer problem, visar forskning.

Media no image

Nordborna och penningspel

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 08:49 CET

​De nordiska länderna har valt olika vägar då det kommer till spelpolitik. Danmark gick in för ett licensbaserat system för spelmarknaden 2012 och i Sverige kommer spelmonopolet sannolikt att ersättas av ett licenssystem från och med 2019. I Norge står spelmonopolet än så länge stabilt, likaså i Finland där tre monopolföretag slogs samman till en stor operatör i början av året.

Media no image

Ökad tillgänglighet ger mer skador – också då det gäller penningspel

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 13:24 CET

De skador som uppstår till följd av penningspel kan regleras genom att minska tillgängligheten på spel, det här enligt forskaren Ingeborg Rossow som deltog i den internationella penningspelskonferens som hölls i Helsingfors i början av november.

”Det finns inte endast ett svar på varför unga dricker mindre”

”Det finns inte endast ett svar på varför unga dricker mindre”

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 08:50 CET

– Det är lite naivt att tro att vi ska hitta ett svar på frågan om varför unga dricker mindre, säger alkoholforskaren Jonas Raninen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, under popNAD:s seminarium om ungas dryckesvanor. – Vad är det som vi inte klarar av att se, frågar i sin tur forskaren Hilde Pape från Folkehelseinstituttet.

Utan spelregler – mobilspelandets vilda västern
"Vi måste få bukt med de uppgjorda fotbollsmatcherna"

"Vi måste få bukt med de uppgjorda fotbollsmatcherna"

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 14:27 CET

Vadslagning inom idrotten blir allt vanligare. Ungefär en sjundedel av fotbollsindustrins vinstmedel uppskattas härstamma från vadslagning. Samtidigt fortsätter bevisen på uppgjorda matcher tynga branschens rykte. Professor Daníel Thór Ólason från Islands universitet målar upp en domedagsprofetia om man inte får bukt med problemet i en intervju för popNAD.com.

​Banbrytande forskning om svårigheter för samer med funktionsnedsättning

​Banbrytande forskning om svårigheter för samer med funktionsnedsättning

Nyheter   •   Nov 02, 2017 14:46 CET

De nordiska välfärdsinstitutionerna har liten kulturell förståelse för samiska livsförhållanden. Följden blir att samer med funktionsnedsättning inte alltid får det bemötande som de har laglig rätt till. Det visar ett fyra år långt forskningsprojekt som nu avslutas med stor konferens i norska Alta den 9 november.

 Så kan man minska skolavhopp

Så kan man minska skolavhopp

Nyheter   •   Okt 31, 2017 13:26 CET

Unga som inte slutför sin utbildning är ett stort problem i Norden och Europa. De som avbryter sin utbildning riskerar att ställas helt utanför samhället. På en internationell konferens i Köpenhamn den 6 och 7 november diskuteras aktuell forskning och exempel på hur man kan få unga att återgå till skolan.

Forskare överraskad över våld mot kvinnor i Stockholms drogmiljö

Forskare överraskad över våld mot kvinnor i Stockholms drogmiljö

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 08:25 CEST

Anke Stallwitz, professor i socialpsykologi vid Evangelische Hochschule i Freiburg, har studerat våld i olika länders drogmiljöer, bland annat i Stockholm. Hon är mycket överraskad över vad hon hittade i ett av världens mest jämställda länder, rapporterar webbsajten popNAD.com.

Hur motarbeta de växande hälsoklyftorna i Norden?

Hur motarbeta de växande hälsoklyftorna i Norden?

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 11:46 CEST

Trots en aktiv välfärdspolitik växer ojämlikheten i hälsa i de nordiska länderna, mer än i till exempel Spanien och Italien. Exakt vilka mekanismer som ligger bakom utvecklingen och vilka faktorer som har störst påverkan är inte klarlagt. Nordens välfärdscenters nya projekt ska ta reda på hur de växande hälsoklyftorna kan motarbetas på nationell nivå.

Välkommen till konferensen  Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga

Välkommen till konferensen Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 13:17 CEST

​Integrationen av barn och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av samtidens stora utmaningar. Det 7:e december anordnar Nordens välfärdcenter en konferens i Köpenhamn där vi ger möjlighet att dela kunskap och erfarenheter mellan länderna om hur vi skapar goda förutsättningar för en lyckad inkludering i Norden.

 Seminarium om sexualitet och funktionsnedsättning bröt tabun

Seminarium om sexualitet och funktionsnedsättning bröt tabun

Nyheter   •   Sep 25, 2017 10:15 CEST

Sexuell hjälp, sexuellt utnyttjande och hur vi kan spränga hinder kring sex och samlevnad. Detta och mycket mer talades det om under seminariet Bryt tabut som i början av september drog storpublik till Nordens hus på Färöarna.

​Fokus på ungas utanförskap

​Fokus på ungas utanförskap

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 12:05 CEST

En väsentlig andel av ungdomarna i Norden riskerar ett långvarigt utanförskap från utbildning och arbetsliv. Forskningsbaserad kunskap visar att de politiska insatserna för dessa unga snarare måste vara individanpassade än utformade för ungdomsgruppen generellt.

Nordic website on integration of refugees and migrants - now available in English

Nordic website on integration of refugees and migrants - now available in English

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 13:36 CEST

Our new home page is intended to make it easier for people working with the integration of refugees and migrants to find new knowledge and to gain inspiration for new working methods. We also want to help individuals working for an open and inclusive society to establish new contacts in the Nordic region.