Skip to main content

Taggar

socialpolitik

Välfärd

Funktionshinder

alkohol

ungdomsarbetslöshet

välfärdsteknologi

Välfärd 98 socialpolitik 90 nordiskt samarbete 83 Norden 73 Funktionshinder 63 Funktionsnedsättning 34 välfärdsmodell 31 handikapp 25 nordic welfare 22 alkohol 21 ungdomsarbetslöshet 19 välfärdsprogram 17 välfärdsteknologi 13 Integration 10 äldreomsorg 10 Rättigheter 9 äldre 9 arbetsmarknad 8 nordiska ministerrådet 7 Nordens välfärdscenter 7 Kultur 6 forskning 6 tillgänglighet 5 utbildning 5 Rapport 5 Samer 5 nordic model 5 demens 4 mediepolitik 4 skola 4 FN 4 droger 4 barnfattigdom 4 public service 4 familjepolitik 4 hjälpmedel 4 fn konvention 3 äldreboende 3 arbetslöshet 3 skolavhopp 3 neuropsykiatriska funktionshinder 3 fosterbarn 3 arbetsmarknaden 3 almedalen 3 nordiska rådet 3 förtidspension 3 föräldrastödsprogram 3 play 3 Nordens 3 ungdomar 3 gustav forsberg 3 ahmed abdullahi 3 bok och biblioteksmässan 3 etnicitet 3 välfärdspolitik 3 äldrevård 3 Välfärdscenter 3 adhd 3 Finland 3 privatisering 3 demokrati 3 internationella funktionshindersdagen 2 Arbete 2 Anna 2 Dahlberg 2 nordisk film 2 Uttjek 2 Umeå 2 danska 2 fosterhem 2 teater 2 föräldrastöd 2 barn 2 miljö 2 stöd till barn 2 Hjälp 2 drogforskning 2 utanförskap 2 Service 2 pensionsålder 2 äldrepolitik 2 öresundsregionen 2 familjestödsprogram 2 skolfrånfall 2 böcker 2 Stöd 2 csr 2 ruben östlund 2 nordiska rådets filmpris 2 våld 2 Universitet 2 Norge 2 appar 2 nordic council of ministers 2 ewa björling 2 tidiga insatser 2 familj 2 arbetsmiljö 2 äldre arbetskraft 2 danmark 2 Samisk 2 Mänskliga 2 pensionsåldersutredningen 2 birgitte stærmose 2 susanna alakoski 2 erik hemmendorff 2 socialt stöd 2 kulturella och kreativa näringar 2 nordiska ministerrådets informationskontor 2 lss 2 cay bond 2 kommunalpolitik 2 psykisk ohälsa 2 svenska ordförandeskapsprogrammet 2 lo 2 unga 2 labour market inclusion 2 nordic centre for welfare and social issues 2 eu 2 attendo 2 fnkonventionen 2 nordisk jämförelse 2 Jämställdhet 2 k-g bergström 2 föräldrar 2 Margareta 2 disability issues 2 uncrpd 2 genus 2 omvårdnad 2 proffice 2 anhöriga 1 handikappidrott 1 no 1 alkoholforskning 1 litteraturpris 1 Sällsynta 1 Diagnoser 1 sápmi 1 psykisk hälsa 1 karl-petter thorwaldsson 1 sjukersättning 1 ideell organisation 1 globalization 1 kpmg 1 alkoholreklam 1 utförare 1 carina lindfelt 1 hållbart samhälle 1 demografi 1 småbarnsföräldrar 1 familjevåld 1 world water week 1 reform 1 globaliserad 1 sapmi 1 globalisation 1 Utsatthet 1 hearing 1 intellektuella funktionshinder 1 disability 1 kunskapsbank 1 inovation 1 ungdomsfrågor 1 disabilities 1 nordiska 1 finska 1 anhöriga till dementa 1 färöarna 1 fredrik arvas 1 norska 1 Nordiskt 1 dövblinda 1 dövblindhet 1 internationella handikappdagen 1 violence against women 1 populärvetenskap 1 östersjöstrategin 1 aktivitetsersättning 1 pm nilsson 1 Samhället 1 youth unemployment 1 kulturkrockar 1 hållbar turism 1 Konvention 1 stockholms centrum för forskning om offentlig sektor 1 syntolk 1 litteratur 1 exportmarknad 1 hälsoundersökning 1 familjecenter 1 hotell och restaurang 1 sveriges penisonärer 1 vård av äldre 1 digital delaktighet 1 åldringsvård 1 handikappolitik 1 helena von zweigbergk 1 gunnar wetterberg 1 ungas röster i det offentliga rummet 1 informationsteknologi 1 pensionärernas riksorganisation 1 familjeskydd 1 pension age 1 socioeconomic 1 informationssamhället 1 arbetsmarkadsfrågor 1 svårt sjuka barn 1 flytta hemifrån 1 kroniska sjukdomar 1 lars kry 1 fn:s barnkonvention 1 familjecentraler 1 placerade barn 1 föreningen norden 1 familjestöd 1 lagercrantz 1 syntolkning 1 scandic hotell 1 svensk kultur 1 same 1 jens assur 1 yrkesliv 1 planetens gränser 1 swedish model 1 ekonomisk utsatthet 1 ensamkommande 1 synlighed i medierne 1 tapio salonen 1 nordiska handikappolitiska rådet 1 grön tillväxt 1 socialdepartemenet 1 Sammanhang 1 kat 1 sveriges pensionärsförbund 1 alkoholdebatt 1 regionalt samarbete 1 nordisk marknadsansvaring 1 kaisa huuva 1 hälsokontroller 1 personlig assistans vård omsorg lss autism beteendeproblematik 1 marta szebehely 1 Tabun 1 personer med funktionsnedsätning 1 disabilities/special needs 1 dagfinn høybråten 1 omsorg äldre 1 drop-outs 1 david lagercrantz 1 kkn 1 hjalmar söderberg 1 kulturarbetare 1 Barne- 1 mediapolitik 1 fair trade center 1 förädrastöd 1 Erlend Loe 1 tipping point 1 karin arvidsson 1 hudfärg 1 miljömässigt ansvar 1 arbetslöshet bland unga 1 boende för äldre 1 ungdoms- og familiedirektoratet 1 Västerbottens 1 den nordiska välfärdsmodellen 1 Institutioner 1 alkohol- och narkotikafrågor 1 nya kommunikationsvägar 1 sverige i världen 1 nordens barn 1 tidigt stöd 1 fosterhemsbarn 1 erik hemmendorf 1 harms to others 1 rusmedel 1 daniele gasparis 1 förädraskap 1 skandinaviska 1 drop outs 1 social+ 1 ovana läsare 1 loe 1 naiv super 1 zlatanboken 1 dennis nørmark 1 dansk kultur 1 nordisk ministerråd 1 marianne möller 1 maja dahl 1 kulturella & kreativa näringar 1 otrygga anställningar 1 torshavn 1 funktionshindersdagen 1 diskrimering 1 talar norden med kluven tunga? 1 nordisk media 1 språkförståelse 1 Levnadssätt 1 hagamannen 1 filmmakare 1 henrik borelius 1 gabrielle meagher 1 normacare 1 ruben öst 1 birgitte stærmos 1 norden i fokus 1 Glesbygdsmedicinskt centrum 1 europaminister 1 kroniker 1 johan strang 1 silja borgarsdottir sandelin 1 anna danielsson öberg 1 välfärdsmodellen 1 nordiska välfärdsmodellen 1 bufdir 1 åldersdiskriminering arbetsmarknad 1 world watch institute 1 nordnes välfärdscenter 1 internationella miljöavtal 1 nordiskt arbetsmarknadsmöte 1 sven bremberg 1 for det som vokser. unge 1 psykisk uhelse og tidlig uførepensjonering i norden 1 nordiska ministerådet 1 www.kunskapsbanken.org 1 fns konvention om mänskliga rättigheter 1 fredrik karlström 1 johan ehn 1 stödordningen 1 funktionshinderrådet 1 christina järnstedt 1 tone fløtten 1 nordiska alkohol- och drogforskardagarna 1 alison ritter 1 staffan furusten 1 jeff collin 1 arbetsinkludering 1 funktionshinderfrågor 1 nordic co-operation 1 rikke sølvsten sørensen 1 danska socialstyrelsen 1 fn:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsned­sättning 1 nordic welfare model 1 welfare policy 1 welfare technology 1 alcohol and drug issues 1 fosterhemsplacering 1 jysc 1 Agenda 2030 1 almedalen 2016 1 civila organisationer 1 civilia organisationer 1 mottagningssystem 1 Montefusco 1 välfärdsvakt 1 sociala indikatorer 1 Förvaltningskommuner 1 Anette Edin-Liljegren 1 Kia Flyk 1 ungas utsatthet 1 pension 1 Livsförhållanden 1 media 1 Samarbete 1 Undersökning 1 hållbarhet 1 Konferens 1 makt 1 unga vuxna och alkohol 1 rekrytering 1 klimat 1 handel 1 kommunikation 1 rehabilitering 1 köpenhamn 1 Studie 1 diva 1 dans 1 fackförbund 1 vatten 1 delaktighet 1 internet 1 web 1 östersjöregionen 1 mediedebatt 1 Seminarium 1 Sverige 1 lärande 1 folkhälsa 1 humanitär rätt 1 reklam 1 förskola 1 upphandling 1 tillväxt 1 film 1 konkurrens 1 alkoholpolitik 1 socialt ansvar 1 svenska 1 engelska 1 Tala 1 kvinnor 1 öppna jämförelser 1 missbruksvård 1 sjukvård 1 rättvisa 1 förebyggande arbete 1 starta eget 1 friskolor 1 rock 1 talbok 1 applikationer 1 Jobb 1 tobak 1 vårdnadsbidrag 1 barnomsorg 1 mediebranschen 1 läsning 1 Behov 1 Kommuner 1 omsorg 1 barnkultur 1 rasism 1 sustainability 1 riksdagen 1 globalisering 1 europa 1 mental hälsa 1 tillgänglighet; rehabilitering; habilitering; pedagogik 1 zlatan 1 bidrag 1 Samhälle 1 nyanlända 1 Maria 1 ekonomisk kris 1 beroende 1 missbruk 1 identitet 1 human rights 1 funktionshindrad 1 svenskt näringsliv 1 omvärldsanalys 1 mångfald 1 twitter 1 sysselsättning 1 kulturpolitik 1 teckenspråk 1 Landsting 1 funktionsnedsättningar 1 arbetsmarknadsåtgärder 1 catwalk 1 nedskärningar 1 internationellt samarbete 1 scenkonst 1 bibliotek 1 välfärdsområde 1 arbetsgivare 1 journalistik 1 upphandlingsstöd 1 smartphone 1 ud 1 brit stakston 1 medarbetare 1 lagstiftning 1 utvecklingsstörda 1 ohälsa 1 stand up comedy 1 rättighetsfrågor 1 personlig assistans 1 våldtäkt 1 socialtjänst 1 utrikespolitik 1 island 1 nordisk 1 birgitta ohlsson 1 anställning 1 jobbcoach 1 anhörigstöd 1 moomsteatern 1 mijö 1 sociala frågor 1 dagis 1 utställning 1 karin åström 1 bbc 1 lena adelsohn liljeroth 1 Sexualitet 1 besöksnäring 1 bildning 1 strindberg 1 nordiska språk 1 åldersdiskriminering 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Integritetspolicy gällande integrationnorden.org
Ett Norden för alla? – fakta om migration och integration i Norden

Ett Norden för alla? – fakta om migration och integration i Norden

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 13:18 CET

Få områden är så debatterade och infekterade som integrationsområdet. Anekdotiska fakta blandas med mer eller mindre medvetna felaktigheter. Samtidig är alla eniga om att en fungerande integrationspolitik måste bygga på tillförlitliga data. Den 23 mars lanseras State of the Nordic Region Integration, en rapport som innehåller senaste fakta och statistik om migrationen i Norden.

Policies and measures for speeding up labour market integration of refugees in the Nordic region

Policies and measures for speeding up labour market integration of refugees in the Nordic region

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 11:40 CET

It takes on average five to ten years for a refugee to get work in the Nordic countries. Since the countries show both differences and similarities in migration policies and practical solutions, the question is how we can learn from each other. This report is the result of a comparative study of policies and measures in place in the countries for achieving more efficient labour market integration.

Media no image

Den nordiska paradoxen i nytt ljus

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 12:59 CET

​Den nordiska välfärdsmodellen är starkt kopplad till jämlikhet. Att hälsan är mer ojämlikt fördelad mellan socioekonomiska grupper i Norden än i många länder med mindre utvecklade välfärdssystem har därför förbryllat såväl forskare som politiker och beslutsfattare. Johan Mackenbach, folkhälsoforskare från Erasmus MC i Rotterdam, har myntat uttrycket ”den nordiska paradoxen”.

Media no image

Nytt projekt om ändrade dryckesvanor i Norden

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 09:31 CET

Dagens tonåringar dricker mindre medan äldre dricker allt mer jämfört med tidigare generationer. Nordens välfärdscenters projekt ”Dryckesvanor bland unga och äldre i Norden” granskar alkoholkonsumtionen bland 14-25-åringar och inom äldrevården.

Nu ska tillgänglighet bli lika självklart som jämställdhet

Nu ska tillgänglighet bli lika självklart som jämställdhet

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 11:18 CET

I Norden ska ingen lämnas utanför och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska bli lika självklart som jämställdhet mellan könen. Det menar Maria Montefusco som leder arbetet med Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Ett råd som ska stärka de nordiska ländernas samarbete om funktionshinder.

Media no image

”Välfärden får inte bli beroende av problemspelare”

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 07:45 CET

I de flesta samhällen styrs vinsten från spelindustrin till allmännyttiga ändamål. Men hur stor är risken att ideella föreningar och organisationer blir beroende av spelintäkter? Kan organisationerna i värsta fall börja förespråka spelande för att trygga sina inkomster? – Vår välfärd får inte bli beroende av folks spelbeteende, säger forskare i en intervju för webbplatsen PopNAD.com.

Snabbare väg från flykting till arbetstagare - Nordiska erfarenheter

Snabbare väg från flykting till arbetstagare - Nordiska erfarenheter

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 16:41 CET

Det tar i genomsnitt sju år innan nyanlända får fotfäste på arbetsmarknaden. Att korta ner den här tiden och ta bättre vara på de nyanländas kompetens är en av de nordiska samhällenas viktigaste och också mest prioriterade uppgifter. Det konstaterades vid en konferensen arrangerad av Nordens välfärdscenter i samarbete ned Nordregio och Nordiska ministerrådets informationskontor.

Media no image

Sverige ser slutet för spelmonopolet

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 10:01 CET

Sverige planerar att konkurrensutsätta delar av spelmarknaden genom att införa ett licenssystem. Forskarna är ändå skeptiska till att det kommer att minska mängden spelreklam eller tillgängligheten till spel, som vissa hade hoppats på, rapporterar popNAD.com. För spelandets del gäller nämligen samma sanning som för alkohol – ökad tillgänglighet ger mer problem, visar forskning.

Media no image

Nordborna och penningspel

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 08:49 CET

​De nordiska länderna har valt olika vägar då det kommer till spelpolitik. Danmark gick in för ett licensbaserat system för spelmarknaden 2012 och i Sverige kommer spelmonopolet sannolikt att ersättas av ett licenssystem från och med 2019. I Norge står spelmonopolet än så länge stabilt, likaså i Finland där tre monopolföretag slogs samman till en stor operatör i början av året.

Media no image

Ökad tillgänglighet ger mer skador – också då det gäller penningspel

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 13:24 CET

De skador som uppstår till följd av penningspel kan regleras genom att minska tillgängligheten på spel, det här enligt forskaren Ingeborg Rossow som deltog i den internationella penningspelskonferens som hölls i Helsingfors i början av november.

”Det finns inte endast ett svar på varför unga dricker mindre”

”Det finns inte endast ett svar på varför unga dricker mindre”

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 08:50 CET

– Det är lite naivt att tro att vi ska hitta ett svar på frågan om varför unga dricker mindre, säger alkoholforskaren Jonas Raninen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, under popNAD:s seminarium om ungas dryckesvanor. – Vad är det som vi inte klarar av att se, frågar i sin tur forskaren Hilde Pape från Folkehelseinstituttet.

Utan spelregler – mobilspelandets vilda västern
"Vi måste få bukt med de uppgjorda fotbollsmatcherna"

"Vi måste få bukt med de uppgjorda fotbollsmatcherna"

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 14:27 CET

Vadslagning inom idrotten blir allt vanligare. Ungefär en sjundedel av fotbollsindustrins vinstmedel uppskattas härstamma från vadslagning. Samtidigt fortsätter bevisen på uppgjorda matcher tynga branschens rykte. Professor Daníel Thór Ólason från Islands universitet målar upp en domedagsprofetia om man inte får bukt med problemet i en intervju för popNAD.com.

​Banbrytande forskning om svårigheter för samer med funktionsnedsättning

​Banbrytande forskning om svårigheter för samer med funktionsnedsättning

Nyheter   •   Nov 02, 2017 14:46 CET

De nordiska välfärdsinstitutionerna har liten kulturell förståelse för samiska livsförhållanden. Följden blir att samer med funktionsnedsättning inte alltid får det bemötande som de har laglig rätt till. Det visar ett fyra år långt forskningsprojekt som nu avslutas med stor konferens i norska Alta den 9 november.

 Så kan man minska skolavhopp

Så kan man minska skolavhopp

Nyheter   •   Okt 31, 2017 13:26 CET

Unga som inte slutför sin utbildning är ett stort problem i Norden och Europa. De som avbryter sin utbildning riskerar att ställas helt utanför samhället. På en internationell konferens i Köpenhamn den 6 och 7 november diskuteras aktuell forskning och exempel på hur man kan få unga att återgå till skolan.

Forskare överraskad över våld mot kvinnor i Stockholms drogmiljö

Forskare överraskad över våld mot kvinnor i Stockholms drogmiljö

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 08:25 CEST

Anke Stallwitz, professor i socialpsykologi vid Evangelische Hochschule i Freiburg, har studerat våld i olika länders drogmiljöer, bland annat i Stockholm. Hon är mycket överraskad över vad hon hittade i ett av världens mest jämställda länder, rapporterar webbsajten popNAD.com.

Hur motarbeta de växande hälsoklyftorna i Norden?

Hur motarbeta de växande hälsoklyftorna i Norden?

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 11:46 CEST

Trots en aktiv välfärdspolitik växer ojämlikheten i hälsa i de nordiska länderna, mer än i till exempel Spanien och Italien. Exakt vilka mekanismer som ligger bakom utvecklingen och vilka faktorer som har störst påverkan är inte klarlagt. Nordens välfärdscenters nya projekt ska ta reda på hur de växande hälsoklyftorna kan motarbetas på nationell nivå.

Välkommen till konferensen  Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga

Välkommen till konferensen Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 13:17 CEST

​Integrationen av barn och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av samtidens stora utmaningar. Det 7:e december anordnar Nordens välfärdcenter en konferens i Köpenhamn där vi ger möjlighet att dela kunskap och erfarenheter mellan länderna om hur vi skapar goda förutsättningar för en lyckad inkludering i Norden.

 Seminarium om sexualitet och funktionsnedsättning bröt tabun

Seminarium om sexualitet och funktionsnedsättning bröt tabun

Nyheter   •   Sep 25, 2017 10:15 CEST

Sexuell hjälp, sexuellt utnyttjande och hur vi kan spränga hinder kring sex och samlevnad. Detta och mycket mer talades det om under seminariet Bryt tabut som i början av september drog storpublik till Nordens hus på Färöarna.