This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Generell uppdatering om corona-hantering i Nordic Choice Hotels

Nyhet -

Generell uppdatering om corona-hantering i Nordic Choice Hotels

Alla bolagets 207 hotell är öppna som vanligt, men med extra fokus på säkerhetsbilden för gäster och anställda.

Utifrån stort intresse från media väljer Nordic Choice Hotels att ge en allmän uppdatering av företagets situation med anledning av corona-viruset.

Alla våra hotell följer hälsomyndigheternas råd för att förhindra infektion bland gäster och personal. En central handlingsplan har utarbetats om ett misstänkt fall skulle uppstå på hotellen. Denna plan inkluderar bland annat snabb inkludering av hälso- och sjukvårdspersonal och vår säkerhetspartner för att ta hand om gäster och anställda.

Våra 207 hotell har fungerat normalt under hela perioden och kommer att fortsätta att vara öppna och i vanlig drift för gäster och mötesdeltagare. Vi anser att det är säkert för våra gäster och anställda med normal drift så länge råd från myndigheterna hörsammas. Inkomna avbokningar kommer till största del från utländska resegrupper och större evenemang. Vi har utvidgat våra avbokningsregler för bokningar som kommer från områden med reserestriktioner för resande. Annars gäller normala avbokningsregler.

Nordic Choice Hotels följer situationen noga och agerar i enlighet med de nuvarande rekommendationerna från hälsomyndigheten i de sex länderna där vi är verksamma.

Taggar


Nordic Choice Hotels är en av Nordens största hotellkoncerner med över 200 hotell och närmare 17 000 anställda i Norden och Baltikum. Företaget marknadsför kedjorna Comfort Hotel, Quality Hotel, Clarion Hotel och Clarion Collection samt 34 fristående hotell och longstaybolaget Strawberry Living. Samtliga hotell är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Presskontakt