Skip to main content

Nordic Choice Hotels går all in på hållbar fisk och skaldjur

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2017 07:00 CEST

Hantering av certifierad fisk på Yasuragi

Nordic Choice Hotels har som första hotellbolag i Norden spårbarhetscertifierats enligt en internationell standard för hållbar och certifierad fisk och skaldjur. Allt i syfte att bidra till en mer sund havsmiljö.

Sedan 2013 har Nordic Choice Hotels aktivt arbetat för att servera mer hållbar mat till sina gäster genom att öka andelen frukt och grönt, fisk och skaldjur på bekostnad av framförallt rött kött. Nu är det dags för nästa steg.

- De senaste åren har vi serverat betydligt mer fisk och skaldjur eftersom gästerna efterfrågat sund och hållbar mat. Samtidigt vet vi att fiske och produktionen av skaldjur kan ha negativ påverkan på miljö och djurskyddet. Av den anledningen vill vi servera fisk från leverantörer som uppfyller miljömässiga och sociala krav så att våra gäster får en garanti för att den mat de äter är hållbar, säger Cathrine Dehli, Director of Sustainability på Nordic Choice Hotels.

Spårbarhetscertifieringen innebär att det blir möjligt att servera fisk med märkningen MSC och ASC. Då synliggörs att fisken har ett spårbart ursprung och att den har fångats eller odlats med omtanke för miljön. För hotellgästerna betyder detta rent konkret att de kommer att kunna se på menyn att fisk de beställer är fiskad eller odlad på ett hållbart sätt.

Nordic Choice blir därmed den första hotellkedjan i Norden med denna miljömärkning. Det större syftet är att visa att efterfrågan på hållbara matvaror finns och på så vis påverka marknaden för att öka andelen hållbara och miljövänliga råvaror.

Hållbar och miljövänlig mat från havet

I dag är 86 procent av havets fiskbestånd redan fullt utnyttjat eller överfiskat, samtidigt som behovet av mat fortsätter att öka. Spårbarhetscertifiering handlar om att ta kontroll över alla led i handelskedjan som gör att man kan spåra produkten hela vägen från tallriken tillbaka till havet.

- Det är otroligt viktigt och berömvärt att en stor aktör som Nordic Choice Hotels går före och serverar certifierad fisk och skaldjur. Det är lätt att tänka att vad som serveras på en frukostbuffé eller i restaurangen på hotellet inte betyder något i det stora hela men det gör det. Utan efterfrågan av hållbar och spårbar fisk och skaldjur kan överfiske och illegalt fiske fortsätta. Vi vet att certifieringen verkar. Till exempel har bifångsten av sjöfåglar minskat med 90 procent vid sydafrikanskt kummelfiske sedan det blev MSC-certifierat 2004, säger Minna Epps, Chef för MSC i Skandinavien

Fakta MSC och ASC

MSC – Marine Stewardship CouncilMSC är en internationell organisation som arbetar för miljömärkning av fisk och skaldjur. Miljömärket visar att fisken kommer från livskraftiga bestånd och har fångats med minimal inverkan på havsmiljön.

ASC – Aquaculture Stewardship CouncilASC grundades 2010 och är en internationell hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter. I Sverige finns bland annat ASC-märkt pangasius, tilapia, lax och tropisk jätteräka. ASC granskar miljö- och sociala aspekter i fisk- och skaldjursodlingar så att de ska vara ansvarsfulla.

Nordic Choice Hotels är en av Nordens största hotellkoncerner med 190 hotell och 13 000 anställda i Norden och Baltikum. Företaget marknadsför kedjorna Comfort, Quality Hotel och Clarion Hotel, samt 20 fristående hotell. Samtliga hotell är miljöcertifierade enligt ISO 14001.