Skip to main content

Nordic Cross alternativa kreditfond hittar värde när andra säljer

Blogginlägg   •   Mar 14, 2019 11:01 CET

Att gå mot strömmen och köpa finansiella tillgångar när marknaden är under press har många gånger visat sig vara en framgångsrik strategi. Det är just denna tanke som kredithedgefonden Nordic Cross Credit Edge baserar en av sina strategier på. I år har fonden belönats med en stark utveckling, mycket tack vare positioner som togs under turbulensen i slutet av fjolåret.

”Vi vill vara köpare i marknader som på grund av dålig likviditet och låg riskvilja hos investerare skapar undervärderade tillgångar på kreditsidan”, säger Emil Nordström som är en av tre förvaltare av fonden.

Ett alternativt sätt att förvalta krediter

Nordic Cross Credit Edge är ett alternativ eller komplement till traditionella företagsobligationer. Fonden siktar på att ge investeraren en årlig avkastning på 6 procent efter avgifter. Detta ska dels realiseras genom investeringar i europeiska, primärt nordiska, högavkastande obligationer, så kallade high yield och dels i likvida obligationer med hög kreditvärdighet. Risken och samvariationen med aktiemarknaden kommer över tid vara låg.

Fonden kan enkelt uttryckt sägas bestå av två delar - en kvantitativ del som ska ge en kontinuerlig exponering mot den europeiska marknaden för högavkastande krediter samt en fundamental del som letar värdecase bland tryggare krediter och som är som mest aktiv under större prisfall.

För att möjliggöra att den fundamentala strategin har så mycket kapital som möjligt att investera under dessa större nedgångar på marknaden tar den kvantitativa strategin positioner via optioner.

”Vi utnyttjar den hävstång som optioner erbjuder för att på ett billigt och effektivt sätt få exponering mot kreditmarknaden. Det kapital som frigörs, genom att vi endast betalar premien för optionerna, placeras i kassa eller kassaekvivalenter i väntan på att marknaden ska ge oss exceptionella möjligheter på företagsobligationssidan. Sådana möjligheter har historiskt kommit med viss regelbundenhet och de kommer uppstå igen”, säger Nordström.

Nordiska marknaden erbjuder intressant likviditetspremie

Fondens kvantitativa del, som förvaltas av Nordström, är volatilitetsstyrd och begränsar kreditrisken i portföljen vid turbulenta marknader och ökar kreditexponeringen i lugnare marknader.

Den fundamentala delen, som förvaltas av den erfarna och välrenommerade duon Fredrik Tauson och Magnus Nilsson, bygger på traditionell bolagsanalys. Syftet med detta mandat är att kortsiktigt köpa företagsobligationer utgivna av stabila bolag när de handlas med rabatt på grund av den likviditetspremie som uppkommer från tid till annan. Denna premie är särskilt påtaglig i Norden, menar Nordström.

”Den nordiska företagsobligationsmarknaden är väldigt liten ur ett internationellt perspektiv och flödena är koncentrerade till ett fåtal större aktörer. Det gör att det går att hitta betydande möjligheter när marknaden är stressad. Det är då vi ska visa vårt sanna värdeskapande”, säger han.

Stark inledning på året

Fonden, som lanserades under förra året, har fått en smakstart på 2019 med en uppgång på drygt tre procent under januari och februari. Det motsvarar halva den förväntade årsavkastningen. Enligt Nordström förklaras resultatet av uppgångar i såväl den kvantitativa som den fundamentala delen av portföljen.

”Marknaden har kommit tillbaka från den sättning som vi såg under senare delen av förra året. Samtidigt har de bankobligationer som vi investerade i till attraktiva nivåer under marknadsturbulensen genererat god avkastning.”

”Vi har tagit hem vinsten i dessa obligationer och jobbar för närvarande med marknadsexponering primärt via den kvantitativa portföljen. Det finns med andra ord gott om torrt krut som väntar på att placeras när tillfälle ges.”

Enligt Nordström är uppgången i fonden under de senaste två månaderna ett bra exempel på den typ av avkastning som man som investerare kan förvänta sig och illustrerar hur fonden särskiljer sig.

”Credit Edge kommer likt andra företagsobligationsfonder tappa när riskaptiten vänder från hög till låg. Men vi kommer vara snabbare att justera ned risken och vara köpare i en attraktivt värderad marknad. Det medför att vi får en kraftigare återhämtning när marknaden väl vänder. Det är just vad vi sett under inledningen av 2019.”

Hållbarhet central del

Nordic Cross arbetar aktivt med hållbarhet i sin förvaltning, vilket också ger avtryck i fonden Credit Edge. Konkret innebär det att man, innan en investering görs, skapar sig en uppfattning om hur bolagets ledning arbetar med hållbarhet och socialt ansvarstagande. Fonden är fossilfri och dess positioner följs upp av en oberoende aktör för att säkerställa att inga bolag som inte möter uppsatta hållbarhetskrav finns i portföljen.

”Hållbarhet och ansvarsfulla investeringar är en integrerad del i vår förvaltning. Detta ser vi som en förutsättning för att över tid skapa god riskjusterad avkastning”, säger Nordström.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.