Skip to main content

Den stora teckningsfesten Skärhamn / The Big Draw - första i Sverige!

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 10:36 CEST

DEN STORA TECKNINGSFESTEN PÅ NORDISKA AKVARELLMUSEET / THE BIG DRAW

Skärhamn 25 augusti 2012

Att teckna är stort! – ett nytt projekt som kombinerar teckningsfester med kunskapssökande. Under hösten 2012 startar Nordiska Akvarellmuseet arbetet med ett nytt projekt som sätter teckning i centrum. Målet är att skapa roliga, stökiga och fantastiska teckningsfester som inspirerar alla, samtidigt som vi tillsammans med lärare, elever och konstnärer vill söka ny kunskap med teckningen som både mål och redskap.

Den stora teckningsfesten / The Big Draw Skärhamn 25 augusti 2012 – den första teckningsfesten på Nordiska Akvarellmuseet. Lördag den 25 augusti arrangerar vi den första teckningsfesten i och runt museet och kopplar oss samman med den internationella rörelse för teckning som startade i London år 2000. The Big Draw Skärhamn blir den första The Big Draw i Sverige!

Lördagen kommer att spraka av aktivitet, både på museet och runt om i Skärhamn. Programmet bjuder på inte mindre än sju teckningsworkshops kl 11-16, invigning av den nya scenen i hamnen kl 12 - 13.30 med musik och barnteater. På Skärhamns bibliotek är det vernissage av utställningen Tjörns själ kl 11, i samband med utställningen av Översiktsplan 2012. Under eftermiddagen blir det musik och konstperformance i Nordiska Akvarellmuseets samlingssal med GET DAUN & KOLONI på utflykt. Det blir en stor spännvidd av olika uttryck och musikstilar mellan kl 14-18.

Teckning som skolutveckling. I den andra delen av projektet är 7 konstnärer och 8 skolor engagerade. Tillsammans ska konstnärer, elever och lärare undersöka hur man kan använda teckning för att förstå och lära sig mer. Varje skola kommer att arbeta fram ett eget projekt som de arbetar med i vardagen. Efter hand som erfarenheter har samlats och slutsatser dragits kommer vi att börja sprida lärdomarna från det arbetet vidare.

The Big Draw är en årlig månadslång festival med över tusen evenemang över hela England. Nationella och regionala museer, gallerier och kulturinstitutioner, lokala bibliotek, skolor och allaktivitetshus deltar. The Big Draw är öppen för människor i alla åldrar att upptäcka hur tecknande kan koppla dem med sin omgivning och samhället i stort. Över 20 länder har anslutit sig till The Big Draw för att organisera evenemang sedan starten 2000. Evenemanget på Nordiska Akvarellmuseet är det första i Sverige. Läs mer om The Big Draw i England på www.campaignfordrawing.org.

Besök oss och få en upplevelse utöver det vanliga. Här kan du möta den internationella konstens intressantaste företrädare eller klassisk akvarell. En mötesplats anpassat till en verksamhet kring konst, kultur, natur och människor.

I huset finner du utställningssalar där det i genomsnitt visas sex olika utställningar per år. Samlingssalen rymmer ett rikt utbud av kultur i olika former, musik, dans, teater och föreläsningar, seminarier,  konferenser och samtalskvällar.

Vi har gästateljéer för uthyrning på Bockholmen, tvärs över vattnet. Museibutiken, granne med utställningssalarna, har ett stort sortiment av bland annat målarverktyg och färg.  

I närheten av utställningssalarna ligger också barnateljén och en trappa upp den större experimentverkstaden med utrustning för konstnärligt arbete, undervisning och forskning.  
Restaurang "Vatten - gourmet och kafé" med uteservering och utsikt över vattnet ligger i museets lokaler.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy