Skip to main content

Christina Mattsson slutar som styresman för Nordiska museet i februari 2015

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 09:41 CEST

Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum. Högsta chef för verksamheten är styresmannen, ett uppdrag som Christina Mattsson haft sedan 2001, då hon blev första kvinna på posten. Innan dess var hon under många år knuten till Sveriges radio som producent och programledare för bland annat Filikromen och Folkminnen. Under större delen av 1990-talet var hon rikskanalchef för P 2 med ansvar för kanalens hela utbud, inklusive sändningarna på finska, samiska och utomnordiska minoritetsspråk. P 2 var i den dåvarande organisationen landets största musikinstitution, som förutom Musikradions sändningar omfattade Berwaldhallen med de fasta ensemblerna Radiokören och Sveriges Radios symfoniorkester.

”Det var en överraskning att komma till museivärlden och se att det fanns så många likheter med public service”, säger Christina Mattsson. ”Båda har ett publikt perspektiv och uppgiften att öka kunskapen om det kulturella arvet, på museet har jag brottats med besökssiffror, på radion var det publiksiffror. På båda ställena har jag också mött ytterst professionella medarbetare på alla nivåer.”

En av de viktigaste uppgifterna för Christina Mattsson, som nytillträdd styresman, var att få bort ett stort budgetunderskott och anpassa verksamheten efter de ekonomiska förutsättningarna. Idag, snart fjorton år senare, har stora besparingar genomförts utan att ge avkall på kvaliteten när frigjorda medel förts till kärnverksamheten. Antalet kulturmiljöer och arbetsplatser utanför Stockholm har blivit färre genom försäljning, överföring till annan huvudman eller nedläggning, som t ex Matsgården i Rättvik, Textilmuseet i Högbo och Kulturarvet i Falun. Nordiska museet sköter numera förvaltningen av alla sina mer än 400 byggnader. Genom satsningar på samlingarnas vård och förvaring har hundratusentals föremål flyttats till bättre magasin och för närvarande pågår flytt av det stora arkivet in i museibyggnaden. Museet har en ledande ställning bland svenska museer vad gäller digitalisering av samlingarna och arbetet med sociala medier. Samtidigt har besökssiffrorna legat förhållandevis högt historiskt sett och besökarna ger museet gott betyg.

”Uppdraget att anpassa verksamheten är på det stora hela slutfört och jag hoppas att Nordiska museet uppfattas som mer modernt än förr, även om behovet att se över metoder och inriktning aldrig upphör”, säger Christina Mattsson. ”När bokslutet för 2014 är undertecknat en bit in på nästa år får någon annan ta över. Själv ser jag fram emot att fortsätta med det som jag alltid sett som min egentliga huvuduppgift, nämligen att sprida kunskap om den svenska vistraditionen. Kanhända blir det fler böcker, i varje fall blir det antagligen en sammanfattning om åren på Nordiska museet, kontakterna med politiken och hur det var att komma som första kvinna på posten. Ett och annat styrelseuppdrag, som gärna kan bli fler, kommer också att fylla min tid.”

Nordiska museets nämnd har påbörjat rekryteringen av ny styresman.


Bakgrund
Nordiska museet är en stiftelse grundad av Artur Hazelius 1880. Föremålssamlingen omfattar cirka 1,5 miljoner föremål, arkivet omfattar drygt 4 700 hyllmeter, biblioteket cirka 250 000 volymer och fotosamlingarna bedöms innehålla cirka 6 miljoner fotografier. Lägg därtill de kulturhistoriska miljöerna med sina över 400 byggnader och innehavet av ca 2 200 ha mark och 800 ha fiskevatten på Julita gård. Statens årliga bidrag till stiftelsen täcker knappt 70 % av kostnaderna.

Presskontakt
Lisa Ringsby
08-519 546 74
lisa.ringsby@nordiskamuseet.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy