Skip to main content

Tidsmaskin levandegör den svenska historien

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 13:47 CEST

Du är på väg att ge dig ut på en resa i tiden! Tidsmaskinen skickar dig till 1500-talet, sen får du själv ta dig tillbaka till nutid. Tidsmaskinen är ett nytt webbspel för 6-12 åringar på Nordiska museets hemsida www.nordiskamuseet.se

I spelet gäller det att utforska fyra olika miljöer som var och en representerar en tidsepok. Genom att klicka på olika ställen i miljöerna kan spelaren läsa om historiska händelser, traditioner, skrock och mycket annat. I varje epok finns det ett spel. Det finns en frågesport och ett memory-spel där motståndaren heter Trollet, Näcken eller Tomten. I ett spel skall spelaren skapa tidningslöpsedlar, i ett annat ett monster. När spelet är avklarat i den aktuella epoken bär det av till nästa tidsepok. Epokerna som spelaren reser igenom är 1523-1680 med bondesamhället i fokus, 1690-1790 med upplysningen och internationell handel, 1860-1910 och 1950-2003. Tillslut hamnar spelaren i nutid igen.

Lärare har stor användning av Tidsmaskinen som redskap och inspiration i undervisningen om vårt kulturarv. Föräldrar som spelar Tidsmaskinen med sina barn skall upptäcka hur enkelt och roligt det är att använda spelet med dess minispel och andra klurigheter för att levandegöra den svenska historien.

Webbspelet Tidsmaskinen är ett led i Nordiska museets ambition att hela tiden öka tillgängligheten till den samlade kunskap som finns på museet. Tidsmaskinen utgår från Nordiska museets ämnesområden. Nordiska museet är ett museum för alla oavsett generationstillhörighet, kön, ålder, utbildning, geografisk hemvist, kulturell bakgrund eller nationell härkomst.

Insamlade ting, berättelser och bilder är ledtrådar till det förflutna. Hur levde man förr? Hur bodde man, vad åt man och hur klädde man sig? Hur tänkte man och vad trodde man på? Vi lär oss mycket om livet idag när vi blickar bakåt i tiden. Läs mer om Nordiska museets programverksamhet för skolor och andra utbildningsgrupper på www.nordiskamuseet.se

Tidsmaskinen är framtagen i samarbete med YRA AB och Monsterland.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy