Efqsi0kczl4qxxf5jyvo

Norrbotniabanegruppen: ”Förslaget visar på stor förståelse för näringslivets behov av Norrbotniabanan.”

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 13:26 CEST

Idag presenterades tjänstemannaförslaget till den Nationella transportplanen som ska gälla från 2018 till 2029. I förslaget finns bygget av Norrbotniabanans delsträcka mellan Umeå och Skellefteå med. Förslaget är ett viktigt steg i förverkligandet av en ny kustjärnväg från Umeå till Luleå

Kjdjod3jhxic9cgj5pg8

Allt talar för Norrbotniabanan

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 14:46 CEST

Regeringen föreslår i infrastrukturpropositionen att de ekonomiska ramarna för nästa planperioden ska öka kraftigt för att bygga Sverige starkt och hållbart för framtiden. Bland annat krävs nyinvesteringar för att Sverige ska vara fortsatt konkurrenskraftigt. – Allt talar för Norrbotniabanan och den Botniska korridoren, säger Lorents Burman ordförande i Norrbotniabanegruppen.

Hcjhllzonccp0hiljala

Stockholm behöver Norrbotniabanan

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 15:18 CEST

Med högt tonläge i SvD anklagar Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd Stockholm, Norrbotniabanan för att vara en krigsförklaring mot Stockholmsregionen. Ett lugnande besked är att Stockholm behöver Norrbotniabanan för sin fortsatta expansion.

E9c4fjppwitifjpo1v2a

Regeringens besked om Norrbotniabanan är tydligt

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2016 15:05 CET

Infrastrukturministerns besked vid Transportforumdagarna i Linköping är glasklart - Regeringen står fast vid sitt löfte om en byggstart 2018 av Norrbotniabanan.

K5nhz1yn8yfmlh86ku2z

Pressmeddelande – Kick off för Norrbotniabanans planeringsarbete

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2015 07:00 CET

Norrbotniabanan AB har bjudit in de deltagare som tillsammans ska arbeta med planeringen av den nya Norrbotniabanan. Ett uppstartsmöte äger rum i Umeå den 26 november.

K5nhz1yn8yfmlh86ku2z

Pressinbjudan

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2015 06:55 CET

Norrbotniabanan AB bjuder in media till sin kick off gällande planeringen av Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå torsdag den 26:e november i Umeå. Anmäl er gärna till elisabeth.sinclair@norrbotniabanan.se

E9c4fjppwitifjpo1v2a

Regeringen stöder Norrbotniabanan ABs ansökan om medfinansiering från EU

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2015 10:55 CET

Regeringen beslutar om vilka projekt som får skicka in sina ansökningar till EU om medfinansiering av infrastruktur. Idag har regeringen bl.a. gett klartecken till Norrbotniabanan AB (NBBAB) att skicka in sin ansökan till EU för vidare behandling. Ansökan är på totalt drygt 200 miljoner SEK och omfattar planeringen av Norrbotniabanans slutgiltiga dragning mellan Umeå och Skellefteå.

Hhnglbleqa66nc80dk0y

Norrbotniabanan AB begär skyndsamt ett möte med förhandlare

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2014 14:39 CEST

Norrbotniabanan AB begär ett möte med HG Wessberg och Catharina Håkansson/Boman angående regeringsuppdraget om en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norr.

Mfbolzlatzmxwovxen9q

Lorents Burman vald till ny ordförande för Norrbotniabanegruppen

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2014 09:01 CEST

Norrbotniabanegruppen har vid sitt huvudmannagruppsmöte i Piteå valt Lorents Burman till ny ordförande. Vid mötet valdes Peter Roslund, tidigare ordförande, till vice ordförandeposten. – Det känns fantastiskt att få förtroende som ordförande i Norrbotniabanegruppen, säger Lorents Burman. Det känns spännande att få vara med och medverka till Norrbotniabanans byggstart, som nu är ett måste.

Ooqg0z2uon6l5ygbrgft

Starkt stöd för Norrbotniabanan hos riksdagskandidater och allmänheten

Pressmeddelanden   •   Aug 05, 2014 16:48 CEST

Stödet för bygget av Norrbotniabanan är stort! Det visar en opinionsundersökning gjord under våren av företaget Westander på uppdrag av Norrbotniabanegruppen. Av drygt 500 riksdagskandidater med störst chans att komma in i riksdagen har 389 stycken svarat på enkäten. 233 av dessa riksdagskandidater har svarat "Ja" till att regeringen snarast bör ge klartecken för bygget av Norrbotniabanan.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Om Norrbotniabanan

Tillväxt stavas Norrbotniabanan

Korta fakta om Norrbotniabanan
• 27 mil ny järnväg mellan Umeå och Luleå
• Minskar transportkostnaderna med upp till 30%
• Halverar restiderna
• Minskar koldioxidutsläppen med ca 80 000 ton/år
• Ger driftsäkerhet och dubbelspår till Stambanan
• Beräknad byggkostnad: 20-26 miljarder kronor

90 procent av Europas malm bryts i Norrbotten till ett värde
av 20 miljarder kronor. Denna malm vidareförädlas i Sverige
till ett värde av 500 miljarder kronor. Vidareförädlingen
fortsätter sedan ute i Europa till ett värde av ytterligare
500 miljarder kronor.

Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå ansluter till Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet. Den nya kustjärnvägen binder ihop Sverige med Finland och nordvästra Ryssland, med sina enorma råvarutillgångar.

Mer än hälften av Norrbotniabanans nyttor kommer från effektivare godstransporter för befintliga företag. Norra Sverige har många och tunga industrier som står för en stor del av landets nettoexportvärde, både direkt och indirekt via vidareförädling i mellersta och södra Sverige.

För persontrafiken kommer Norrbotniabanan att medföra halverade restider mellan kuststäderna. Det ger bättre rekryteringsmöjligheter för företag och ökad valfrihet för människor.

Adress

  • Norrbotniabanan
  • Furunäsvägen 102 B
  • 94152 Piteå